"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karl-Erik Renhorn

Stöder och utvecklar ansökningsprocessen och ansökningar om externa forskningsbidrag, samt utbildar i att skriva forskningsansökningar. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskningssamordnare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Jag har 20 års erfarenhet av stöd till och utveckling av ansökningar om externa forskningsbidrag, särskilt ansökningar till EU:s forskningsprogram. I genomförandet av enhetens EU-finansierade forskningsprojekt deltar jag med specifika arbetsuppgifter kring kontraktsfrågor, etikfrågor och rapportering. Sedan några år leder jag en forskarutbildningskurs på 3 ECTS om hur man skriver forskningsansökningar.

Global Health Action, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 10, (1)
Wilder-Smith, Annelies; Preet, Raman; Renhorn, Karl-Erik; et al.
Global Health Action, Järfälla: CoAction Publishing 2012, Vol. 5 : 17273-
Wilder-Smith, Annelies; Renhorn, Karl-Erik; Tissera, Hasitha; et al.

Forskningsprojekt

1 september 2011 till 28 februari 2016