"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Individernas roll som förändringsaktörer i organisationer

Forskningsprojekt Genom att fokusera på metallarbetares och bönders fackföreningar i olika länder, har studien som syfte att förstå enskilda människors roll som förändringsagenter i organisationer.

Syftet med projektet är att analysera individers roll som förändringsagenter i organisationer mot bakgrund av en ökad globalisering och individualisering, samt förändringar i arbetskraftens sammansättning, nya arbetsvillkor och omstrukturering av produktionen.

Projektansvarig

Nora Räthzel
Professor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-01-01 2016-12-31

Finansiering

Finansår , 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

huvudman: Nora Räthzel, finansiar: Vetenskapsrådet, y2011: 1839, y2012: 1839, y2013: 1839, y2014: 1839, y2015: 1839,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Annette Schnabel, Docent
    Diana Mulinari, Professor
    David Uzzell, Professor

Projektbeskrivning

Analysen, som kommer att belysa samhälleliga organisationers förmåga mer generellt och fackföreningar mer specifikt, baseras på en rad fallstudier vars tonvikt ligger i att förstå individens roll i att utveckla nya fackföreningsstrategier. Studien kommer att fokusera på metallarbetares och bönders fackföreningar i Sverige, Storbritannien, Spanien, Brasilien, Sydafrika och Indien.

Studien analyserar individernas roll som förändringsagenter i organisationer. Deras roll kommer att analyseras utifrån den nuvarande historiska kontexten, ett epokskifte som kännetecknas av globalisering, individualisering, omstrukturering av produktionen och förändring i arbetskraftens komposition.

För att analysera fackföreningarnas respons till de strukturella förändringar som äger rum i västvärlden, utgår vi ifrån å ena sidan den fara som fackföreningar konfronterar idag och å andra sidan deras viktiga roll i att försäkra ett demokratiskt och inkluderande samhälle.

Analysen kommer att belysa civilsamhällets organisationers förmåga mer generellt och fackföreningar mer specifikt för att erbjuda innovativ respons till de förändringar som har ägt rum på både en nationell och internationell arena.

Analysen kommer att baseras på en rad fallstudier vars tonvikt ligger i att förstå individens roll i att utveckla nya fackföreningsstrategier.

Studien kommer att fokusera på metallarbetarnas och böndernas internationella, regionala, nationella och lokala fackföreningar i följande länder: Sverige, Storbritannien, Spanien, Brasilien, Sydafrika och Indien. Metodologisk kommer studien att kombinera kvalitativa metoder (livshistoria) med kvantitativa metoder.

Senast uppdaterad: 2023-03-29