"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Innovationsstöd inom kulturella och kreativa näringar

Forskningsprojekt Kulturella och kreativa näringar (KKN) bidrar med konstnärliga, kulturella och kreativa värden såväl som arbetstillfällen. Näringarna har även stor potential att stimulera innovation och förnyelse inom andra sektorer. Behoven hos KKN-företag skiljer sig dock från den skalbarhetslogik som präglar traditionella innovationssystem. I projektet studeras därför modeller inriktade på att stödja utveckling av nya företag inom KKN, samt hur gränsöverskridande möten mellan sektorer kommer till stånd.

Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur nya verksamheter och innovation stimuleras inom ramen för inkubatorverksamhet och andra kreativa miljöer. Fokus är KKN, men även företag och inkubatorer från andra sektorer ingår. Teman som berörs är bl.a. värdeskapande, hållbarhet och utveckling av affärsmodeller, olika former av gränsöverskridande samarbeten och strategier för att hantera utmaningar och kriser. Projektet genomförs vid Handelshögskolan vid Umeå universitet som ett arbetspaket inom ”North Sweden Arena for Art, Design, Tech & Business” som koordineras av Uminova eXpression.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-01 2021-12-31

Finansiering

Medel per år: 1 532 tkr

Finansiär: Tillväxtverket, Region Västerbotten

Mottagande forskare: Maria Bengtsson

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Företagsekonomi

Projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att utveckla kunskap om hur nya verksamheter och innovation stimuleras inom ramen för inkubatorverksamhet och andra kreativa miljöer. Fokus ligger på verksamheter inom kulturella och kreativa näringar (KKN), men även företag och inkubatorer från andra sektorer ingår.

Projektet ingår som ett arbetspaket i det av Tillväxtverket finansierade programmet ”North Sweden Arena for Art, Design, Tech & Business” som koordineras av Uminova eXpression. North Sweden Arena for Art, Design, Tech & Business bidrar till att stärka nytänkande och innovation i region Västerbotten med hjälp av KKN och stödjer olika aktiviteter i utvecklingen av inkubatorn eXpressions innovationsplattform.

Projekt består av ett flertal delstudier, vilka kan delas in i tre kategorier:

  1. Litteraturstudier för att kartlägga och ta tillvara på forskning om innovativa processer och stödjande metoder inom KKN.
  2. Empiriska studier av processer och metoder som används inom inkubatorn eXpressions verksamhet, inriktade på att utveckla nya verksamheter och/eller att stimulera gränsöverskridande möten och samverkan.
  3. Empiriska studier av motsvarande processer och metoder samt av förutsättningar inom KKN och Tech-sektorn.

Efter projektets slut kommer erfarenheterna att sammanställas i en bok publicerad på ett internationellt förlag.

Senast uppdaterad: 2022-01-13