"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jessica Eriksson

Docent i företagsekonomi, sektionskoordinator för entreprenörskap.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Företagsekonomi, Entreprenörskap
Plats

Jessica Eriksson är docent i företagsekonomi och verksam som sektionskoordinator i sektionen för entreprenörskap, enheten för företagsekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet. För närvarande deltar hon i ett forskningsprojekt om entreprenöriella ekosystem, innovationskraft och samarbeten mellan industriföretag och företag inom kulturella, kreativa näringar, besöksnäring och gröna näringar. Hennes forskning har även behandlat entreprenörskap i kulturella och kreativa näringar, institutionell förändring, förnyelse av regioner och branscher, hållbarhet och utveckling av hållbara praktiker, samt dynamik i inter-organisatoriska relationer. Hon är utnämnd till excellent lärare och undervisar främst inom entreprenörskap.

Entreprenörskap för en levande landsbygd, Växjö: Familjen Kamprads stiftelse 2019 : 133-162
Bengtsson, Maria; Eriksson, Jessica
Global opportunities for entrepreneurial growth: coopetition and knowledge dynamics within and across firms, Bingley: Emerald Group Publishing Limited 2018 : 229-252
Raza-Ullah, Tatbeeq; Eriksson, Jessica
Journal of Cleaner Production, Elsevier 2015, Vol. 103 : 629-639
Stål, Herman I.; Bonnedahl, Karl J.; Eriksson, Jessica
European Management Journal, Elsevier 2014, Vol. 32, (2) : 203-215
Stål, Herman; Bonnedahl, Karl Johan; Eriksson, Jessica
Proceedings of the 19th Annual International Sustainable Development Research Conference – 2013 in Cape Town, South Africa
Stål, Herman; Eriksson, Jessica; Bonnedahl, Karl Johan
Book of Abstracts, RENT XXVI – Research in Entrepreneurship and Small Business, ECSB.
Eriksson, Jessica; Biedenbach, Galina; Marell, Agneta
Entrepreneurship and Regional Development, Routledge 2011, Vol. 23, (7-8) : 603-635
Arbuthnott, Andrew; Eriksson, Jessica; Thorgren, Sara; et al.
European Management Journal, Elsevier 2011, Vol. 29, (3) : 165-180
Bonnedahl, Karl Johan; Eriksson, Jessica
Journal of sustainable Finance & Investment, Earthscan 2011, Vol. 1, (1) : 44-61
Hamilton, Ian; Eriksson, Jessica
Scandinavian Journal of Management, Vol. 27, (1) : 99-112
Thorgren, Sara; Wincent, Joakim; Eriksson, Jessica
Scandinavian Journal of Management, Elsevier 2010, Vol. 26, (3) : 290-308
Arbuthnott, Andrew; Eriksson, Jessica; Wincent, Joakim
Stratégies de coopétition: Rivaliser et coopérer simultanément, de boeck 2010 : 29-46
Bengtsson, Maria; Eriksson, Jessica; Wincent, Joakim
Competitiveness Review: An International Journal, Emerald Group Publishing Ltd 2010, Vol. 20, (2) : 194-214
Bengtsson, Maria; Eriksson, Jessica; Wincent, Joakim
Coopetition: winning strategies for the 21st century, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2010 : 19-39
Bengtsson, Maria; Eriksson, Jessica; Wincent, Joakim
Strategic Organization, SAGE 2010, Vol. 8, (1) : 43-68
Örtqvist, Daniel; Wincent, Joakim; Ericsson, Jessica; et al.
54th International Council for Small Business World Conference
Arbuthnott, Andrew; Eriksson, Jessica; Thorgren, Sara; et al.
EIASM Co-opetition and Entrepreneurship
Bengtsson, Maria; Eriksson, Jessica; Wincent, Joakim; et al.
Ledarskapsboken, Malmö: Liber AB 2009 : 123-157
Bengtsson, Maria; Eriksson, Jessica; Wåhlin, Nils
Entreprenörskap och innovationer för hållbar utveckling, Stockholm: Entreprenörskapsforum 2009 : 61-81
Eriksson, Jessica; Bonnedahl, Karl Johan
53rd International Council for Small Business World Conference
Arbuthnott, Andrew; Wincent, Joakim; Eriksson, Jessica
Marknadsorientering: Myter och möjligheter, Liber AB Malmö 2008 : 239-256
Bengtsson, Maria; Eriksson, Jessica; Kock, Sören
International Journal of Innovation and Sustainable Development, InderScience Publishers 2007, Vol. 2, (1) : 97-115
Bonnedahl, Karl Johan; Eriksson, Jessica
Tänk efter, tänk nytt, tänk om: universitetspedagogisk konferens i Umeå 2-3 mars 2005 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet 2006 : 76-94
Eriksson, Jessica; Baldwin, Andrew R.G.
Managing opportunity development in business networks, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2005 : 49-66
Bengtsson, Maria; Eriksson, Jessica; Kock, Sören
Studier i företagsekonomi. Serie B, 52
Eriksson, Jessica
Regenerated Projects: Beyond Project Management. New Perspectives on the Temporary-PermanentDilemma. Festschrift for Rolf A. Lundin., Malmö: Liber 2002 : 81-107
Bengtsson, Maria; Eriksson, Jessica

Jessica Eriksson undervisar för närvarande på olika kurser inom entreprenörskap samt handleder uppsatser och examensarbeten. Hon har även undervisat inom forskningsmetod, organisationsteori/management och hållbar utveckling. Hon är utnämnd till excellent lärare.