"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Internationalisering av högre utbildning och mobilitet

Forskningsprojekt Projektet undersöker politik, interventioner och metoder för internationalisering i högre utbildning i olika nationella sammanhang.

Projektet undersöker politik, interventioner och metoder för internationalisering av högre utbildning i olika länder. Fokus ligger på Romer i Europa som ett kritiskt exempel på en marginaliserad grupp, avseende hur principer för likvärdighet och inkludering kan tillämpas i strategier och program för högre utbildningsinternationalisering. Projektet är ett samarbete mellan tre universitet (Sevilla, Sussex och Umeå) och Roma Education Fund (REF), i Ungern.

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2016-12-31

Finansiering

European Commission, Horizon 2020. The EU Programme for Research and innovation Marie Skłodowska-Curie Actions Research and Innovation Staff Exchange.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap
Senast uppdaterad: 2023-01-13