"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Internationell översikt av arktisk samhällsvetenskaplig forskning (IDASS II)

Forskningsprojekt Projektet syftar till att samla en infrastrukturell kunskapsdatabas över pågående forskning och expertis inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forkning kopplad till Arktis och Polarområdet

I slutet av 1990-talet påbörjades en satsning kallad IDASS som syftade till att samla in uppgifter på personnivå om alla hum-sam-forskare med aktiviteter kopplade till det cirkumpolära området. Detta arbete gick in i en andra fas 2007, under ledning av professor Robert Wheelersburg, Elisabethtown College, USA. Peter Sköld leder den svenska delen, som under 2010 också knöts till aktiviteterna i International Arctic Science Committee och dess arbetsgrupp för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till Polarforskningssekretariatets arbetsgrupp för samma arbetsområden.

Projektansvarig

Peter Sköld
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 47

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-01-01 2011-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Várdduo - Centrum för samisk forskning

Forskningsområde

Sociologi, Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektet arbetar med upprättandet av en databas med unik information om pågående forskning samt expertis inom det arktiska forskningsfältet.

Senast uppdaterad: 2019-09-18