Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Inverkan av klimatförändringar på sjöekosystem i svenska Arktis

Forskningsprojekt Projektets huvudsakliga syfte är att förutsäga hur direkta och indirekta effekter av klimat kommer att förändra den regionala kolomsättningen i svenska Arktis.

Projektet stöds av Formas.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsämne

Miljövetenskap

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Arktis värms nu upp snabbare än andra latituder och där finns också en stor andel av alla sötvatten och av det markbundna organiska kolet på planeten. Detta har bidragit till mobilisering av markkol till sötvatten genom ökad avrinning. Både de direkta förändringarna i temperatur och indirekta effekter av ökad kol- och vattentransport till sjöar påverkar deras utsläpp av koldioxid och metan och kolinlagring i sediment – processer för vilka sötvatten är ”hotspots” i landskapet.

Den kritiska kunskapsluckan handlar om förmågan att göra förutsägelser om hur kolflöden på stora skalor kommer att förändras med klimatet och om hur dessa sjöprocesser bidrar med återkopplingar till klimatet.

Projektet syftar till att förutsäga hur direkta och indirekta effekter av klimat kommer att förändra den regionala kolomsättningen i svenska Arktis. Genom att använda en kombination av storskaliga sjöundersökningar, analyser och modellering, testar vi hypoteserna att:

1) Indirekta förändringar (vatten- och kolflöden från omgivande landmiljöer) kommer att ha en starkare påverkan på sjöars klimatåterkopplingar än direkta effekter (temperatur)

2) Små sjöar kommer att återkoppla ”negativt” på klimatförändringar genom ökad kolinlagring, medan stora sjöar kommer att accelerera klimatförändringarna genom ökade utsläpp av växthusgaser.

Projektet fyller betydande luckor i vår förståelse av sjöekosystem över stora skalor, vilket helt kan ändra vår syn på vikten av sjöars kolflöden.

Externa finansiärer