"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ive van Krunkelsven

Inverkan av klimatförändringar på sjöekosystem i svenska Arktis

Forskningsprojekt som stöds av Formas.

Projektets huvudsakliga syfte är att förutsäga hur direkta och indirekta effekter av klimat kommer att förändra den regionala kolomsättningen i svenska Arktis.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Miljövetenskap

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Arktis värms nu upp snabbare än andra latituder och där finns också en stor andel av alla sötvatten och av det markbundna organiska kolet på planeten. Detta har bidragit till mobilisering av markkol till sötvatten genom ökad avrinning. Både de direkta förändringarna i temperatur och indirekta effekter av ökad kol- och vattentransport till sjöar påverkar deras utsläpp av koldioxid och metan och kolinlagring i sediment – processer för vilka sötvatten är ”hotspots” i landskapet.

Den kritiska kunskapsluckan handlar om förmågan att göra förutsägelser om hur kolflöden på stora skalor kommer att förändras med klimatet och om hur dessa sjöprocesser bidrar med återkopplingar till klimatet.

Projektet syftar till att förutsäga hur direkta och indirekta effekter av klimat kommer att förändra den regionala kolomsättningen i svenska Arktis. Genom att använda en kombination av nya storskaliga sjöundersökningar, analyser och modellering syftar projektet till att fylla betydande luckor i vår kunskap om hur sjöekosystem fungerar i stor skala för att förstå hur klimatet kommer att reagera på antropogena effekter i ökande takt.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-02-23