"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ISIpedia: Uppslagsverk med sektorsövergripande klimatkonsekvensanalyser

Forskningsprojekt Omfattande information om klimatförändringarnas konsekvenser är nödvändig för beslutsfattare för att justera utsläppsmål: Den behövs också för att informera implementeringen av program för att möta utsläpps- och anpassningsmål i relation till globala och lokala uppskattade konsekvenser av klimatförändringar.

Det centrala målet för projektet ISIpedia är att fungera som en hubb för en stor mängd forskargrupper inom som gör klimatkonsekvensanalyser, och på så sätt leda framtagandet av ny information som beskriver vad en förändrad klimatsituation kan innebära för samhället, samt att förenkla nyttjandet av informationen för användarna.

Projektansvarig

Joacim Rocklöv
Gästprofessor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-09-01 2020-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Forskare från olika discipliner utmanas i projektet att gemensamt:

  1. ta fram ett förbättrat kunskapsunderlag för hur klimatförändringar redan har bidragit till konsekvenser;
  2. ta fram kritisk kunskap om framtida risker i samhället.

Projektet kommer att överbrygga disciplinära barriärer och utveckla användardriven klimatkonsekvensforskning genom att:

  1. etablera en ny fritt åtkomlig databas- och användarvänlig portal med sektorsövergripande jämförbara konsekvensberäkningar;
  2. lösa nuvarande problem i att överbrygga disciplinära gränser som hindrar omfattande komplexa riskberäkningar av en förändrad klimatsituation.

Projektet adresserar produktionen av mer rigorös information om klimatkonsekvenser, genom ett systematiskt samarbete mellan forskare och användare av information om klimatkonsekvenser, så som experter inom transnationell forskning, regionala beslutsfattare, och intressenter inom den privata sektorn.

Slutprodukten är en fritt åtkomlig klimatserviceportal – ISIpedia.

Projektledare Sverige/FORMAS

Joacim Rocklöv, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Extern projektledare EU-IPI

Katja Frieler, Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-02-20