"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jämställdhetsexpertis i internationellt fredsbyggande

Forskningsprojekt Detta projekt undersöker jämställdhetsexpertisens politik och effekter i internationellt fredsbyggande i Myanmar. Studiens mål är att bidra med ny kunskap om vad som händer när feministiska idéer och mål integreras i global styrning, och när den globala styrningens organisationer och processer möter lokala aktörer, maktförhållanden, och konfliktkontexter.

Detta projekt undersöker jämställdhetsexpertisens politik och effekter i internationellt fredsbyggande i Myanmar. Studien undersöker vilken typ av kunskap som internationella jämställdhetsexperter i Myanmar producerar, och vilka strategier och verktyg som de använder för att omsätta kunskapen i praktiken. En annan viktig fråga som denna studie fokuserar på är hur mötet mellan internationell jämställdhetsexpertis och lokala kvinnorörelser ser ut. I detta projekt undersöks dessa frågor genom intervjuer med internationella jämställdhetsexperter och aktivister från kvinnoorganisationer i Myanmar.

Projektansvarig

Elisabeth Olivius
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 64

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Freds- och konfliktstudier

Projektbeskrivning

Internationell feministisk aktivism och forskning har under de senaste årtiondena framgångsrikt lyckats

aktualisera frågor om kön på den internationella politiska agendan och i institutioner och processer för global styrning. Denna utveckling har skapat en efterfrågan på expertkunskaper kring makt, kön och jämställdhet, och bidragit till att skapa en ny typ av kunskap - jämställdhetsexpertis; och en ny yrkeskategori - jämställdhetsexperter.

Detta projekt undersöker jämställdhetsexpertisens politik och effekter i internationellt fredsbyggande.

Fredsbyggande och konflikthantering är ett område där feministiska aktivister och forskare engagerat sig för att se till att kvinnors behov tas i beaktande och att kvinnor ges möjlighet att påverka fredsprocesser och återuppbyggnad efter väpnade konflikter. Detta har bl.a. bidragit till att FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 år 2000, och att ett policyramverk med fokus på kvinnor, fred och säkerhet har etablerats sedan dess. Denna utveckling har också skapat en efterfrågan på jämställdhetsexperter och deras kunskap för att hjälpa internationella organisationer och bidragsgivare omsätta sina nya åtaganden i praktiken. Projektet fokuserar på hur detta sker i Myanmar - ett land där en freds- och reformprocess pågår sedan 2011 och det internationella samfundet har successivt ökat sin närvaro och sitt engagemang i fredsbyggande.

Studien undersöker vilken typ av kunskap om fred, konflikt, makt och kön som internationella jämställdhetsexperter i Myanmar producerar, och vilka strategier och verktyg som de använder för att omsätta kunskapen i praktiken. En annan viktig fråga som denna studie fokuserar på är hur mötet mellan internationell jämställdhetsexpertis och lokala kvinnorörelser och deras politiska kamper ser ut.

I detta projekt undersöks dessa frågor genom intervjuer med internationella jämställdhetsexperter och aktivister från kvinnoorganisationer i Myanmar. Studien kan bidra med ny kunskap om vad som händer när feministiska idéer och mål integreras i global styrning, och när den globala styrningens organisationer och processer möter lokala kontexters maktförhållanden och politiska dynamik.

Senast uppdaterad: 2020-01-20