"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elisabeth Olivius

Elisabeth Olivius är docent i statsvetenskap och forskar om makt och kön i relation till fred och fredsbyggande.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 58 21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning rör sig i skärningspunkten mellan å ena sidan fred och fredsbyggande, och å andra sidan makt, kön och jämställdhetspolitik. Jag leder tre forskningsprojekt som är finansierade av Vetenskapsrådet. Projektet ” Mellan liberala normer och auktoritärt styre: kvinnoorganisationer som fredsbyggare i illiberala postkonfliktstater” ingår i Vetenskapsrådets forskningsprogram om det civila samhället, och undersöker hur kvinnoorganisationer i tre postkonfliktstater i Asien hanterar sin position i skärningspunkten mellan internationellt fredsbyggande, där de beskrivs som viktiga partners, och auktoritärt styre som begränsar deras handlingsutrymme. Eftersom majoriteten av post-konfliktstater präglas av auktoritärt styre är kvinnoorganisationers arbete i denna typ av kontext ett område där ny forskning behövs. Detta projekt kan därmed generera ny kunskap av stort värde för praktiskt fredsbyggande samt för kunskapsutvecklingen kring civilsamhällets roll i fredsbyggande. I ljuset av ett pågående globalt uppsving för illiberala värderingar och auktoritärt styre kan projektet dessutom bidra med mer generellt användbara insikter kring civilsamhällets villkor i auktoritära politiska kontexter.

Projektet ”Jämställdhetsexpertis i internationellt fredsbyggande” tar sin utgångspunkt i de senaste årtiondenas institutionalisering av jämställdhetsmål som en del i internationellt stöd till fredsbyggande efter väpnade konflikter. Detta har skapat en efterfrågan på kunskap om hur jämställdhetsintegrering genomförs, och hur ramverk som FNs agenda för kvinnor, fred och säkerhet kan implementeras. Kunskap om genusrelationer och jämställdhetsarbete har därför etablerats som en särskild form av expertis, och en yrkesgrupp av jämställdhetsexperter med fokus på fred och säkerhet har vuxit fram. I detta projekt undersöks både produktionen av jämställdhetsexpertis inom internationella organisationer, samt hur denna kunskap omsätts i praktisk handling i internationella insatser och bistånd i Myanmar och i Mindanao, Filipinerna. Projektets fallstudier fokuserar särskilt på de spänningar, möjligheter och maktrelationer som skapas i mötet mellan internationell expertis och lokala kvinnorörelser och politiska institutioner.

Projektet "Feminister, etno-nationalister och fredsaktivister? Vilken roll spelar kvinnoorganisationer i diasporan för fredsbyggande i Burma?" undersöker hur kvinnoorganisationer i den burmesiska diasporan arbetat för att påverka utvecklingen i Myanmar, och vilka effekter deras aktivism har fått. Projektet har också kunnat följa förändringar över tid, och analysera hur diasporan som position för kvinnors politiska aktivism har förändrats i relation till förändringar av det politiska landskapet i Myanmar, genom ett årtionde av steg mot demokrati, och nyligen efter militärkuppen 2021. Genom att undersöka och besvara dessa frågor belyser projektet outforskade könsdimensioner av diasporors roll i konflikter och fredsbyggande.

Jag medverkar också i forskningsprojektet ”Varianter av fred – ett relationellt angreppssätt”, och koordinerar det internationella forskarnätverket ”Varieties of Peace”. Jag är redaktör för book reviews-sektionen i International Feminist Journal of Politics, och är medlem i styrgruppen för SweDev, ett svenskt nätverk för utvecklingsforskning. Jag undervisar i freds och konfliktstudier på grundnivå, och inom forskarutbildningen i statsvetenskap.

International Studies Review, Oxford University Press 2024, Vol. 26, (2)
Boulanger Martel, Simon Pierre; Jarstad, Anna; Olivius, Elisabeth; et al.
Myanmar: politics, economy and society, Routledge 2024 : 220-236
Hedström, Jenny; Olivius, Elisabeth; Soe, Kay
Civil Wars
Cardeño, Coline Esther; Olivius, Elisabeth; Åkebo, Malin
Gendering Asia, 17
Hedström, Jenny; Olivius, Elisabeth
Waves of upheaval: political transitions and gendered transformations in Myanmar, NIAS Press 2023 : 1-26
Hedström, Jenny; Olivius, Elisabeth
Waves of upheaval: political transitions and gendered transformations in Myanmar, NIAS Press 2023 : 180-199
Hedström, Jenny; Olivius, Elisabeth; Phyo, Zin Mar
International feminist journal of politics, Routledge 2023, Vol. 25, (1) : 145-147
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru; Lee-Koo, Katrina
International feminist journal of politics, Vol. 25, (3) : 551-553
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru; Lee-Koo, Katrina
International feminist journal of politics, Routledge 2023, Vol. 25, (2) : 353-355
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru; Lee-Koo, Katrina
International feminist journal of politics, Routledge 2023, Vol. 25, (5) : 960-962
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru; Lee-Koo, Katrina
International feminist journal of politics, Vol. 25, (4) : 781-783
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru; Lee-Koo, Katrina
The Journal of Refugee Studies
Olivius, Elisabeth; Hedström, Jenny
Relational peace practices, Manchester University Press 2023 : 127-149
Olivius, Elisabeth; Hedström, Jenny
Policy Brief - Statsvetenskapliga institutionen, 2023:3
Olivius, Elisabeth; Hedström, Jenny; Phyo, Zin Mar
International Studies Quarterly, Oxford University Press 2023, Vol. 67, (2)
Scott, David; Olivius, Elisabeth
Conflict, Security and Development, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 22, (5) : 495-515
Hedström, Jenny; Olivius, Elisabeth
International feminist journal of politics, Routledge 2022, Vol. 24, (5) : 826-828
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru; Lee-Koo, Katrina
International feminist journal of politics, Routledge 2022, Vol. 24, (1) : 174-176
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru; Lee-Koo, Katrina
International feminist journal of politics, Routledge 2022, Vol. 24, (2) : 329-331
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru; Lee-Koo, Katrina
International feminist journal of politics, Routledge 2022, Vol. 24, (3) : 502-504
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru; Lee-Koo, Katrina
International feminist journal of politics, Routledge 2022, Vol. 24, (4) : 658-660
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru; Lee-Koo, Katrina
European Journal of Politics and Gender, Bristol University Press 2022, Vol. 5, (1) : 25-43
Olivius, Elisabeth; Hedström, Jenny; Phyo, Zin Mar
Policy Brief - Statsvetenskapliga institutionen, 1
Olivius, Elisabeth; Hedström, Jenny; Zin Mar Phyo, -
Världspolitikens Dagsfrågor
Simion, Kristina; Olivius, Elisabeth
Conflict, Security and Development, Taylor & Francis 2022, Vol. 22, (5) : 411-433
Söderström, Johanna; Olivius, Elisabeth
Conflict, Security and Development, Routledge 2021, Vol. 21, (3) : 223-244
Blomqvist, Linnéa; Olivius, Elisabeth; Hedström, Jenny
Journal of Intervention and Statebuilding, Routledge 2021, Vol. 15, (3) : 347-366
Cardenas, Magda Lorena; Olivius, Elisabeth
International feminist journal of politics, Routledge 2021, Vol. 23, (3) : 374-395
Hedström, Jenny; Olivius, Elisabeth
Myanmar: Politics, Economy and Society, London & New York: Routledge 2021 : 186-203
Hedström, Jenny; Olivius, Elisabeth; Kay Soe, Valentina
Feministiska perspektiv på global politik, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 169-180
Olivius, Elisabeth
International feminist journal of politics, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 23, (2) : 358-360
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru
International feminist journal of politics, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 23, (3) : 505-507
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru
International feminist journal of politics, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 23, (4) : 656-658
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru; Lee-Koo, Katrina
International feminist journal of politics, Routledge 2021, Vol. 23, (5) : 829-831
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru; Lee-Koo, Katrina
International feminist journal of politics, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 23, (1) : 170-172
Olivius, Elisabeth; Ebru, Demir
Swedish Development Research Network 2021
Olivius, Elisabeth; Hedström, Jenny
Journal of Peacebuilding and Development, Sage Publications 2021, Vol. 16, (3) : 275-288
Olivius, Elisabeth; Hedström, Jenny
Journal of Peacebuilding and Development, Sage Publications 2021, Vol. 16, (1) : 3-8
Olivius, Elisabeth; Åkebo, Malin
European Journal of Development Research, Springer 2020, Vol. 32, (2) : 379-403
Hedström, Jenny; Olivius, Elisabeth
Young women and leadership, Abingdon & New York: Routledge 2020 : 45-63
Olivius, Elisabeth; Hedström, Jenny
Indonesian Quarterly, Centre for Strategic and International Studies 2020, Vol. 48, (1) : 7-12
Olivius, Elisabeth; Strandh, Veronica
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 12
Jarstad, Anna; Eklund, Niklas; Johansson, Patrik; et al.
Asian Ethnicity, Routledge 2019, Vol. 20, (2) : 148-167
Olivius, Elisabeth
Citizenship Studies, Routledge 2019, Vol. 23, (8) : 761-779
Olivius, Elisabeth
Women's Studies: International Forum, Elsevier 2019, Vol. 76
Olivius, Elisabeth; Hedström, Jenny
European Journal of Politics and Gender, Vol. 2, (1) : 75-92
Olivius, Elisabeth; Rönnblom, Malin
Political participation in Asia: defining and deploying political space, London: Routledge 2018 : 169-187
Olivius, Elisabeth
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 9
Jarstad, Anna; Åkebo, Malin; Johansson, Patrik; et al.
Encyclopedia of women & Islamic cultures: supplement XVI
Olivius, Elisabeth