Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Elisabeth Olivius

Elisabeth Olivius

Elisabeth Olivius är universitetslektor i freds och konfliktstudier. Hennes forskning undersöker hur könade maktrelationer produceras och omformas under konflikter, migration och fredsbyggande.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 58 21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning rör sig i skärningspunkten mellan å ena sidan fredsbyggande och konflikthantering och å andra sidan makt, kön och jämställdhetspolitik. Särskilt intresserar jag mig för hur könade maktrelationer skapas och förändras under fredsprocesser och i humanitärt bistånd till flyktingar, samt hur idéer om jämställdhet tolkas och omsätts i praktik inom dessa fält.

Just nu arbetar jag huvudsakligen med projektet "Feminister, etno-nationalister och fredsaktivister? Vilken roll spelar kvinnoorganisationer i diasporan för fredsbyggande i Burma?", finansierat av Vetenskapsrådet 2016-2019. En betydande kunskapslucka i litteraturen kring diasporor, fred och konflikt är att den fortfarande är i hög grad könsblind: vi vet fortfarande väldigt lite om hur kvinnor i diasporan agerar politiskt, samt om hur diasporors engagemang i konflikt och fredsskapande får konsekvenser för hemlandets könsrelationer. Detta projekt bidrar till att fylla denna kunskapslucka genom att undersöka hur kvinnoorganisationer i den burmesiska diasporan försöker påverka utvecklingen i Myanmar, och vilka effekter deras aktivism får. Genom att undersöka och besvara dessa frågor belyser projektet outforskade könsdimensioner av diasporors roll i konflikter och fredsbyggande, och bidrar också med högaktuell ny kunskap om de historiska förändringsprocesser som just nu pågår i landet.

Jag leder också ett delprojekt i forskningsprogrammet Varieties of Peace, finansierat av Riksbankens jubileumsfond 2017-2024. Mitt delprojekt fokuserar på fallet Myanmar och utforskar vilka lokala varianter av fred som växer fram i skuggan av pågående väpnad konflikt, och hur dessa kan förstås och förklaras. 

Min doktorsavhandling, som jag försvarade i december 2014, handlade om hur jämställdhetsnormer konstrueras, tolkas och omsätts i praktik i humanitärt bistånd till flyktingar. Avhandlingen baserades på fallstudier av humanitärt bistånd till burmesiska flyktingar i flyktingläger i Bangladesh och Thailand, men kopplade även samman lokala biståndspraktiker med de övergripande konstruktioner av jämställdhet som policymål som återfinns i internationella humanitära policytexter. Avhandlingen bidrog med ny kunskap om vad som händer när feministiska idéer institutionaliseras i global styrning genom att fokusera på den globala styrningen av flyktingar; ett område som hittills uppmärksammats relativt lite i litteraturen om feminism, kön och global styrning. Utifrån ett teoretiskt ramverk inspirerat av postkolonial feministisk teori och ett Foucauldianskt perspektiv på makt och styrning visar avhandlingen hur jämställdhetsnormer fungerar som styrningsverktyg i relation till flyktingars och flyktinglägers position i globala maktrelationer.

Jag har också publicerat forskning som fokuserar på andra aspekter av jämställdhetsarbete i humanitärt bistånd. Till exempel har jag granskat en växande trend mot att alltmer uppmärksamma män och maskulinitet i jämställdhetspolicy och praktik, samt möjligheter och villkor för meningsfullt politisk deltagande för flyktingar i flyktingläger. 

Conflict, Security and Development
Blomqvist, Linnéa; Olivius, Elisabeth; Hedström, Jenny
Journal of Intervention and Statebuilding
Cardenas, Magda Lorena; Olivius, Elisabeth
International feminist journal of politics
Hedström, Jenny; Olivius, Elisabeth
Myanmar: Politics, Economy and Society, London & New York: Routledge 2021 : 186-203
Hedström, Jenny; Olivius, Elisabeth; Kay Soe, Valentina
Feministiska perspektiv på global politik, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 169-180
Olivius, Elisabeth
International feminist journal of politics, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 23, (2) : 358-360
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru
International feminist journal of politics, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 23, (3) : 505-507
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru
International feminist journal of politics, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 23, (4) : 656-658
Olivius, Elisabeth; Demir, Ebru; Lee-Koo, Katrina
International feminist journal of politics, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 23, (1) : 170-172
Olivius, Elisabeth; Ebru, Demir
Journal of Peacebuilding and Development
Olivius, Elisabeth; Hedström, Jenny
Swedish Development Research Network 2021
Olivius, Elisabeth; Hedström, Jenny
Journal of Peacebuilding and Development, Sage Publications 2021, Vol. 16, (1) : 3-8
Olivius, Elisabeth; Åkebo, Malin
European Journal of Development Research, Springer 2020, Vol. 32, (2) : 379-403
Hedström, Jenny; Olivius, Elisabeth
Young women and leadership, Abingdon & New York: Routledge 2020 : 45-63
Olivius, Elisabeth; Hedström, Jenny
Indonesian Quarterly, Centre for Strategic and International Studies 2020, Vol. 48, (1) : 7-12
Olivius, Elisabeth; Strandh, Veronica
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 12
Jarstad, Anna; Eklund, Niklas; Johansson, Patrik; et al.
Asian Ethnicity, Routledge 2019, Vol. 20, (2) : 148-167
Olivius, Elisabeth
Citizenship Studies, Routledge 2019, Vol. 23, (8) : 761-779
Olivius, Elisabeth
Women's Studies: International Forum, Elsevier 2019, Vol. 76
Olivius, Elisabeth; Hedström, Jenny
European Journal of Politics and Gender, Vol. 2, (1) : 75-92
Olivius, Elisabeth; Rönnblom, Malin
Political participation in Asia: defining and deploying political space, London: Routledge 2018 : 169-187
Olivius, Elisabeth
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 9
Jarstad, Anna; Åkebo, Malin; Johansson, Patrik; et al.
The international migration review, John Wiley & Sons 2017, Vol. 51, (3) : e47-e49
Olivius, Elisabeth
Critical Asian studies (Print), Vol. 43, (3) : 289-307
Olivius, Elisabeth
Gender, violence, refugees, Oxford: Berghahn Books 2017 : 58-77
Olivius, Elisabeth
Encyclopedia of women & Islamic cultures: supplement XVI
Olivius, Elisabeth
Tidsskrift for kjønnsforskning, Oslo: Universitetsforlaget 2017, Vol. 41, (1) : 73-94
Olivius, Elisabeth; Rönnblom, Malin
Development Dissertation Briefs, 2016:5
Olivius, Elisabeth
International feminist journal of politics, Routledge 2016, Vol. 18, (2) : 270-290
Olivius, Elisabeth
Women's Studies: International Forum, Vol. 56 : 56-65
Olivius, Elisabeth
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 8
Jarstad, Anna; Olivius, Elisabeth; Åkebo, Malin; et al.
The Journal of Refugee Studies, Vol. 27, (1) : 42-61
Olivius, Elisabeth
Refugee Survey Quarterly, Vol. 33, (3) : 93-117
Olivius, Elisabeth
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2014:3
Olivius, Elisabeth
St. Antony's International Review (STAIR), Vol. 9, (1) : 53-69
Olivius, Elisabeth
Building Peace, Creating Conflict?: Conflictual Dimensions of Local and International Peacebuilding, Lund: Nordic Academic Press 2011 : 149-168
Olivius, Elisabeth

Forskargrupper

Forskningsledare
Freds- och konfliktstudier

Forskningsprojekt

1 januari 2020 till 31 december 2022
1 januari 2017 till 31 december 2019