"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Järn och Hälsa hos Nyfödda

Forskningsprojekt Beteendeproblem drabbar 20% av alla barn. Vår hypotes är att tidig järnbrist är en bidragande faktor. I studien lottades 267 barn med marginellt låg födelsevikt till att få järndroppar eller placebo från 6 veckors ålder till 6 månaders ålder.

Studien har visat att järntillskott minskade risken för allvarlig järnbrist vid 6 månaders ålder från 10% till 0% hos dessa barn. Vid 3 årskontrollen fann vi att barnen som fått järndroppar hade signifikant lägre risk för beteendeproblem (3% jämfört med 13% hos barnen som inte fick järndroppar). Nu görs en uppföljningsstudie där vi följer upp dessa barn vid 7 års ålder då de får genomgå utförlig neuropsykologisk testning för att se om vi ser kvarstående skillnader mellan grupperna. Vårt projekt har stor betydelse för hälsan i den aktuella riskgruppen och våra resultat har redan lett till förändrade nationella riktlinjer.

Projektansvarig

Magnus Domellöf
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 21 28

Projektöversikt

Projektperiod:

2004-01-01 2016-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Beteendeproblem (bl.a. ADHD) drabbar 20% av alla barn och kvarstår ofta i vuxen ålder. Orsaken är okänd men vår hypotes är att tidig järnbrist är en bidragande faktor. Småbarn och speciellt barn med låg födelsevikt har stor risk för järnbrist och järn är nödvändigt för hjärnans utveckling samtidigt som järnöverskott kan ha negativa hälsoeffekter.

I den här studien lottades 267 barn med marginellt låg födelsevikt (2000-2500 g) till att få järndroppar i två olika doser eller placebo (inget järn) från 6 veckors ålder till 6 månaders ålder.

Vi har hittills i den här studien visat att järntillskott i dosen 2 mg/kg/d minskade risken för allvarlig järnbrist (med blodbrist) vid 6 månaders ålder från 10% till 0% hos dessa barn.

Vid 3 årskontrollen fann vi att barnen som fått järndroppar hade signifikant lägre risk för beteendeproblem (3% jämfört med 13% hos barnen som inte fick järndroppar). Detta tyder på att det är mycket viktigt för barn med födelsevikt < 2500 g att få järndroppar under de första 6 levnadsmånaderna för att få en optimal utveckling av hjärnan och detta är sedan vår studie också den allmänna rekommendationen från svenska Barnläkarföreningen.

Vi håller just nu på med en uppföljningsstudie där vi följer upp dessa barn vid 7 års ålder då de får genomgå utförlig neuropsykologisk testning för att se om vi ser kvarstående skillnader mellan grupperna.
Vårt projekt har stor betydelse för hälsan i den aktuella riskgruppen som utgör 3-5% av alla nyfödda och våra resultat har redan lett till förändrade nationella riktlinjer. Projektet kommer också att leda till förbättrad förståelse för hur järnomsättningen fungerar hos små barn.

Senast uppdaterad: 2019-09-18