Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Magnus Domellöf

Magnus Domellöf

Professor i pediatrik och neonatolog. Min forskning handlar om att hitta tidiga interventioner för att förbättra långsiktig hälsa hos barn med fokus på nutrition och hjärnans utveckling.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Pediatrik
Plats
10, S-plan, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, Pediatrik, 901 85 Umeå

Jag är professor i pediatrik vid Institutionen för klinisk vetenskap och arbetar kliniskt som neonatolog på Norrlands universitetssjukhus. Jag undervisar i pediatrik och neonatologi på termin 11 av Läkarprogrammet.

Jag leder forskargruppen N4 Research Group, se www.n4researchgroup.se och forskningen skulle inte vara möjlig utan alla fantastiskt begåvade och hängivna medarbetare!

Min forskning handlar om att försöka hitta tidiga interventioner för att förbättra långsiktig hälsa hos barn och stor del av min forskning har fokuserat på nutrition och hjärnans utveckling hos barn.

Forskningen involverar både randomiserade, interventionsstudier och kohortstudier och jag leder ett flertal lokala och nationella kliniska studier och medverkar även i nationella och internationella forskarnätverk inom pediatrisk nutrition, neonatologi och perinatologi.

I min forskning har vi visat att järntillskott som ges till spädbarn med marginellt låg födelsevikt minskar beteendeproblem i förskole- och skolåldern, samt att fördröjd avklämning av navelsträngen vid normala förlossningar förbättrar finmotorisk förmåga hos barnen vid 4 års ålder.

Min forskning har också kunnat visa att tillskott av MFGM till modersmjölksersättning leder till minskad risk för infektioner och förbättrad kognitiv funktion vid 12 månaders ålder. Hos extremt prematurfödda barn har vi visat att ett optimerat energiintag hos extremt prematura barn samt tillskott av fettsyror minskar risken för svår ögonsjukdom (ROP).

Jag har utvecklat datorprogramvaran Nutrium, som är ett unikt IT-system för kliniskt stöd och uppföljning av neonatal nutrition och tillväxt och används av läkare, dietister, sjuksköterskor och annan personal på de flesta neonatalavdelningar i Sverige och även utomlands, se www.nutrium.se

Jag leder även den stora regionala, prospektiva födelsekohortstudien "NorthPop", som syftar till att inkludera 10 000 gravida kvinnor i Västerbotten och följa deras barn från fosterlivet till skolåldern. Läs mer om detta projekt på www.northpop.se

Pediatric Research, Nature Publishing Group 2021, Vol. 89, (5) : 1216-1221
Berglund, Staffan K.; Chmielewska, Anna; Domellöf, Magnus; et al.
Current opinion in clinical nutrition and metabolic care, Wolters Kluwer 2021, Vol. 24, (3) : 240-245
Berglund, Staffan K.; Domellöf, Magnus
Pediatric Research
Binia, Aristea; Lavalle, Luca; Chen, Cheng; et al.
World Review of Nutrition and Dietetics, S. Karger 2021, Vol. 122 : 140-148
Domellöf, Magnus
World Review of Nutrition and Dietetics, S. Karger 2021, Vol. 122 : 167-179
Domellöf, Magnus; Embleton, Nicholas
Journal of Clinical Medicine, MDPI 2021, Vol. 10, (12)
Hamayun, Jawwad; Mohlkert, Lilly-Ann; Stoltz Sjöström, Elisabeth; et al.
Pediatric Research
Johnson, Mark J.; Lapillonne, Alexandre; Bronsky, Jiri; et al.
World Review of Nutrition and Dietetics, S. Karger 2021, Vol. 122 : 191-197
Koletzko, Berthold; Wieczorek, Sarah; Cheah, Fook-Choe; et al.
World Review of Nutrition and Dietetics, S. Karger 2021, Vol. 122 : 5-11
Koletzko, Berthold; Wieczorek, Sarah; Domellöf, Magnus; et al.
International Journal of Laboratory Hematology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 43, (3) : 378-386
Larsson, Sara Marie; Hillarp, Andreas; Karlsland Åkeson, Pia; et al.
Nutrients, MDPI 2021, Vol. 13, (7)
Lundkvist, Ellen; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Lundberg, Richard; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Meander, Lina; Lindqvist, Maria; Mogren, Ingrid; et al.
Journal of Clinical Medicine, MDPI 2021, Vol. 10, (1)
Mohlkert, Lilly-Ann; Hallberg, Jenny; Broberg, Olof; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2021, Vol. 73, (2) : 274-289
Moltu, Sissel Jennifer; Bronsky, Jiri; Embleton, Nicholas; et al.
American Journal of Clinical Nutrition, Oxford University Press 2021, Vol. 113, (3) : 586-592
Timby, Niklas; Adamsson, Marie; Domellöf, Erik; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2021, Vol. 72, (5) : 769-783
Verduci, Elvira; Bronsky, Jiri; Embleton, Nicholas; et al.
Journal of Nutritional Science, Vol. 10
Wang, Dantong; Thielecke, Frank; Fleith, Mathilde; et al.
BMC Pediatrics, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Wendel, Kristina; Pfeiffer, Helle Cecilie Viekilde; Fugelseth, Drude Merete; et al.
Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition : F1-F7
Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Ahlsson, Fredrik; et al.
Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition
Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Ahlsson, Fredrik; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (7) : 1354-1360
Alm, Stina; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Nilsson Sommar, Johan; et al.
Frontiers in Pediatrics, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 8
Bognar, Zsolt; De Luca, Daniele; Domellöf, Magnus; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 70, (3) : E64-E64
Bronsky, Jiri; Campoy, Cristina; Embleton, Nicholas; et al.
Neonatology, S. Karger 2020, Vol. 117, (1) : 80-87
Chmielewska, Anna; Farooqi, Aijaz; Domellöf, Magnus; et al.
Frontiers in Pediatrics, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 8, (311)
Domellöf, Erik; Johansson, Anna-Maria; Farooqi, Aijaz; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 70, (6) : 873-881
Gerasimidis, Konstantinos; Bronsky, Jiri; Catchpole, Anthony; et al.
Journal of the American Oil Chemists Society, John Wiley & Sons 2020, Vol. 97 : 10-10
Giuffrida, Francesca; Marmet, Cynthia; Bertschy, Emmanuelle; et al.
American Journal of Clinical Nutrition, OXFORD UNIV PRESS 2020, Vol. 111, (1) : 10-16
Koletzko, Berthold; Bergmann, Karin; Brenna, J. Thomas; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (4) : 746-753
Mohlkert, Lilly-Ann; Sjöberg, Gunnar; Rydberg, Annika; et al.
Nutrients, MDPI 2020, Vol. 12, (1)
Samuel, Tinu Mary; De Castro, Carlos Antonio; Dubascoux, Stephane; et al.
JPEN - Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, John Wiley & Sons 2020, Vol. 44, (2) : 327-336
Späth, Cornelia; Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; et al.
Journal of Clinical Medicine, MDPI 2020, Vol. 9, (10)
Svedenkrans, Jenny; Ekblom, Örjan; Domellöf, Magnus; et al.
Nitric oxide, Elsevier 2020, Vol. 94 : 73-78
Timby, Niklas; Domellöf, Magnus; Hernell, Olle; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 70, (5) : 664-680
van den Akker, Chris H. P.; van Goudoever, Johannes B.; Shamir, Raanan; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (1) : 31-44
Wackernagel, Dirk; Gustafsson, Anna; Edstedt Bonamy, Anna-Karin; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, BMC 2020, Vol. 20, (1)
Zaigham, Mehreen; Hellstrom-Westas, Lena; Domellöf, Magnus; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2019, Vol. 68, (5) : 742-760
Bronsky, Jiri; Campoy, Cristina; Embleton, Nicholas; et al.
Acta Paediatrica, Vol. 108, (5) : 835-841
Challis, Pontus; Larsson, Linn; Stoltz Sjöström, Elisabeth; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2019, Vol. 9
He, Xuan; Parenti, Mariana; Grip, Tove; et al.
Human Milk: Composition, Clinical Benefits and Future Opportunities, S. Karger 2019 : 35-42
Hernell, Olle; Domellöf, Magnus; Grip, Tove; et al.
Clinical Nutrition, Elsevier 2019, Vol. 38, (3) : 1289-1295
Klevebro, Susanna; Westin, Vera; Stoltz Sjöström, Elisabeth; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Wolters Kluwer 2019, Vol. 69, (2) : 259-270
Lapillonne, Alexandre; Bronsky, Jiri; Campoy, Cristina; et al.
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Taylor & Francis 2019, Vol. 79, (8) : 590-594
Larsson, Sara Marie; Hillarp, Andreas; Hellstrom-Westas, Lena; et al.
PLOS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2019, Vol. 14, (4)
Lindberg, Josefine; Norman, Mikael; Westrup, Bjorn; et al.
Journal of the American Medical Association (JAMA), Chicago: American Medical Association 2019, Vol. 321, (12) : 1188-1199
Norman, Mikael; Hallberg, Boubou; Abrahamsson, Thomas; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2019, Vol. 9
Samuel, Tinu Mary; Binia, Aristea; de Castro, Carlos Antonio; et al.
Gut, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 68, (11)
Sjödin, Kotryna Simonyte; Domellöf, Magnus; Lagerqvist, Carina; et al.
Pediatric Research, Nature Publishing Group 2019, Vol. 86, (1) : 115-121
Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Edstedt Bonamy, Anna-Karin; et al.
Pediatric Research, New York: Nature Publishing Group 2018, Vol. 83 : 111-118
Berglund, Staffan K.; Chmielewska, Anna; Starnberg, Josefine; et al.