"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Magnus Domellöf

Magnus Domellöf

Professor i pediatrik och neonatolog. Min forskning handlar om att hitta tidiga interventioner för att förbättra långsiktig hälsa hos barn med fokus på nutrition och hjärnans utveckling.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Pediatrik
Plats

Jag är professor i pediatrik vid Institutionen för klinisk vetenskap och arbetar kliniskt som neonatolog på Norrlands universitetssjukhus. Jag undervisar i pediatrik och neonatologi på termin 11 av Läkarprogrammet.

Jag leder forskargruppen N4 Research Group, se www.n4researchgroup.se och forskningen skulle inte vara möjlig utan alla fantastiskt begåvade och hängivna medarbetare!

Min forskning handlar om att försöka hitta tidiga interventioner för att förbättra långsiktig hälsa hos barn och stor del av min forskning har fokuserat på nutrition och hjärnans utveckling hos barn.

Forskningen involverar både randomiserade, interventionsstudier och kohortstudier och jag leder ett flertal lokala och nationella kliniska studier och medverkar även i nationella och internationella forskarnätverk inom pediatrisk nutrition, neonatologi och perinatologi.

I min forskning har vi visat att järntillskott som ges till spädbarn med marginellt låg födelsevikt minskar beteendeproblem i förskole- och skolåldern, samt att fördröjd avklämning av navelsträngen vid normala förlossningar förbättrar finmotorisk förmåga hos barnen vid 4 års ålder.

Min forskning har också kunnat visa att tillskott av MFGM till modersmjölksersättning leder till minskad risk för infektioner och förbättrad kognitiv funktion vid 12 månaders ålder. Hos extremt prematurfödda barn har vi visat att ett optimerat energiintag hos extremt prematura barn samt tillskott av fettsyror minskar risken för svår ögonsjukdom (ROP).

Jag har utvecklat datorprogramvaran Nutrium, som är ett unikt IT-system för kliniskt stöd och uppföljning av neonatal nutrition och tillväxt och används av läkare, dietister, sjuksköterskor och annan personal på de flesta neonatalavdelningar i Sverige och även utomlands, se www.nutrium.se

Jag leder även den stora regionala, prospektiva födelsekohortstudien "NorthPop", som syftar till att inkludera 10 000 gravida kvinnor i Västerbotten och följa deras barn från fosterlivet till skolåldern. Läs mer om detta projekt på www.northpop.se

The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, Taylor & Francis 2023, Vol. 36, (1)
Daskalakis, George; Pergialiotis, Vasilios; Domellöf, Magnus; et al.
Nutrients, MDPI 2023, Vol. 15, (1)
Honoré, Karina D.; Bruun, Signe; Jacobsen, Lotte N.; et al.
Clinical Nutrition ESPEN, Elsevier 2023, Vol. 53 : 251-259
Rossholt, Madelaine Eloranta; Bratlie, Marianne; Wendel, Kristina; et al.
Nutrients, MDPI 2023, Vol. 15, (2)
Rossholt, Madelaine Eloranta; Wendel, Kristina; Bratlie, Marianne; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2023, Vol. 76, (2) : 232-247
Szajewska, Hania; Berni Canani, Roberto; Domellöf, Magnus; et al.
Nutrients, MDPI 2022, Vol. 14, (22)
Afeiche, Myriam C.; Iroz, Alison; Thielecke, Frank; et al.
World Review of Nutrition and Dietetics, S. Karger 2022, Vol. 122 : 150-159
Domellöf, Magnus
World Review of Nutrition and Dietetics, S. Karger 2022, Vol. 122 : 179-192
Domellöf, Magnus; Embleton, Nicholas
The Journal of Pediatrics, Elsevier 2022, Vol. 243 : 238-
Domellöf, Magnus; Fewtrell, Mary
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2022, Vol. 111, (3) : 536-545
Gialamas, Spyros; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Diderholm, Barbro; et al.
European Journal of Nutrition, Springer 2022, Vol. 61 : 2167-2182
Giuffrida, Francesca; Fleith, Mathilde; Goyer, Amélie; et al.
Sports Medicine - Open, Springer 2022, Vol. 8, (1)
Jansson, Daniel; Lindberg, Ann-Sofie; Lundberg, Elena; et al.
Pediatric Research, Springer Nature 2022, Vol. 92, (1) : 61-70
Johnson, Mark J.; Lapillonne, Alexandre; Bronsky, Jiri; et al.
Pediatric Allergy and Immunology, Vol. 33, (9)
Kelderer, Fanny; Mogren, Ingrid; Eriksson, Catharina; et al.
World Review of Nutrition and Dietetics, S. Karger 2022, Vol. 122 : 205-211
Koletzko, Berthold; Wieczorek, Sarah; Cheah, Fook-Choe; et al.
World Review of Nutrition and Dietetics, S. Karger 2022, Vol. 122 : 5-11
Koletzko, Berthold; Wieczorek, Sarah; Domellöf, Magnus; et al.
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 107, (4) : 351-358
Larsson, Sara Marie; Hellström-Westas, Lena; Hillarp, Andreas; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Wolters Kluwer 2022, Vol. 74, (2) : 292-300
Lund, Anna-My; Domellöf, Magnus; Pivodic, Aldina; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2022, Vol. 75, (3) : E53-E59
Späth, Cornelia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Domellöf, Magnus
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2022, Vol. 111, (9) : 1701-1708
Späth, Cornelia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Ågren, Johan; et al.
Pediatric Research, Nature Publishing Group 2021, Vol. 89, (5) : 1216-1221
Berglund, Staffan K.; Chmielewska, Anna; Domellöf, Magnus; et al.
Current opinion in clinical nutrition and metabolic care, Wolters Kluwer 2021, Vol. 24, (3) : 240-245
Berglund, Staffan K.; Domellöf, Magnus
Pediatric Research, Springer Nature 2021, Vol. 90, (3) : 684-693
Binia, Aristea; Lavalle, Luca; Chen, Cheng; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (9)
Carlsson, Ylva; Bergman, Lina; Zaigham, Mehreen; et al.
World Review of Nutrition and Dietetics, S. Karger 2021, Vol. 122 : 140-148
Domellöf, Magnus
Nestle Nutrition Institute workshop series, S. Karger 2021, Vol. 96 : 130-137
Domellöf, Magnus
World Review of Nutrition and Dietetics, S. Karger 2021, Vol. 122 : 167-179
Domellöf, Magnus; Embleton, Nicholas
Journal of Clinical Medicine, MDPI 2021, Vol. 10, (12)
Hamayun, Jawwad; Mohlkert, Lilly-Ann; Stoltz Sjöström, Elisabeth; et al.
JAMA pediatrics, American Medical Association 2021, Vol. 175, (4) : 359-367
Hellström, Ann; Nilsson, Anders K; Wackernagel, Dirk; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (11)
Jensen, Georg Bach; Ahlsson, Fredrik; Domellöf, Magnus; et al.
World Review of Nutrition and Dietetics, S. Karger 2021, Vol. 122 : 191-197
Koletzko, Berthold; Wieczorek, Sarah; Cheah, Fook-Choe; et al.
World Review of Nutrition and Dietetics, S. Karger 2021, Vol. 122 : 5-11
Koletzko, Berthold; Wieczorek, Sarah; Domellöf, Magnus; et al.
International Journal of Laboratory Hematology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 43, (3) : 378-386
Larsson, Sara Marie; Hillarp, Andreas; Karlsland Åkeson, Pia; et al.
Nutrients, MDPI 2021, Vol. 13, (7)
Lundkvist, Ellen; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Lundberg, Richard; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 21, (1)
Meander, Lina; Lindqvist, Maria; Mogren, Ingrid; et al.
Journal of Clinical Medicine, MDPI 2021, Vol. 10, (1)
Mohlkert, Lilly-Ann; Hallberg, Jenny; Broberg, Olof; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2021, Vol. 73, (2) : 274-289
Moltu, Sissel Jennifer; Bronsky, Jiri; Embleton, Nicholas; et al.
American Journal of Clinical Nutrition, Oxford University Press 2021, Vol. 113, (3) : 586-592
Timby, Niklas; Adamsson, Marie; Domellöf, Erik; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2021, Vol. 72, (5) : 769-783
Verduci, Elvira; Bronsky, Jiri; Embleton, Nicholas; et al.
Journal of Nutritional Science, Vol. 10
Wang, Dantong; Thielecke, Frank; Fleith, Mathilde; et al.
BMC Pediatrics, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Wendel, Kristina; Pfeiffer, Helle Cecilie Viekilde; Fugelseth, Drude Merete; et al.
Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 106, (5) : F460-F466
Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Ahlsson, Fredrik; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (7) : 1354-1360
Alm, Stina; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Nilsson Sommar, Johan; et al.
Frontiers in Pediatrics , Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 8
Bognar, Zsolt; De Luca, Daniele; Domellöf, Magnus; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 70, (3) : E64-E64
Bronsky, Jiri; Campoy, Cristina; Embleton, Nicholas; et al.
Neonatology, S. Karger 2020, Vol. 117, (1) : 80-87
Chmielewska, Anna; Farooqi, Aijaz; Domellöf, Magnus; et al.
Frontiers in Pediatrics , Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 8, (311)
Domellöf, Erik; Johansson, Anna-Maria; Farooqi, Aijaz; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 70, (6) : 873-881
Gerasimidis, Konstantinos; Bronsky, Jiri; Catchpole, Anthony; et al.
Journal of the American Oil Chemists Society, John Wiley & Sons 2020, Vol. 97 : 10-10
Giuffrida, Francesca; Marmet, Cynthia; Bertschy, Emmanuelle; et al.
American Journal of Clinical Nutrition, OXFORD UNIV PRESS 2020, Vol. 111, (1) : 10-16
Koletzko, Berthold; Bergmann, Karin; Brenna, J. Thomas; et al.