"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: CC0 Public Domain

Kan äggledarna tas bort i syfte att förebygga äggstockscancer?

Doktorandprojekt Vissa typer av äggstockscancer startar i äggledarna och därför finns en förhoppning att kunna förebygga äggstockscancer genom borttagande av äggledarna. Det är oklart om äggledarna kan tas bort utan att det leder till fler komplikationer eller påverkar äggstockarnas hormonproduktion negativt. Det är inte ovanligt att äggledarna tas bort vid operation av livmodern eller sterilisering, trots otillräcklig kunskap om både positiva och negativa långtidseffekter.

I detta doktorandprojekt kartläggs hur ofta äggledarna tagits bort vid livmoderoperationer genomförda i Sverige. Vi undersöker om åtgärden påverkar risk för komplikationer och klimakteriebesvär och vidare studeras hur bedömningen av komplikationer efter gynekologisk kirurgi i Sverige görs. Vi avser även ta reda på vad kvinnor som ska opereras tänker om sin vård och om valet att ta bort äggledarna. Med projektet vill vi möjliggöra för kvinnor att kunna göra ett informerat val om vilken åtgärd de vill genomgå.

Doktorand

Elin Collins
Forskarstuderande
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-14 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Cancerforskningsfonden Norrland, Region Västerbotten, Cancerfonden

Projektbeskrivning

Projektet består av fyra delstudier varav delstudie 1 och 2 finns publicerade, (se publikationslista).

Delstudie 1

En studie med kvinnor under 55 år som opererat bort sin livmoder mellan 1998-2016, där informationen hämtas från det nationella kvalitetsregistret för gynekologisk kirurgi. Vi har undersökt om borttagande av äggledare kan vara kopplat till ökade klimakteriebesvär eller ökade komplikationer. För mer information se publikationslista.    

Delstudie 2  

I en intervjustudie med grupper av kvinnor som väntar på att operera bort sin livmoder har vi undersökt hur kvinnorna upplevt sin vård och hur de ser på sin planerade operation och att möjligtvis ta bort sina äggledare.  För mer information se publikationslista.    

Delstudie 3  

I en registerstudie med data från flera nationella register undersöks vilka komplikationer som uppstått efter gynekologisk operation för kvinnor som är opererade 2017-2020, och hur dessa finns beskrivna i de olika registren.   

För mer information se nedan länk "SNAKS".

Delstudie 4  

I en nationell randomiserad studie undersöks om borttagande av äggledare i tillägg till hysterektomi påverkar ett flertal utfall på kort och lång sikt. För detta doktorandprojekt undersöks om att ta bort äggledarna vid operationen påverkar operationstid, vårdtid, blödning under operation, patientnöjdhet samt andel komplikationer upp till 8 veckor efter operationen.  

För mer information se nedan länk "HOPPSA".

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-06-03