"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kan den hälsofrämjande Salut-satsningen för barn och föräldrar bidra till befolkningens hälsa?

Forskningsprojekt Projektets mål är att utvärdera de långsiktiga resultaten av Salut-satsningen i förhållande till de folkhälsopolitiska målen.

Utvärderingar av komplexa universella hälsofrämjande insatser för barn och föräldrar implementerade i en ”verklig” kontext är utmanande. Detta projekt bygger på vår tidigare utvärdering av Salut-satsningen där vi använde registerdata för att skatta effektiviteten och kostnadseffektiviteten av strategin på kort sikt. Avsikten är att utvärdera de långsiktiga resultaten av Salut-satsningen och dess påverkan på ojämlikhet i hälsa.

Projektansvarig

Anneli Ivarsson
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 86

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Utvärderingar av komplexa universella hälsofrämjande insatser implementerade i en ”verklig” kontext är utmanande. Salut-satsningen i Västerbotten är en pågående multisektoriell strategi med förstärkta hälsofrämjande insatser för barn och föräldrar via regional offentlig sektor.

Det föreslagna projektet bygger på vår tidigare utvärdering av Salut-satsningen där vi använde registerdata för att skatta effektiviteten och kostnadseffektiviteten av strategin på kort sikt, för barn födda 2000-2002 (baslinje) och 2006-2008 (då interventionen infördes), samt för föräldrarna, upp till barnen var två år gamla (Feldman et al. 2016, Häggström et al. 2017). Resultaten tyder på att Salut-satsningen är en effektiv intervention och har potential att spara pengar på lång sikt.

Avsikten är att nu utvärdera de långsiktiga resultaten av Salut-satsningen  i förhållande till de folkhälsopolitiska målen: att maximera folkhälsan, få nytta för pengarna, samt minska ojämlikheter i hälsa.

Projektet kommer att kunna fylla viktiga kunskapsluckor och bidra till den växande internationella evidensen kring hälsofrämjande insatser för barn. Det kommer även att bidra till metodförbättringar för att noggrant kunna utvärdera komplexa populationsstudier utifrån folkhälsa och jämlikhet i hälsa.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-05-18