"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nerv- och ryggmärgsskador

Forskningsprojekt Detta forskningsprojekt om nerv-och ryggmärgsskador bedrivs vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.

Vår forskning om nerv- och ryggmärgsskador syftar till att studera hur olika nervceller reagerar efter en nervskada, studera hur vi kan stimulera en nervcells överlevnad och läkning, samt utveckla behandlingsmetoder för nerv- och ryggmärgsskador.

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Vid nerv- och ryggmärgsskador avbryts förbindelserna mellan hjärnan och resten av kroppen, vilket gör att man förlorar rörelse- och känselförmågan.

Efter en ryggmärgsskada finns idag inga kliniska metoder att få den skadade nervvävnaden att läka, men med mikrokirurgisk teknik kan man sätta ihop de skadade nervändarna och därigenom återfå en viss, men långt ifrån god, nervfunktion. Ibland uppstår efter dessa skadetyper en defekt i nervvävnaden som i vissa fall kan överbryggas genom att andra friska nerver från framför allt benen används som "skarvmaterial" för att kunna foga samman de skadade nervändarna.

Denna metod är dock inte bra eftersom den efterlämnar känselförlust, ärrvävnad och ibland smärta inom de områden där nervtransplantatet tagits. Dessutom uppstår det vid både nerv- och ryggmärgsskador negativa skadereaktioner i de nervceller som fått sina nervtrådar avskurna, vilket leder till att en stor del av nervcellerna dör. För reparation av nerv- och ryggmärgsskador behöver alltså dels de skadade nervcellerna förmås att överleva och sedan stimuleras att återväxa, dels behövs "bryggor" av lämpliga material som möjliggör att de defekter som ofta uppstår i nervvävnaden kan överbryggas.

Vår forskning syftar till att utveckla behandlingsmodeller för nerv- och ryggmärgsskador, som kan resultera i att:

  1. skadade nervceller överlever
  2. deras skadade nervtrådar återväxer 
  3. rörelse- och känselförmåga återkommer


För detta ändamål studerar vi olika nervväxtfaktorer, med vilkas hjälp man dels skulle kunna rädda skadade nervceller från undergång, dels stimulera deras skadade nervtrådar att växa tillbaka. För tillförsel av dessa faktorer experimenterar vi med celler som kan tillverka dessa faktorer och som kan transplanteras till skadeområdet. Dessa celler kan utgöras av stamceller eller andra celler som odlas fram i provrör. Som "bryggor" över skadeområdet studeras ett biosyntetiskt material där en förutsättning är att materialet är immunologiskt neutralt för att undgå avstötning, vilket redan har testats i en klinisk studie på nervskador med goda resultat. I detta projekt förbättras nu materialet med speciella vävnadskomponenter (matrix-molekyler) för att åstadkomma en god miljö för transplanterade celler vilket sedan kan förbättra nervläkningen.

Kunskapen om de degenerativa och regenerativa processerna som utlöses i samband med skador på nervsystemet har utvecklats mycket snabbt under senare år, så förhoppningarna om framgångsrik reparation av nerv- och ryggmärgsskador förefaller idag inte vara ouppnåeliga målsättningar. Vår forskning kan förhoppningsvis bidra till att uppnå dessa målsättningar.

Senast uppdaterad: 2022-06-02