"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klimat, sociala och demografiska förhållande i Sverige och dess samband med sjukdomar och dödlighet

Forskningsprojekt Under de senaste århundraden har Sveriges befolkning bevittnat en markant förändring i samhälle, levnadsförhållanden och livslängd. Under samma tidsperiod har klimatet varierat betydligt, men det är oklart hur detta har påverkat människans hälsa

Vid värmeböljor och köldknäppar drabbas särskilt äldre och sjuka av hjärt- eller lungbesvär. Det finns ett behov av att studera trender i dödlighet före och under industrialiseringen i Sverige i relation till klimat och socioekonomiska faktorer. Detta projekt avser att undersöka trender i mortalitet i Skellefteåregionen sedan 1750. Vi ska studera inflytandet av säsongsmönstrens och klimatvariationernas påverkan på dödlighet, i samspel med individuella faktorer, liksom ålder, kön och levnadsstandard.

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-01-01 2014-12-31

Finansiering

Riksbankens Jubileumsfond, 2013: 1 491 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

In the last century, Sweden has experienced profound changes in society, living conditions and life expectancy. At the same time, climate change has increased average temperatures and the frequency of heat waves. Climate conditions affect heat and respiratory diseases, especially in the elderly and the sick. Today cardiovascular diseases are the main cause of death in Sweden. However, we lack understanding of disease trends in the course of industrialisation and climate change. There is a research need concerning age and cause-specific mortality trends before and during the period of industrialisation in Sweden, and concerning socio-economic and climatic factors for these trends, especially in older age groups. The proposed project will investigate long-term mortality trends in the Skellefteå region, northern Sweden, during the last three centuries. It will investigate the role of seasonality and climate fluctuations for population health during that time, and how individual factors such as age, sex, occupation and living conditions had an influence on this relationship. We will also investigate which causes of death showed the strongest relation to unfavourable weather conditions, and how this possibly changed in the course of the epidemiological transition. We will use population data of the Demographic Database at Umeå University that are based on historical parish registers between 1749 and 1950, as well as national population registers after 1950. Long-term measurements and estimations of temperature and precipitation will be used to analyse statistically with time-series analysis the relationship between climate and mortality.

Senast uppdaterad: 2020-02-12