"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klimatförändring och folkhälsa

Forskningsprojekt Världens och Sveriges klimat är under förändring och klimatexpertis menar att detta är resultatet av mänsklig aktivitet, främst utsläpp av klimatpåverkande luftföroreningar. Klimatförändringen kommer att kunna påverka välfärd och hälsoförhållanden.

CLIMATOOLS är Naturvårdsverkets tvärvetenskapliga forskningsprogram om samhällets anpassning till pågående klimatförändring. Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet ansvarar för delområdet folkhälsa som rör klimatförändringars möjliga hälsokonsekvenser och hälsosektorns anpassning. Inom detta delområde kommer att bedrivas epidemiologisk forskning om hur temperaturen (bl.a. värmeböljor) påverkar dödlighet bland äldre samt antalet sjukhusvårdade. Samtidigt kommer en kunskapsöversikt om klimatförändring och hälsa att produceras. I senare steg kommer anpassningsmöjligheter att analyseras, värderas och kommuniceras med sektorsföreträdare.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-04-16 2009-12-31

Finansiering

Finansår , 2007, 2008, 2009, 2010

huvudman: Bertil Forsberg, finansiar: Naturvårdsverket, y2007: 800, y2008: 800, y2009: 800, y2010: 800,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Fullständig projektbeskrivning finns på CLIMATOOLS hemsida som nås via www.foi.se.
Projektet startade i november 2006 och ska pågå i 5 år. Naturvårdsverket har hittills budgeterat 25 miljoner kr till forskningsprogrammet för åren 2006-2009.

Senast uppdaterad: 2019-11-26