Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bertil Forsberg

Professor i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar, hälsoeffekter av extremt väder och klimatförändring, samt metoder för hälsokonsekvensanalyser.

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4 trp, NUS Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Bertil Forsberg är professor i miljömedicin vid Hållbar hälsa och tidigare avdelningschef under perioden 2005 - april 2021. Han är expert på hälsoeffekter av luftföroreningar och har i flera perioder varit rådgivare åt WHO. Hans luftföroreningsforskning berör trafikföroreningar inklusive avgaser och vägdamm, vedrök, skogsbrandrök mm. Effekterna som studerats sträcker sig från graviditetspåverkan till demens, med många studier om luftvägssjukdom samt mortalitet. Förbättring av metoderna för  hälsokonsekvensberäkningar är ett specialintresse, med utvecklingsuppdrag från flera myndigheter. Han är för närvarande koordinator för hälsostudierna inom det nordiska forskningsprogrammet Nordic WelfAir (finansierat av Nordforsk). Bertil Forsberg driver även forskning kring hälsoeffekter av klimatförändringar och extremväder. Han är partner i det internationella forskningsprojektet Arctic Community Resilience to Boreal Environmental change: Assessing Risks from fire and disease (ACRoBEAR). 

Environment International, Elsevier 2022, Vol. 158
Triebner, Kai; Markevych, Iana; Bertelsen, Randi J; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society (ERS) 2021, Vol. 58, (4)
Accordini, Simone; Calciano, Lucia; Johannessen, Ane; et al.
International Journal of Environmental Health Research, Taylor & Francis Group 2021 : 1-12
Andersson, John; Oudin, Anna; Nordin, Steven; et al.
The Lancet Planetary Health, Elsevier 2021, Vol. 5, (9) : e579-e587
Chen, Gongbo; Guo, Yuming; Yue, Xu; et al.
The Lancet Planetary Health, Vol. 5, (4) : e191-e199
Chen, Kai; Breitner, Susanne; Wolf, Kathrin; et al.
Environmental Research Letters, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2021, Vol. 16, (5)
Ekland, Johan; Olsson, David; Forsberg, Bertil; et al.
Environmental Monitoring & Assessment, Springer Berlin/Heidelberg 2021, Vol. 193, (10)
Haga, Susanna Lohman; Hagenbjörk-Gustavsson, Annika; Olin, Anna-Carin; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society (ERS) Publications 2021, Vol. 57, (6)
Johansson, Henrik; Johannessen, Ane; Holm, Mathias; et al.
Clinical and Experimental Allergy
Krantz, Christina; Accordini, Simone; Alving, Kjell; et al.
Environmental health, BioMed Central 2021, Vol. 20, (1)
Kriit, Hedi Katre; Forsberg, Bertil; Oudin Åström, Daniel; et al.
Journal of Transport and Health, Elsevier 2021, Vol. 22
Kriit, Hedi Katre; Nilsson Sommar, Johan; Forsberg, Bertil; et al.
Annals of the American Thoracic Society, New York: American Thorax Society 2021, Vol. 18, (2) : 238-246
Lytras, Theodore; Beckmeyer-Borowko, Anna; Kogevinas, Manolis; et al.
Epidemiology
Masselot, Pierre; Sera, Francesco; Schneider, Rochelle; et al.
BMJ. British Medical Journal, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 372
Meng, Xia; Liu, Cong; Chen, Renjie; et al.
World Allergy Organization Journal, Elsevier 2021, Vol. 14, (5)
Nerpin, Elisabet; Ferreira, Diogenes Seraphim; Weyler, Joost; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (9)
Nilsson Sommar, Johan; Andersson, Eva M.; Andersson, Niklas; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (16)
Nilsson Sommar, Johan; Hvidtfeldt, Ulla; Geels, Camilla; et al.
Scandinavian Journal of Public Health
Nilsson Sommar, Johan; Johansson, Christer; Lövenheim, Boel; et al.
BMJ open sport & exercise medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 7, (1)
Nilsson Sommar, Johan; Schantz, Peter; Strömgren, Magnus; et al.
Environment International, Elsevier 2021, Vol. 155
Olsson, David; Forsberg, Bertil; Bråbäck, Lennart; et al.
Atmosphere, MDPI 2021, Vol. 12, (11)
Olstrup, Henrik; Johansson, Christer; Forsberg, Bertil; et al.
Alzheimer's Disease and Air Pollution: The Development and Progression of a Fatal Disease from Childhood and the Opportunities for Early Prevention, IOS Press 2021 : 357-364
Oudin, Anna; Andersson, John; Sundström, Anna; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2021, Vol. 81, (1) : 83-85
Oudin Åström, Daniel; Adolfsson, Rolf; Segersson, David; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (4)
Raza, Wasif; Krachler, Benno; Forsberg, Bertil; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (5) : 1-11
Raza, Wasif; Krachler, Benno; Forsberg, Bertil; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (13)
Segersson, David; Johansson, Christer; Forsberg, Bertil
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (6)
Silverforsen, Daniel; Theorell-Haglöw, Jenny; Ljunggren, Mirjam; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology
Tjalvin, Gro; Svanes, Øistein; Igland, Jannicke; et al.
Environmental epidemiology, Wolters Kluwer 2021, Vol. 5, (5)
Tobías, Aurelio; Hashizume, Masahiro; Honda, Yasushi; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 1/2021
Tornevi, Andreas; Andersson, Camilla; Carvalho, Ana Christina; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (13)
Tornevi, Andreas; Andersson, Camilla; Carvalho, Ana Cristina; et al.
Maturitas, Elsevier 2021, Vol. 145 : 49-55
Triebner, Kai; Bifulco, Ersilia; Barrera-Gómez, José; et al.
Nature Climate Change, Nature Publishing Group 2021, Vol. 11, (6) : 492-500
Vicedo-Cabrera, A.M.; Scovronick, N.; Sera, F.; et al.
The Lancet Planetary Health, Elsevier 2021, Vol. 5, (7) : e415-e425
Zhao, Qi; Guo, Yuming; Ye, Tingting; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology, Elsevier 2020, Vol. 145, (3) : 834-842.e6
Burte, Emilie; Leynaert, Bénédicte; Marcon, Alessandro; et al.
American Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2020, Vol. 189, (12) : 1521-1528
Carsin, Anne-Elie; Keidel, Dirk; Fuertes, Elaine; et al.
Göteborg: Göteborgs universitet 2020
Fagerberg, Björn; Forsberg, Bertil; Hammarstrand, Sofia; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56, (Suppl. 64)
Johansson, Henrik; Johannessen, Ane; Holm, Mathias; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2020, Vol. 15, (7)
Knudsen, Gerd Toril Morkve; Dharmage, Shyamali; Janson, Christer; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (16)
Kuiper, Ingrid Nordeide; Markevych, Iana; Accordini, Simone; et al.
Atmospheric Chemistry And Physics, European Geosciences Union (EGU) 2020, Vol. 20, (7) : 4333-4365
Kukkonen, Jaakko; López-Aparicio, Susana; Segersson, David; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (20)
Nilsson Sommar, Johan; Johansson, Christer; Lövenheim, Boel; et al.
Environment International, Elsevier 2020, Vol. 146
Nordeide Kuiper, Ingrid; Svanes, Cecilie; Markevych, Iana; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (11)
Olsson, David; Johansson, Christer; Forsberg, Bertil
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2020, Vol. 48, (4) : 428-435
Oudin Åström, Daniel; Åström, Christofer; Forsberg, Bertil; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2020, Vol. 49, (6) : 1856-1869
Pape, Kathrine; Svanes, Cecile; Sejbæk, Camilla S; et al.
Thorax, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 75, (4) : 313-320
Peralta, Gabriela P.; Marcon, Alessandro; Carsin, Anne-Elie; et al.
EClinicalMedicine, Elsevier 2020, Vol. 23
Pesce, Giancarlo; Triebner, Kai; van der Plaat, Diana A.; et al.
Journal of Transport and Health, Elsevier 2020, Vol. 18
Raza, Wasif; Krachler, Benno; Forsberg, Bertil; et al.
Journal of Transport Geography, Elsevier 2020, (86)
Strömgren, Magnus; Schantz, Peter; Sommar, Johan; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2016 till 31 december 2019
1 januari 2016 till 31 december 2022
29 april 2013 till 31 december 2027
16 april 2007 till 31 december 2009

Bertil Forsberg undervisar på läkarprogrammet samt på olika kurser inom  det folkhälsovetenskapliga området.