"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bertil Forsberg

Professor i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar, hälsoeffekter av extremt väder och klimatförändring, samt metoder för hälsokonsekvensanalyser.

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4 trp, NUS Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Bertil Forsberg är professor i miljömedicin vid Hållbar hälsa och tidigare avdelningschef under perioden 2005 - april 2021. Han är expert på hälsoeffekter av luftföroreningar och har i flera perioder varit rådgivare åt WHO. Hans luftföroreningsforskning berör trafikföroreningar inklusive avgaser och vägdamm, vedrök, skogsbrandrök mm. Effekterna som studerats sträcker sig från graviditetspåverkan till demens, med många studier om luftvägssjukdom samt mortalitet. Förbättring av metoderna för  hälsokonsekvensberäkningar är ett specialintresse, med utvecklingsuppdrag från flera myndigheter. Han är för närvarande koordinator för hälsostudierna inom det nordiska forskningsprogrammet Nordic WelfAir (finansierat av Nordforsk). Bertil Forsberg driver även forskning kring hälsoeffekter av klimatförändringar och extremväder. Han är partner i det internationella forskningsprojektet Arctic Community Resilience to Boreal Environmental change: Assessing Risks from fire and disease (ACRoBEAR). 

Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2023, Vol. 92, (2) : 679-689
Andersson, John; Sundström, Anna; Nordin, Maria; et al.
Environmental Epidemiology, Wolters Kluwer 2023, Vol. 7, (2)
Boogaard, Hanna; Andersen, Zorana Jovanovic; Brunekreef, Bert; et al.
Environment International, Elsevier 2023, Vol. 174
Rai, Masna; Stafoggia, Massimo; de'Donato, Francesca; et al.
International Journal of Environmental Health Research, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 32, (11) : 2484-2495
Andersson, John; Oudin, Anna; Nordin, Steven; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2022, Vol. 849
Boudier, Anne; Markevych, Iana; Jacquemin, Bénédicte; et al.
Environmental Health, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 21, (1)
Carlsen, Hanne Krage; Haga, Susanna Lohman; Olsson, David; et al.
EBioMedicine, Elsevier 2022, Vol. 84
Choi, Hayon Michelle; Lee, Whanhee; Roye, Dominic; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 3/2022
Forsberg, Bertil; Tornevi, Andreas; Silvergren, Sanna; et al.
Journal of Asthma and Allergy, Dove press 2022, Vol. 15 : 1569-1578
Heldin, Johanna; Malinovschi, Andrei; Johannessen, Ane; et al.
Clinical and Experimental Allergy, John Wiley & Sons 2022, Vol. 52, (2) : 297-311
Krantz, Christina; Accordini, Simone; Alving, Kjell; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (5)
Kriit, Hedi Katre; Andersson, Eva M.; Carlsen, Hanne K.; et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, American Thoracic Society 2022, Vol. 206, (8) : 999-1007
Liu, Cong; Cai, Jing; Chen, Renjie; et al.
Epidemiology, Wolters Kluwer 2022, Vol. 33, (2) : 167-175
Masselot, Pierre; Sera, Francesco; Schneider, Rochelle; et al.
Thorax
Moitra, Subhabrata; Carsin, Anne-Elie; Abramson, Michael J.; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2022, Vol. 50, (5) : 552-564
Nilsson Sommar, Johan; Johansson, Christer; Lövenheim, Boel; et al.
Environmental Research, Elsevier 2022, Vol. 211
Nilsson Sommar, Johan; Norberg, Margareta; Grönlund, Christer; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Orru, Hans; Olstrup, Henrik; Kukkonen, Jaakko; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 2/2022
Oudin, Anna; Forsberg, Bertil; Flanagan, Erin; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology, Elsevier 2022, Vol. 149, (1) : 422-431.e
Tjalvin, Gro; Svanes, Øistein; Igland, Jannicke; et al.
Toxics, MDPI 2022, Vol. 10, (6)
Tornevi, Andreas; Olstrup, Henrik; Forsberg, Bertil
Environment International, Elsevier 2022, Vol. 158
Triebner, Kai; Markevych, Iana; Bertelsen, Randi J; et al.
The Lancet Planetary Health, Elsevier 2022, Vol. 6, (5) : e410-e421
Wu, Yao; Li, Shanshan; Zhao, Qi; et al.
The Innovation, Cell Press 2022, Vol. 3, (2)
Wu, Yao; Wen, Bo; Li, Shanshan; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society (ERS) 2021, Vol. 58, (4)
Accordini, Simone; Calciano, Lucia; Johannessen, Ane; et al.
The Lancet Planetary Health, Elsevier 2021, Vol. 5, (9) : e579-e587
Chen, Gongbo; Guo, Yuming; Yue, Xu; et al.
The Lancet Planetary Health, Vol. 5, (4) : e191-e199
Chen, Kai; Breitner, Susanne; Wolf, Kathrin; et al.
Environmental Research Letters, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2021, Vol. 16, (5)
Ekland, Johan; Olsson, David; Forsberg, Bertil; et al.
Environmental Monitoring & Assessment, Springer Berlin/Heidelberg 2021, Vol. 193, (10)
Haga, Susanna Lohman; Hagenbjörk-Gustavsson, Annika; Olin, Anna-Carin; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society (ERS) Publications 2021, Vol. 57, (6)
Johansson, Henrik; Johannessen, Ane; Holm, Mathias; et al.
Environmental Health, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 20, (1)
Kriit, Hedi Katre; Forsberg, Bertil; Oudin Åström, Daniel; et al.
Journal of Transport and Health, Elsevier 2021, Vol. 22
Kriit, Hedi Katre; Nilsson Sommar, Johan; Forsberg, Bertil; et al.
Annals of the American Thoracic Society, New York: American Thorax Society 2021, Vol. 18, (2) : 238-246
Lytras, Theodore; Beckmeyer-Borowko, Anna; Kogevinas, Manolis; et al.
BMJ. British Medical Journal, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 372
Meng, Xia; Liu, Cong; Chen, Renjie; et al.
World Allergy Organization Journal, Elsevier 2021, Vol. 14, (5)
Nerpin, Elisabet; Ferreira, Diogenes Seraphim; Weyler, Joost; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (9)
Nilsson Sommar, Johan; Andersson, Eva M.; Andersson, Niklas; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (16)
Nilsson Sommar, Johan; Hvidtfeldt, Ulla; Geels, Camilla; et al.
BMJ open sport & exercise medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 7, (1)
Nilsson Sommar, Johan; Schantz, Peter; Strömgren, Magnus; et al.
Environment International, Elsevier 2021, Vol. 155
Olsson, David; Forsberg, Bertil; Bråbäck, Lennart; et al.
Atmosphere, MDPI 2021, Vol. 12, (11)
Olstrup, Henrik; Johansson, Christer; Forsberg, Bertil; et al.
Alzheimer's Disease and Air Pollution: The Development and Progression of a Fatal Disease from Childhood and the Opportunities for Early Prevention, IOS Press 2021 : 357-364
Oudin, Anna; Andersson, John; Sundström, Anna; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2021, Vol. 81, (1) : 83-85
Oudin Åström, Daniel; Adolfsson, Rolf; Segersson, David; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (4)
Raza, Wasif; Krachler, Benno; Forsberg, Bertil; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (5) : 1-11
Raza, Wasif; Krachler, Benno; Forsberg, Bertil; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (13)
Segersson, David; Johansson, Christer; Forsberg, Bertil
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (6)
Silverforsen, Daniel; Theorell-Haglöw, Jenny; Ljunggren, Mirjam; et al.
Environmental epidemiology, Wolters Kluwer 2021, Vol. 5, (5)
Tobías, Aurelio; Hashizume, Masahiro; Honda, Yasushi; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 1/2021
Tornevi, Andreas; Andersson, Camilla; Carvalho, Ana Christina; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (13)
Tornevi, Andreas; Andersson, Camilla; Carvalho, Ana Cristina; et al.
Maturitas, Elsevier 2021, Vol. 145 : 49-55
Triebner, Kai; Bifulco, Ersilia; Barrera-Gómez, José; et al.
Nature Climate Change, Nature Publishing Group 2021, Vol. 11, (6) : 492-500
Vicedo-Cabrera, A.M.; Scovronick, N.; Sera, F.; et al.

Bertil Forsberg undervisar på läkarprogrammet samt på olika kurser inom  det folkhälsovetenskapliga området.