"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bertil Forsberg

Senior professor i miljömedicin 

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4 trp, NUS Umeå universitet, 901 85 Umeå

Bertil Forsberg är senior professor i miljömedicin vid Hållbar hälsa. Han är expert på hälsoeffekter av luftföroreningar och har i flera perioder varit rådgivare åt WHO. Hans luftföroreningsforskning berör trafikföroreningar inklusive avgaser och vägdamm, vedrök, skogsbrandrök mm. Effekterna som studerats sträcker sig från graviditetspåverkan till demens, med många studier om luftvägssjukdom samt mortalitet. Förbättring av metoderna för  hälsokonsekvensberäkningar är ett specialintresse, med utvecklingsuppdrag från flera myndigheter. Bertil Forsberg driver även forskning kring hälsoeffekter av klimatförändringar och extremväder. Bertil Forsberg är medförfattare till mer än 300 vetenskapliga artiklar som citerats nära 40 000 gånger och han har ett h-index på 99 (Google scholar mars 2024). I 2nd edition of Research.com ranking av forskare inom det medicinska området utifrån deras Discipline H-index (December 2022) placerades Bertil Forsberg som nr 5 vid Umeå universitet.

The Lancet Planetary Health, Elsevier 2024, Vol. 8, (2) : e108-e116
Gao, Yuan; Huang, Wenzhong; Zhao, Qi; et al.
Environmental Research, Elsevier 2024, Vol. 244
Kriit, Hedi Katre; Forsberg, Bertil; Nilsson Sommar, Johan
International Journal of Public Health, Frontiers Media S.A. 2024, Vol. 69
Malmqvist, Ebba; Andersen, Zorana Jovanovic; Spadaro, Joseph; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2023, Vol. 92, (2) : 679-689
Andersson, John; Sundström, Anna; Nordin, Maria; et al.
Environmental Epidemiology, Wolters Kluwer 2023, Vol. 7, (2)
Boogaard, Hanna; Andersen, Zorana Jovanovic; Brunekreef, Bert; et al.
Epidemiologia & Prevenzione, Inferenze Scarl 2023, Vol. 47, (3) : 118-121
Boogaard, Hanna; Andersen, Zorana Jovanovic; Brunekreef, Bert; et al.
Thorax
Carsin, Anne-Elie; Garcia-Aymerich, Judith; Accordini, Simone; et al.
Environment International, Elsevier 2023, Vol. 178
Markevych, Iana; Zhao, Tianyu; Fuertes, Elaine; et al.
Thorax, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 78, (2) : 128-135
Moitra, Subhabrata; Carsin, Anne-Elie; Abramson, Michael J.; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 3/2023
Oudin, Anna; Forsberg, Bertil
Environment International, Elsevier 2023, Vol. 174
Rai, Masna; Stafoggia, Massimo; de'Donato, Francesca; et al.
Environment International, Elsevier 2023, Vol. 181
Stafoggia, Massimo; Michelozzi, Paola; Schneider, Alexandra; et al.
Atmosphere, MDPI 2023, Vol. 14, (10)
Tornevi, Andreas; Andersson, Camilla; Carvalho, Ana; et al.
Environmental Epidemiology, Wolters Kluwer 2023, Vol. 7, (4)
Tornevi, Andreas; Olstrup, Henrik; Forsberg, Bertil
The Lancet Regional Health: Europe, Elsevier 2023, Vol. 34
Zhao, Tianyu; Markevych, Iana; Fuertes, Elaine; et al.
International Journal of Environmental Health Research, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 32, (11) : 2484-2495
Andersson, John; Oudin, Anna; Nordin, Steven; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2022, Vol. 849
Boudier, Anne; Markevych, Iana; Jacquemin, Bénédicte; et al.
Environmental Health, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 21, (1)
Carlsen, Hanne Krage; Haga, Susanna Lohman; Olsson, David; et al.
EBioMedicine, Elsevier 2022, Vol. 84
Choi, Hayon Michelle; Lee, Whanhee; Roye, Dominic; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 3/2022
Forsberg, Bertil; Tornevi, Andreas; Silvergren, Sanna; et al.
Journal of Asthma and Allergy, Dove press 2022, Vol. 15 : 1569-1578
Heldin, Johanna; Malinovschi, Andrei; Johannessen, Ane; et al.
Clinical and Experimental Allergy, John Wiley & Sons 2022, Vol. 52, (2) : 297-311
Krantz, Christina; Accordini, Simone; Alving, Kjell; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (5)
Kriit, Hedi Katre; Andersson, Eva M.; Carlsen, Hanne K.; et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, American Thoracic Society 2022, Vol. 206, (8) : 999-1007
Liu, Cong; Cai, Jing; Chen, Renjie; et al.
Epidemiology, Wolters Kluwer 2022, Vol. 33, (2) : 167-175
Masselot, Pierre; Sera, Francesco; Schneider, Rochelle; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2022, Vol. 50, (5) : 552-564
Nilsson Sommar, Johan; Johansson, Christer; Lövenheim, Boel; et al.
Environmental Research, Elsevier 2022, Vol. 211
Nilsson Sommar, Johan; Norberg, Margareta; Grönlund, Christer; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Orru, Hans; Olstrup, Henrik; Kukkonen, Jaakko; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 2/2022
Oudin, Anna; Forsberg, Bertil; Flanagan, Erin; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology, Elsevier 2022, Vol. 149, (1) : 422-431.e
Tjalvin, Gro; Svanes, Øistein; Igland, Jannicke; et al.
Toxics, MDPI 2022, Vol. 10, (6)
Tornevi, Andreas; Olstrup, Henrik; Forsberg, Bertil
Environment International, Elsevier 2022, Vol. 158
Triebner, Kai; Markevych, Iana; Bertelsen, Randi J; et al.
The Lancet Planetary Health, Elsevier 2022, Vol. 6, (5) : e410-e421
Wu, Yao; Li, Shanshan; Zhao, Qi; et al.
The Innovation, Cell Press 2022, Vol. 3, (2)
Wu, Yao; Wen, Bo; Li, Shanshan; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society (ERS) 2021, Vol. 58, (4)
Accordini, Simone; Calciano, Lucia; Johannessen, Ane; et al.
The Lancet Planetary Health, Elsevier 2021, Vol. 5, (9) : e579-e587
Chen, Gongbo; Guo, Yuming; Yue, Xu; et al.
The Lancet Planetary Health, Vol. 5, (4) : e191-e199
Chen, Kai; Breitner, Susanne; Wolf, Kathrin; et al.
Environmental Research Letters, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2021, Vol. 16, (5)
Ekland, Johan; Olsson, David; Forsberg, Bertil; et al.
Environmental Monitoring & Assessment, Springer Berlin/Heidelberg 2021, Vol. 193, (10)
Haga, Susanna Lohman; Hagenbjörk-Gustavsson, Annika; Olin, Anna-Carin; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society (ERS) Publications 2021, Vol. 57, (6)
Johansson, Henrik; Johannessen, Ane; Holm, Mathias; et al.
Environmental Health, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 20, (1)
Kriit, Hedi Katre; Forsberg, Bertil; Oudin Åström, Daniel; et al.
Journal of Transport and Health, Elsevier 2021, Vol. 22
Kriit, Hedi Katre; Nilsson Sommar, Johan; Forsberg, Bertil; et al.
Annals of the American Thoracic Society, New York: American Thorax Society 2021, Vol. 18, (2) : 238-246
Lytras, Theodore; Beckmeyer-Borowko, Anna; Kogevinas, Manolis; et al.
World Allergy Organization Journal, Elsevier 2021, Vol. 14, (5)
Nerpin, Elisabet; Ferreira, Diogenes Seraphim; Weyler, Joost; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (9)
Nilsson Sommar, Johan; Andersson, Eva M.; Andersson, Niklas; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (16)
Nilsson Sommar, Johan; Hvidtfeldt, Ulla; Geels, Camilla; et al.
BMJ open sport & exercise medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 7, (1)
Nilsson Sommar, Johan; Schantz, Peter; Strömgren, Magnus; et al.
Environment International, Elsevier 2021, Vol. 155
Olsson, David; Forsberg, Bertil; Bråbäck, Lennart; et al.

Bertil Forsberg undervisar på läkarprogrammet samt på olika kurser inom  det folkhälsovetenskapliga området.