"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Klimatförändringar, mobilitet och framväxande infektionssjukdomar: nya modeller för riskkaraktärisering, motståndskraft och prevention (ARBO-PREVENT)

Forskningsprojekt Hundratals miljoner människor smittas varje år av sjukdomar som överförs av myggor. Särskilt de två myggarterna gulafebermyggan och tigermyggan, överför virus som orsakar denguefeber, Zika och chikungunya, med svår sjukdom, dödsfall och kroniska åkommor som följd. Från att ha varit begränsade till tropiska och subtropiska delar av världen, ökar dessa myggor sin utbredning i takt med globalisering och klimatförändringar, och återfinns i ökande takt i Nordamerika och Europa.

Klimatförändringar bidrar i tilltagande takt till ökad risk för att klimatkänsliga infektionssjukdomar, som dengue och chikungunya, sprids till nya områden. Vår nuvarande förståelse för konsekvenserna baseras i stort på förenklade index som inte fångar dynamiken och komplexiteten i infektionsutbrott.

Projektansvarig

Joacim Rocklöv
Gästprofessor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-12-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Användandet av tidiga varningssystem för anpassning till det förändrade riskläget genom förvarning av utbrott kan potentiellt nyttjas för att förbättra effektiviteten av vektorinterventioner och minska risken för resistans hos myggorna.

Genom att utveckla evidensbaserade matematiska och mekanistiska modeller kan man tillförlitligt simulera arbovirus vektorer och risker för utbrott, och undersöka effektiviteten av olika vektorkontroll strategier samt relatera dessa till resistans.

ARBO-PREVENT projektet syftar till att:

  • Utveckla dynamiska matematiska modeller och scenarier för dengue och chikungunya,
  • Utveckla tidiga varningsmodeller,
  • Utveckla modeller som kan testa effektivitet av åtgärder mot vektorerna för att förhindra och stoppa smittspridning,
  • Samarbeta, informera och förbättra regionala och internationella beredskapen och åtgärdsstrategier.

Projektteamet är internationellt med långtgående samarbeten med forskare och användare i och utanför Europa. Gruppen kompletterar varandra bra kunskapsmässigt samt arbetar med för ansökan relevant forskning.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-02-20