"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klimatsmart gårdsmodul - en modern kolmila som ger värme, el och biokol

Forskningsprojekt Ny innovativ teknik och unikt koncept för skalbara pyrolysmoduler som anpassas till och integreras med befintliga bränslehanteringssystem och biobränslepannor.

Precis som i gamla tidens kolmilor kan trä och andra biologiska råvaror omvandlas till biokol genom att materialet värms upp under syrefattiga förhållanden, en termokemisk omvandling av materialet kallad pyrolys eller torrdestillation. Processen innebär att flyktiga (energirika) ämnen lämnar materialet i gasform och kvar blir ett poröst (bio)kolmaterial med många tilltalande systemfunktioner och materialegenskaper.

Projektansvarig

Anders Nordin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 64

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2023-12-31

Finansiering

Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling

(via Jordbruksverket)

Gruppbildningsstöd - 50 000kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik

Projektbeskrivning

Konceptet/systemet realiserar (vid markanvändning av biokolet) en trefaldig kolsänka/koldioxidinlagring via 1) ökad omsättning av idag outnyttjad snabbväxande biomassa genom årlig skörd, 2) direkt kolsänka genom tillsats av biokol i odlingsjorden och 3) ökad kolbindning via maximerad fotosyntes och förbättrad tillväxt. Dessutom finns ytterligare fördelar i form av; 1) minskat näringsläckage och potentiellt minskat utsläpp av metan från jordbrukssektorn; och 2) bidrag till förbättrad ekonomi genom ökad produktivitet och den nya produkten biokol.

Gårdsbaserad produktion av biokol skulle alltså ha flera potentiella fördelar, men hittills har tekniken av kostnadsskäl inte kunnat realiseras i den lilla skalan (gårdsbaserade system). Initiala projektet utgör gruppbildningsarbete med regionala externa partners med finansiering från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling via Jordbruksverket.

Senast uppdaterad: 2023-06-01