"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kognitiva, neurala och psykopatologiska aspekter av tidsperspektiv

Forskningsprojekt Projektets utgångspunkt är att dåtid, nutid och framtid har systematiska effekter för våra dagliga aktiviteter och att våra beslut och beteenden styrs av våra tidigare erfarenheter och framtida planer.

Tidsperspektiv omfattar både tiden som redan förflutit och framtiden, och antas påverka individens beteende och intentioner i nutid. Projektet avsåg att undersöka tidsperspektiv i relation till kognitiva, neutrala och psykopatologiska mekanismer, och baseras på patientstudier med fokus på ångest och depression, experimentella studier kring risktagande och kognitiv kontroll samt hjärnavbildningsstudier på individer med olika temporala profiler.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-01-01 2016-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, 2013-2015: 3 330 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Ett metodologiskt syfte är att vidareutveckla och validera ett svenskt testbatteri för mätning av individuella skillnader i tidsperspektiv. Projektet avser också att undersöka kulturella skillnader i tidsperspektiv genom ett internationellt projekt med 22 deltagarländer.
Senast uppdaterad: 2023-03-29