Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kognitiva, neurala och psykopatologiska aspekter av tidsperspektiv

Forskningsprojekt Projektets utgångspunkt är att dåtid, nutid och framtid har systematiska effekter för våra dagliga aktiviteter och att våra beslut och beteenden styrs av våra tidigare erfarenheter och framtida planer.

Tidsperspektiv omfattar både tiden som redan förflutit och framtiden, och antas påverka individens beteende och intentioner i nutid. Projektet avsåg att undersöka tidsperspektiv i relation till kognitiva, neutrala och psykopatologiska mekanismer, och baseras på patientstudier med fokus på ångest och depression, experimentella studier kring risktagande och kognitiv kontroll samt hjärnavbildningsstudier på individer med olika temporala profiler.

Projektöversikt

Projektperiod

2013-01-01 2016-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, 2013-2015: 3 330 000 kr

Forskningsämne

Psykologi

Projektbeskrivning

Ett metodologiskt syfte är att vidareutveckla och validera ett svenskt testbatteri för mätning av individuella skillnader i tidsperspektiv. Projektet avser också att undersöka kulturella skillnader i tidsperspektiv genom ett internationellt projekt med 22 deltagarländer.