"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kollaborativ storytelling i argumentbaserade mikrodialoger för att förbättra hälsan

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att utforska och utveckla teorier, metoder och tekniker, delvis tillsammans med experter inom hälsa och framtida användare, i syfte att möjliggöra artificiellt intelligenta system som på ett meningsfullt sätt kan samarbeta människan.

Fokus ligger på dialoger mellan människan och artificiellt intelligenta mjukvaruagenter, som innehåller kausalt resonerande och interaktivt och kollaborativt berättande i argumentationsbaserade mikro-dialoger; saker som hänt, om nuet och om framtiden i så kallade ”tänk-om...”- scenarier.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-02-01 2025-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Datavetenskap

Externa finansiärer

Kempestiftelserna

Projektbeskrivning

Projektet adresserar fundamentala utmaningar inom området människocentrerad artificiell intelligens – AI som kan samarbeta med människan och förstärka människans kapacitet och förmåga att uppnå sina mål. Detta kommer att göras i sammanhanget att stödja individen i sin föresats att ändra beteende för att förbättra sin hälsa. Projektet bygger på Västerbottens hälsoundersökningar där den information som samlas kommer att utgöra grunden till en användarmodell som agenten kan använda för att skapa en slags förståelse för människan för att kunna ge personanpassat stöd. Vi undersöker hur användarmodellen kan användas för att skapa en så kallad ”digital tvilling” som personen skulle kunna interagera med, manipulera och som personen och den digitala agenten skulle kunna använda som verktyg i samarbetet att förbättra hälsa hos individen.

Bakgrund

Detta projektet bygger vidare på resultat från Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) som det FORTE-finansierade programmet STAR-C har genererat samt tidigare forskning inom argumentationsbaserat resonerande och beslutsfattande bland annat för demensdiagnostik, och tidigare forskning inom området socialt intelligenta system.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-10-02