"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kritiska studier av normer i samhället

Forskningsprojekt I en tid då kontraktet mellan stat och medborgare är under omförhandling, undersöker vi skiftande normer. Vi intresserar oss för hur nyliberala idéer möjliggör nya medborgarskapsideal och hur dessa förhandlas fram inom olika nationella institutioner som exempelvis hemmet, skolan och arbetsplatsen.

Kontakt

Ann-Louise Silfver
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 97

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-06-30

Finansiering

Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Vi utgår från att dessa förhandlingar äger rum i en specifik historisk tid och i ett specifikt sammanhang, nämligen i samtida Sverige, och att förhandlingarna möjliggörs av olika politiska initiativ som exempelvis:

  • Privatiseringen av vård/omförhandling av välfärdsstaten.
  • Ökningen av internationella utvärderingsprogram i skolor och införandet av elitskolor.
  • Ändrade arbetsmarknadsrelationer till exempel i relation till arbetslöshetsersättning och konflikträttigheter.

Dessa samhälleliga/politiska förändringar är inte ideologiska påbud från staten ner till medborgarna. Snarare förstår vi dem som komplexa förhandlingar som producerar och reproducerar vardagliga, skiftande normer om vem den önskvärda medborgaren är i hemmet, i skolan och på arbetsplatsen. Förändringarna kan också leda till ökade sociala klyftor (t.ex. i termer av ålder, kön, social klass, etnicitet, nation) och identitetspositioner. Mekanismerna bakom förändringar som dessa är dock långt ifrån tydliga och behöver studeras närmare.

Forskarna som deltar i programmet Kritiska studier av normer i samhället studerar förändringar i statens funktion i relation till medborgarna. Förändringarna studeras i olika sammanhang och inkluderar olika grupper av forskningsdeltagare, både vuxna och yngre personer; barn, föräldrar, elever, lärare och medarbetare och ledare. Teoretiskt utgår vi från ett normkritiskt ramverk, vilket möjliggör studier av normativa omvandlingar. Forskargruppen använder sig av olika metodologiska verktyg såväl traditionella som mer innovativa, i hem, skolor och på arbetsplatser.

Senast uppdaterad: 2020-06-30