Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon
Personalbild Ulrika Widding

Ulrika Widding

Jag är docent i pedagogik och mina forskningsintressen fokuseras på normer om föräldraskap, familjeliv och föräldrastöd. Mina teoretiska verktyg är ofta inspirerade av kritisk diskurspsykologi.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag är docent i pedagogik och arbetar med forskning och undervisning. Jag är också en av företrädarna för lika villkor på Pedagogiska institutionen.


I min forskning undersöker jag normer om föräldraskap, familjeliv och föräldrastöd. Jag granskar även kritiskt hur dessa normer är relaterade till föreställningar och ideal om t.ex. kön, sexualitet, ålder, social klass, ras och funktionalitet. Ofta är jag nyfiken på frågor som: "vad anses vara en bra förälder?", "hur föreställer vi oss att en fungerande familj ser ut?" och "vilka föräldrar anses behöva stöd och varför?". Jag arbetar gärna med kvalitativa data och analyser inspirerade av kritisk diskurspsykologi för att förstå hur vi skapar mening kring föräldraskap/familjeliv.


Just nu arbetar jag med en studie av hur ensamstående/singelpappor framställs i ett nätbaserat diskussionsforum. Genom min forskning är jag engagerad i forskarnätverket Family Research at Umeå University och the Swedish Network for Family and Kinship Studies. Jag har även deltagit i arbetet med att utveckla nätbaserade kurser med normkritiskt perspektiv på vardag och arbetsliv där jag är en av de undervisande lärarna.


Jag doktorerade 2006 med en avhandling om identitetsskapande i studentföreningar och hur kön och social klass får betydelse genom studenternas olika aktiviteter. Därefter har jag granskat statligt finansierat föräldrastöd och hur kön, social klass, ras/etnicitet och barn/barns perspektiv får betydelse på policynivå och i föräldrastödsmanualer. Jag har även undersökt vad som händer under en föräldrastödskurs när föräldrar gemensamt diskuterar vardagslivet, och hur de i individuella intervjuer beskriver ett gott föräldraskap och deras behov av stöd i familjelivet. Jag blev docent 2014 och har därefter forskat om hur föräldrar till prematura barn beskriver sina erfarenheter av kontakter med vård och skola.

2020
Gender and Education, Routledge 2020, Vol. 32, (5) : 682-696
Silfver, Eva; Maritha, Jacobsson; Arnell, Linda; et al.
2020
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (9) : 1772-1777
Widding, Ulrika; Hägglöf, Bruno; Adamsson, Marie; et al.
2019
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (21-22) : 4110-4119
Widding, Ulrika; Hägglöf, Bruno; Farooqi, Aijaz
2018
European Journal of Policing Studies
Bergman, Bengt; Karp, Staffan; Widding, Ulrika
2018
Social Policy and Society, Cambridge University Press 2018, Vol. 17, (3) : 481-490
Widding, Ulrika
2018
Close Relations: a multi- and interdisciplinary conference on critical family and kinship studies, Uppsala University, Sweden, October 24-26, 2018
Widding, Ulrika
2016
Feminism and Psychology, Sage Publications 2016, Vol. 26, (2) : 153-169
Widding, Ulrika; Farooqi, Aijaz
2015
Pedagogy, Culture & Society, London: Routledge 2015, Vol. 23, (1) : 45-64
Widding, Ulrika
2014
Studies in the Education of Adults, NIACE - National Institute of Adult Continuing Education 2014, Vol. 46, (1) : 42-57
Widding, Ulrika
2014
Barn, Trondheim: Norsk senter for barneforskning (NOSEB) 2014, (1) : 41-56
Widding, Ulrika; Olsson, Johanna
2011
Changing the Future Educating about Gender
Silfver, Ann-Louise; Berge, Britt-Marie; Magnusson, Eva; et al.
2011
Contemporary Issues in Early Childhood, Oxford: Symposium Journals Ltd. 2011, Vol. 12, (3) : 252-261
Widding, Ulrika
2011
Journal of Feminist Family Therapy, Routledge 2011, Vol. 23, (1) : 19-38
Widding, Ulrika
2010
Undervisning på tvären, Student- och lärarerfarenheter, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2010 : 129-146
Olsson, Johanna; Widding, Ulrika
2007
Past-Present-Future: From Women’s Studies to Post-Gender Research, Umeå universitet, 14-17 juni 2007 : -
Widding, Ulrika
2007
European Conference on Educational Research, Dublin, Irland 7-10 september 2007 : -
Widding, Ulrika
2006
Det civila samhället som forskningsfält: Nya avhandlingar i ett nytt sekel, Riksbankens Jubileumsfond, Gidlunds Förlag, Stockholm 2006 : -
Widding, Ulrika
2006
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 79
Widding, Ulrika
2006
3:e nordiska konferensen Kultur, makt och utbildning, Pedagogik-historisk forskning, Lärarhögskolan i Stockholm : -
Widding, Ulrika

Forskningsprojekt