"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ulrika Widding

Jag är docent i pedagogik och mina forskningsintressen fokuseras på normer om föräldraskap, familjeliv och föräldrastöd. Mina teoretiska verktyg är ofta inspirerade av kritisk diskurspsykologi.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag är docent i pedagogik och arbetar med forskning och undervisning. Jag är också en av företrädarna för lika villkor på Pedagogiska institutionen.


I min forskning undersöker jag normer om föräldraskap, familjeliv och föräldrastöd. Jag granskar även kritiskt hur dessa normer är relaterade till föreställningar och ideal om t.ex. kön, sexualitet, ålder, social klass, etnicitet och funktionalitet. Ofta är jag nyfiken på frågor som: "vad anses vara en bra förälder?", "hur föreställer vi oss att en fungerande familj ser ut?" och "vilka föräldrar anses behöva stöd och varför?". Jag arbetar gärna med kvalitativa data och analyser inspirerade av kritisk diskurspsykologi för att förstå hur vi skapar mening kring föräldraskap/familjeliv. Genom min forskning är jag engagerad i forskarnätverket Family Research at Umeå University och the Swedish Network for Family and Kinship Studies.


Jag doktorerade 2006 med en avhandling om identitetsskapande i studentföreningar och hur kön och social klass får betydelse genom studenternas olika aktiviteter. Därefter har jag granskat statligt finansierat föräldrastöd och hur kön, social klass, ras/etnicitet och barn/barns perspektiv får betydelse på policynivå och i föräldrastödsmanualer. Jag har även undersökt vad som händer under en föräldrastödskurs när föräldrar gemensamt diskuterar vardagslivet, och hur de i individuella intervjuer beskriver ett gott föräldraskap och deras behov av stöd i familjelivet. Jag blev docent 2014 och har därefter forskat om hur föräldrar till prematura barn beskriver sina erfarenheter av kontakter med vård och skola. Jag har också undersökt hur ensamstående/singelpappor framställs i ett nätbaserat svenskt diskussionsforum. Därutöver är jag intresserad av medborgarfostran och hur den tar sig uttryck i familjer som regelbundet använder sig av så kallade RUT-tjänster.

Families, Relationships and Societies
Silfver, Ann-Louise; Widding, Ulrika
The European Journal of Women's Studies, Sage Publications 2021, Vol. 28, (2) : 287-290
Silfver, Ann-Louise; Widding, Ulrika
Single parents: representations and resistance in an international context, Springer 2021 : 155-173
Widding, Ulrika
Gender and Education, Routledge 2020, Vol. 32, (5) : 682-696
Silfver, Eva; Maritha, Jacobsson; Arnell, Linda; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (9) : 1772-1777
Widding, Ulrika; Hägglöf, Bruno; Adamsson, Marie; et al.
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (21-22) : 4110-4119
Widding, Ulrika; Hägglöf, Bruno; Farooqi, Aijaz
Bergman, Bengt; Karp, Staffan; Widding, Ulrika
Close Relations: a multi- and interdisciplinary conference on critical family and kinship studies, Uppsala University, Sweden, October 24-26, 2018
Widding, Ulrika
Social Policy and Society, Cambridge University Press 2018, Vol. 17, (3) : 481-490
Widding, Ulrika
Feminism and Psychology, Sage Publications 2016, Vol. 26, (2) : 153-169
Widding, Ulrika; Farooqi, Aijaz
Pedagogy, Culture & Society, London: Routledge 2015, Vol. 23, (1) : 45-64
Widding, Ulrika
Studies in the Education of Adults, NIACE - National Institute of Adult Continuing Education 2014, Vol. 46, (1) : 42-57
Widding, Ulrika
Barn, Trondheim: Norsk senter for barneforskning (NOSEB) 2014, (1) : 41-56
Widding, Ulrika; Olsson, Johanna
Umeå: Umeå kommun 2013
Widding, Ulrika; Olsson, Johanna
Changing the Future Educating about Gender
Silfver, Ann-Louise; Berge, Britt-Marie; Magnusson, Eva; et al.
Contemporary Issues in Early Childhood, Oxford: Symposium Journals Ltd. 2011, Vol. 12, (3) : 252-261
Widding, Ulrika
Journal of Feminist Family Therapy, Routledge 2011, Vol. 23, (1) : 19-38
Widding, Ulrika
Undervisning på tvären: student- och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2010 : 129-146
Olsson, Johanna; Widding, Ulrika
Past-Present-Future: From Women’s Studies to Post-Gender Research, Umeå universitet, 14-17 juni 2007 : -
Widding, Ulrika
European Conference on Educational Research, Dublin, Irland 7-10 september 2007 : -
Widding, Ulrika
Det civila samhället som forskningsfält: Nya avhandlingar i ett nytt sekel, Riksbankens Jubileumsfond, Gidlunds Förlag, Stockholm 2006 : -
Widding, Ulrika
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 79
Widding, Ulrika
3:e nordiska konferensen Kultur, makt och utbildning, Pedagogik-historisk forskning, Lärarhögskolan i Stockholm : -
Widding, Ulrika

Forskningsprojekt

Som lektor på pedagogiska institutionen undervisar jag framför allt på Personalvetarprogrammet och kurser som behandlar vetenskaplig metod (kvalitativ metod), sociala kategoriseringar i arbetslivet (t ex genus/kön, klass och etnicitet) och handledning av examensarbeten. På BIT-programmet undervisar jag på en kurs om sociala kategoriseringar och in-/exkludering i IT-miljöer. Jag har även varit med i arbetet att utveckla och undervisa på nätbaserade fristående kurser på grund- och avancerad nivå som behandlar normkritiska perspektiv på vardag och arbetsliv.

Därutöver undervisar jag också på forskarutbildningskurser och handleder doktorander.

I arbetet som likavillkors-företrädare samarbetar jag med Pedagogiska institutionens pedagogiskt ansvariga lärare för att främja lika villkor i våra utbildningar.