"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kulturskoleklivet - utbildning som resurs för skolutveckling

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Syftet är att stärka Kulturskolan.

Projektansvarig

Anna Widén
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 33

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-05-31 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humanistisk fakultet, Institutionen för estetiska ämnen, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Kulturskoleklivet är en statlig satsning som syftar till att stärka Kulturskolans lärare, läs mer på kulturskoleklivets hemsida. Sedan 2019 har sex lärosäten i Sverige utvecklat pedagogisk utbildning med relevans för blivande lärare inom olika konstnärliga områden  i kulturskolan och de som redan undervisar där.

För att öka kvaliteten och nå målen har Institutionen för estetiska ämnen samverkat med flera Kulturskolor och prövat olika modeller för att tillgodose att utbildningarna är adekvata och når lärare på fältet. Samverkan är också en grund för grund för kulturskolornas verksamhetsutveckling. 

I detta projekt samverkar Estetiska ämnen, Umeå Universitet med Kulturskolan i Örnsköldsviks kommun. Samverkan innebär utvärdering av en fortbildningsmodell som prövats. Uppföljning av detta arbete förväntas resultera i utveckling av en ny modell för samverkan med andra kulturskolor i norra regionen. I arbetet medverkar även en forskare från Stockholms universitet och lärare från Umeå universitet.

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2024-04-12