"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Sara Kandel

Kunskapsplattform för digital mognad i glesbygd

Forskningsprojekt Nu kartläggs kompetensbehoven bland mikroföretag i norra Sverige i syfte att hitta nya metoder för att hjälpa dessa företag att få ut mer av digitaliseringen.

Umeå universitet och Akademi Norr har tillsammans med Företagarna i Norr- och Västerbotten samt Åsele, Arvidsjaurs och Överkalix kommun beviljats 1 950 000 från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektets fullständiga namn är: Kunskapsplattform för digital mognad hos företag och offentliga organisationer i glesbygd

Projektansvarig

Ulf Hedestig
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 32

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-11-23 2023-10-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap, Institutionen för informatik

Projektbeskrivning

Under projekttiden, som pågår till och med sista oktober 2023, kommer behovskartläggningar att genomföras bland mikro- och småföretag i norra Sveriges glesbygdskommuner. Syftet är att identifiera behov kopplade till ökad digital mognad. Projektet ska även utveckla nya typer av kunskapshöjande insatser där Umeå universitet och lokala utbildningsaktörer gemensamt driver kursutveckling och utbildningsinsatser.

Projektet är inriktat på att koppla samman den forskning som finns, inom bland annat digitalisering, digitala affärsmodeller och entreprenörsskap, med mikro- och småföretagare i landsbygder. Syftet är att sprida kunskap, "best-practice" och att öka kontakten mellan forskare och företag. Ett antal seminarier och nätverksaktiviteter ska genomföras i framförallt norra Sverige. I Åsele, Arvidsjaur och Överkalix ska projektet testa en ortsbaserad digital affärsplattform, utvecklad vid Umeå universitet bland mikro- och småföretag, i glesbygdskommuner. Syftet är att främja utvecklingen av, och öka kunskapen kring digitaliserade affärer.

Medverkande

Genomförda aktiviteter tom januari 2023

  • Platsbesök i Överkalix, Åsele, Lycksele, Sollefteå
  • Intervjuer med och besök hos 10 företag
  • Möten med kommunledning och kommunrepresentanter i ett flertal kommuner
  • Enkätsvar av ca 120 företag
  • Arbete med att etablera affärsplattform för pilottester påbörjat
  • 2 workshops med avancerad AI som din digitala företagsparner genomförda med totalt ca 40 företagsrepresentanter ifrån Överkalix och Åsele
  • Framtidsworkshop genomförd med ett större antal inlandskommuner i Västerbotten och Norrbotten

Ladda hem slutrapport för projektet

Slutrapport "Kunskapsplattform för digital mognad i glesbygd"

 

Senast uppdaterad: 2024-03-01