"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Långsiktig effekt av en extremt prematur födelse: associationer mellan hjärnans struktur/funktion, rörelseorganisation och kognitiv förmåga vid 12-års ålder

Forskningsprojekt Tack vare en bättre och mer avancerad vård överlever idag allt fler barn som är mycket för-tidigt-födda. Detta har skapat en växande population av barn med ökad risk för varierande grad av neuro-relaterade utvecklingsavvikelser, vilka kan medföra långsiktiga konsekvenser.

Projektet förväntas generera ny/ökad kunskap om hur hjärnans strukturella och funktionella utveckling påverkas av en för-tidig-födsel. Detta är av yttersta viktig för att skapa förutsättning för relevanta prognoser och diagnoser samt anpassad behandling och förbättrade förutsättningar för barn i fokus för aktuella forskningsprojekt.

Projektansvarig

Louise Rönnqvist
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 11

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2020-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet
Oskarfonden
Umeå universitet

Forskningsområde

Neurovetenskap, Psykologi

Projektbeskrivning

I det aktuella projektet studeras motoriska, senso-motoriska och kognitiva förmågor hos barn i 12-års ålder som är mycket för-tidigt-födda (födda före graviditetsvecka 27), samt i jämförelse med barn födda med en normal födelselängd. Detta görs med speciellt fokus på undersökningar av neurologiskt baserade sensomotorisk utveckling, rörelseförmåga och avvikelser samt förekomst av långsiktiga funktionsnedsättningar.

För att få en ökad förståelse om hur neurobiologiska processer är relaterade till de långsiktiga effekterna av en extremt prematur födelse görs detaljerad laboratoriebaserade rörelseanalyser. Därtill genomförs noggranna undersökningar av motorisk (optoelektronisk-rörelseregistrering) och kognitiv funktion/förmåga (WISC-IV), samt sambandet mellan hjärnans struktur och funktion (som undersöks med hjälp av hjärnavbildningsteknik (MRI/fMRI)).

Barnen som deltar i projekt är en delkohort (norra regionen) av den svenska nationella uppföljnings- och prognosstudien (EXPRESS-studien) och utgörs av barn med extremt för-tidigt-födelse samt åldersmatchade barn med fullgången gestationsålder (> 37 GV), födda under åren 2004- 2007.

Senast uppdaterad: 2020-03-16