Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Lisbeth Lundahl

Lisbeth Lundahl

Professor i pedagogiskt arbete samt gästprofessor vid Åbo Universitet. Forskningen är främst inriktad på utbildningspolitik och ungas vägar och val i policy-, institutionellt och individperspektiv.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå

Professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet sedan 2002, gästprofessor vid universitetet i Åbo sedan 2015. Min forskning rör främst områdena utbildningspolitik och skolmarknad samt ungdomspolitik och ungas vägar och val i policy-, institutionellt och individperspektiv. Miljöer för lärande i högre utbildning utgör ett tredje forskningsintresse. Jag har lett många forskningsprojekt, de flesta med medel från forskningsråden, och har också medverkat i ett flertal svenska och internationella projekt.

Jag leder det tvärdisciplinära forskningsprogrammet Utbildningspolicy och ungas övergångar (f.d. Ungas Utbildning, Karriärutveckling och Välfärd, UKV) som omfattar ett 20-tal seniora och juniora forskare.  Jag är en av ledarna för det nordiska centre of excellence ”Justice through Education in the Nordic Countries” (JustEd) www.justed.org, och leder ett nationellt forskarnätverk för karriärutveckling och vägledning (KAV) kav-net.se. Jag leder också en satsning för utveckling och forskning kring lärmiljöer vid Umeå universitet.

Jag har haft anställningar och ledningsuppdrag vid uni­ver­siteten i Lund och Umeå, dit jag flyttade 1987. Bland annat var jag vicerektor för Umeå universitet 2003-2008. Jag har varit ledamot i Socialvetenskapliga Forskningsrådet, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) och senast i Vetenskapsrå­dets utbildningsvetenskapliga kommitté. Jag var generalsekreterare för European Educa­tion­al Research Asso­ciation (EERA) 2005-2008 och är en av grundarna av Swedish Educa­tion­al Research Asso­ciation (SWERA, 2013).

Pågående forskningsprojekt som jag leder:

 • Att komma vidare. Unga på introduktionsprogram och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext. Vetenskapsrådet, 2018-2021
 • Lära för karriärvalet. Forte 2016-2018
 • Rum för lärande. Umeå Universitet/Akademiska Hus, 2013-2017

Tidigare forskningsprojekt och forskarnätverk (ledda av mig):

 • Osäkra övergångar. Unga utan fullständig gymnasieutbildning: vägarna och åtgärderna i longitudinellt perspektiv. Vetenskapsrådet, 2010-2014.
 • Nationellt forskarnätverk Karriärval och vägledning. FAS, 2010-12, Forte 2015.
 • Nordiskt forskarnätverk NordCrit - Critical Nordic Research Network on Education, Welfare, Children and Young People. NordForsk, 2010-2012 (tills med A-L Arnesen, E Lahelma och E Öhrn)
 • Gymnasiet som marknad. Vetenskapsrådet, 2008-2010
 • Individen, vägarna, valen. Karriärval och vägledning i socialt, mångkulturellt och könsperspektiv, Vetenskapsrådet, 2005-2007.
 • Samiska frågor i lärarutbildningen resp. grundskolans läromedel. Jordbruksdepartementet, 2003-05.
 • Skola utan nationell timplan. Utbildningsdepartementet, Regeringens timplanedelegation, 2002-05.
 • Ungdomspolitik och ungas strategier. Mötet mellan ungdomar och nittiotalets kommunala ungdomsprojekt. SFR/FAS, 1998-2001.
 • SAFs och LOs utbildningspolitik 1944-1990. HSFR, 1992-1996.
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Taylor & Francis 2022, Vol. 8, (1) : 9-19
Rönnberg, Linda; Alexiadou, Nafsika; Benerdal, Malin; et al.
European Educational Research Journal (online)
Sundelin, Åsa; Lundahl, Lisbeth
What Works in Nordic School Policies?: Mapping Approaches to Evidence, Social Technologies and Transnational Influences, Springer 2021 : ix-xi
Lundahl, Lisbeth
Ämnet som blev: rapporter från den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå Universitet 2021 : 125-141
Rönnberg, Linda; Alexiadou, Nafsika; Benerdal, Malin; et al.
Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices, Helsinki: Helsinki University Press 2020 : 185-190
Brunila, Kristiina; Lundahl, Lisbeth
Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices, Helsinki: Helsinki University Press 2020 : 1-14
Brunila, Kristiina; Lundahl, Lisbeth
Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices, Helsinki: Helsinki University Press 2020 : 79-99
Lindblad, Michael; Lundahl, Lisbeth
Education Inquiry, Routledge 2020, Vol. 11, (4) : 297-301
Lundahl, Lisbeth; Carlhed Ydhag, Carina
Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance, Stockholm: Stockholm University 2020, Vol. 1, (1) : 38-52
Lundahl, Lisbeth; Linde, Jonna; Lindgren, Joakim; et al.
Lund: Studentlitteratur AB 2020
Lundahl, Lisbeth; Lovén, Anders; Holm, Ann-Sofie; et al.
Beyond erziehungswissenschaftlicher Grenzen: Diskurse zu Entgrenzungen der Disziplin, Opladen: Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH 2019 : 63-77
Alexiadou, Nafsika; Lundahl, Lisbeth
Challenges for public education: reconceptualising educational leadership, policy and social justice as resources for hope, Abingdon: Routledge 2019 : 116-131
Alexiadou, Nafsika; Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
Comparative Education, Routledge 2019, Vol. 55, (3) : 308-325
Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Lundahl, Lisbeth; et al.
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2019, Vol. 18, (3) : 278-297
Helms Jørgensen, Christian; Järvinen, Tero; Lundahl, Lisbeth
Neoliberalism and market forces in education: lessons from Sweden, London: Routledge 2019 : 141-155
Holm, Ann-Sofie; Lundahl, Lisbeth
Revue internationale d'éducation Sèvres, Sevres: 2019, Vol. 82, (3) : 66-76
Lundahl, Lisbeth
Handbuch Educational Governance Theorien, Wiesbaden: Springer 2019 : 711-727
Rönnberg, Linda; Lindgren, Joakim; Lundahl, Lisbeth
Skolan, marknaden och framtiden, Lund: Studentlitteratur AB 2018 : 51-70
Holm, Ann-Sofie; Lundahl, Lisbeth
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 4, (3) : 120-132
Lundahl, Lisbeth; Arnesen, Anne-Lise; Jónasson, Jón Tórfi
Core meets E-LAW: Innovation in Higher Education
Lundahl, Lisbeth; Gruffman-Cruse, Ewa; Malmros, Bengt; et al.
Immigrant student achievement and education policy: cross-cultural approaches, Cham: Springer 2018 : 69-85
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael
Second international handbook of urban education, Cham: Springer 2017 : 671-693
Lundahl, Lisbeth
European Conference of Education Research (ECER), Copenhagen, Denmark, August 21-25, 2017
Lundahl, Lisbeth; Arnesen, Anne-Lise; Jónasson, Jón Torfi
Utbildning och Lärande / Education and Learning, Skövde: Högskolan i Skövde 2017, Vol. 11, (1) : 16-32
Lundahl, Lisbeth; Gruffman-Cruse, Ewa; Malmros, Bengt; et al.
Journal of Education and Work, Taylor & Francis 2017, Vol. 30, (1) : 39-52
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael; Lovén, Anders; et al.
ECER 2017, European Conference of Educational Research, Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
Research in Comparative and International Education, London: Sage Publications 2016, Vol. 11, (1) : 13-33
Alexiadou, Nafsika; Dovemark, Marianne; Erixon-Arreman, Inger; et al.
New public management and the reform of education: European lessons for policy and practice, Abdingon, Oxon: Routledge 2016 : 66-80
Alexiadou, Nafsika; Lundahl, Lisbeth
Research in Comparative and International Education, Sage Publications 2016, Vol. 11, (1) : 3-12
Lundahl, Lisbeth
Nordic superintendents: agents in a broken chain, Cham: Springer 2016 : vi-viii
Lundahl, Lisbeth
Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?, Ljubljana: CEPS and SVIZ 2016 : 85-115
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie; et al.
NERA 2016 Social Justice, Equality and Solidarity in Education : 280-280
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael
ECER 2016, European Conference of Educational Research, Dublin, Ireland, August 23-26, 2016
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset, Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura FERA 2016 : 69-97
Varjo, Janne; Kalalahti, Mira; Lundahl, Lisbeth
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 27-29
Gruffman Cruse, Ewa; Lundahl, Lisbeth; Malmros, Bengt; et al.
Halbtags oder Ganztags?: Zeitpolitiken von Kinderbetreuung und Schule nach 1945 im europäischen Vergleich, Landsberg: Beltz Juventa 2015 : 209-231
Lundahl, Lisbeth
Karriärvägledning: en forskningsöversikt, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 135-154
Lundahl, Lisbeth
Resultatdialog 2015, Stockholm: Vetenskapsrådet 2015 : 107-116
Lundahl, Lisbeth; Lidström, Lena; Lindblad, Michael; et al.
Lund: Studentlitteratur AB 2015
Education, Equity, Economy: Crafting a New Intersection, Dordrecht: Springer 2015 : 73-96
Varjo T., Janne; Kalalahti, Mira; Lundahl, Lisbeth
Fair and competitive?: critical perspectives on contemporary Nordic schooling, London: Tufnell Press 2014 : 1-19
Arnesen, Anne-Lise; Lahelma, Elina; Lundahl, Lisbeth; et al.
Éducation, formation, recherche: Quelle place pour les collectivités territoriales?, Paris: le Moniteur 2014 : 229-235
Lundahl, Lisbeth
Thule: Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2014, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2014 : 37-48
Lundahl, Lisbeth
Den långa vägen till arbetsmarknaden: Om unga utanför, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 195-213
Lundahl, Lisbeth
Umeå: Boréa Bokförlag 2014
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie; et al.
International Journal of Adolescence and Youth, London: Taylor & Francis Group 2014, Vol. 19, (Suppl 1) : 19-34
Lundahl, Lisbeth; Olofsson, Jonas
Kön och karriär i akademin: en studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 2013 : 19-37
Angervall, Petra; Gustafsson, Jan; Lundahl, Lisbeth; et al.
Making a Difference in Theory: The theory question in education and the education question in theory, London: Routledge 2013 : 31-44
Lundahl, Lisbeth