"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lisbeth Lundahl

Professor i pedagogiskt arbete, gästprofessor vid Göteborgs Universitet 2022 - 2023. Forskningen rör utbildningspolitik och ungas vägar och val i policy-, institutionellt och individperspektiv.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå

Professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet sedan 2002, gäst­professor vid Göteborgs universitet 2022 - 23, gästprofessor vid univer­sitetet i Åbo 2015 – 2020 och hedersdoktor vid samma universitet 2021. Min forskning rör främst områdena utbildningspolitik och skolmark­nad samt ung­domspolitik och ungas vägar och val i policy-, institutionellt och individ­pers­pektiv. Miljöer för lärande i högre utbildning utgör ett tred­je forskningsintresse. Jag har lett många forskningsprojekt, de flesta med medel från forskningsråden, och har också medverkat i ett flertal svenska och internationella projekt. Jag leder det tvär­disci­plinära forskningspro­gram­met Utbildningspolicy och ungas övergångar.  

Jag har haft anställningar och ledningsuppdrag vid uni­ver­siteten i Lund och Umeå, dit jag flyttade 1987. Bland annat var jag vicerektor för Umeå universitet 2003 - 2008. Jag har varit ledamot i Socialvetenskapliga Forskningsrådet, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) och i Vetenskapsrå­dets utbildningsveten­skapliga kommitté. Jag var generalsekreterare för European Educa­tion­al Research Asso­ciation (EERA) 2005 - 2008 och är en av grundarna av Swedish Educa­tion­al Research Asso­ciation (SWERA, 2013).

Pågående forskningsprojekt som jag leder:

 • Att komma vidare. Unga på introduktionsprogram och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext. Vetenskapsrådet, 2018-2022

Tidigare forskningsprojekt och forskarnätverk (ledda av mig):

 • Lära för karriärvalet. Forte 2016-2018
 • Rum för lärande. Umeå Universitet/Akademiska Hus, 2013-2017
 • Osäkra övergångar. Unga utan fullständig gymnasieutbildning: vägarna och åtgärderna i longitudinellt perspektiv. Vetenskapsrådet, 2010-2014.
 • Nationellt forskarnätverk Karriärval och vägledning. FAS, 2010-12, Forte 2015.
 • Nordiskt forskarnätverk NordCrit - Critical Nordic Research Network on Education, Welfare, Children and Young People. NordForsk, 2010-2012 (tills med A-L Arnesen, E Lahelma och E Öhrn)
 • Gymnasiet som marknad. Vetenskapsrådet, 2008-2010
 • Individen, vägarna, valen. Karriärval och vägledning i socialt, mångkulturellt och könsperspektiv, Vetenskapsrådet, 2005-2007.
 • Samiska frågor i lärarutbildningen resp. grundskolans läromedel. Jordbruksdepartementet, 2003-05.
 • Skola utan nationell timplan. Utbildningsdepartementet, Regeringens timplanedelegation, 2002-05.
 • Ungdomspolitik och ungas strategier. Mötet mellan ungdomar och nittiotalets kommunala ungdomsprojekt. SFR/FAS, 1998-2001.
 • SAFs och LOs utbildningspolitik 1944-1990. HSFR, 1992-1996.
   
Lund: Studentlitteratur AB 2023
Lundahl, Lisbeth; Lindgren, Joakim; Rosvall, Per-Åke; et al.
European Education: Issues and Studies
Sundelin, Åsa; Lindgren, Joakim; Lundahl, Lisbeth
European Educational Research Journal, Sage Publications 2023, Vol. 22, (4) : 572-591
Sundelin, Åsa; Lundahl, Lisbeth
SSM - Population Health, Elsevier 2023, Vol. 21
Vaezghasemi, Masoud; Vogt, Thomas; Lindkvist, Marie; et al.
European Conference on Educational Research, ECER Plus, Online via Yerevan, Armenia, September 1-10, 2022
Lindgren, Joakim; Lundahl, Lisbeth; Sundelin, Åsa
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Taylor & Francis 2022, Vol. 8, (1) : 9-19
Rönnberg, Linda; Alexiadou, Nafsika; Benerdal, Malin; et al.
What Works in Nordic School Policies?: Mapping Approaches to Evidence, Social Technologies and Transnational Influences, Springer 2021 : ix-xi
Lundahl, Lisbeth
Ämnet som blev: rapporter från den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå Universitet 2021 : 125-141
Rönnberg, Linda; Alexiadou, Nafsika; Benerdal, Malin; et al.
Helsinki: Helsinki University Press 2020
Brunila, Kristiina; Lundahl, Lisbeth
Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices, Helsinki: Helsinki University Press 2020 : 185-190
Brunila, Kristiina; Lundahl, Lisbeth
Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices, Helsinki: Helsinki University Press 2020 : 1-14
Brunila, Kristiina; Lundahl, Lisbeth
Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices, Helsinki: Helsinki University Press 2020 : 79-99
Lindblad, Michael; Lundahl, Lisbeth
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2020, Vol. 7, (1)
Lundahl, Lisbeth
Education Inquiry, Routledge 2020, Vol. 11, (4) : 297-301
Lundahl, Lisbeth; Carlhed Ydhag, Carina
Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance, Stockholm: Stockholm University 2020, Vol. 1, (1) : 38-52
Lundahl, Lisbeth; Linde, Jonna; Lindgren, Joakim; et al.
Lund: Studentlitteratur AB 2020
Lundahl, Lisbeth; Lovén, Anders; Holm, Ann-Sofie; et al.
Beyond erziehungswissenschaftlicher Grenzen: Diskurse zu Entgrenzungen der Disziplin, Opladen: Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH 2019 : 63-77
Alexiadou, Nafsika; Lundahl, Lisbeth
Challenges for public education: reconceptualising educational leadership, policy and social justice as resources for hope, Abingdon: Routledge 2019 : 116-131
Alexiadou, Nafsika; Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
Comparative Education, Routledge 2019, Vol. 55, (3) : 308-325
Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Lundahl, Lisbeth; et al.
European Educational Research Journal, Sage Publications 2019, Vol. 18, (3) : 278-297
Helms Jørgensen, Christian; Järvinen, Tero; Lundahl, Lisbeth
Neoliberalism and market forces in education: lessons from Sweden, London: Routledge 2019 : 141-155
Holm, Ann-Sofie; Lundahl, Lisbeth
Revue internationale d'éducation Sèvres, Sevres: 2019, Vol. 82, (3) : 66-76
Lundahl, Lisbeth
Handbuch Educational Governance Theorien, Wiesbaden: Springer 2019 : 711-727
Rönnberg, Linda; Lindgren, Joakim; Lundahl, Lisbeth
Skolan, marknaden och framtiden, Lund: Studentlitteratur AB 2018 : 51-70
Holm, Ann-Sofie; Lundahl, Lisbeth
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 4, (3) : 120-132
Lundahl, Lisbeth; Arnesen, Anne-Lise; Jónasson, Jón Tórfi
Core meets E-LAW: Innovation in Higher Education
Lundahl, Lisbeth; Gruffman-Cruse, Ewa; Malmros, Bengt; et al.
Immigrant student achievement and education policy: cross-cultural approaches, Cham: Springer 2018 : 69-85
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael
Second international handbook of urban education, Cham: Springer 2017 : 671-693
Lundahl, Lisbeth
European Conference of Education Research (ECER), Copenhagen, Denmark, August 21-25, 2017
Lundahl, Lisbeth; Arnesen, Anne-Lise; Jónasson, Jón Torfi
Utbildning och Lärande / Education and Learning, Skövde: Högskolan i Skövde 2017, Vol. 11, (1) : 16-32
Lundahl, Lisbeth; Gruffman-Cruse, Ewa; Malmros, Bengt; et al.
Journal of Education and Work, Taylor & Francis 2017, Vol. 30, (1) : 39-52
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael; Lovén, Anders; et al.
ECER 2017, European Conference of Educational Research, Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
Research in Comparative and International Education, London: Sage Publications 2016, Vol. 11, (1) : 13-33
Alexiadou, Nafsika; Dovemark, Marianne; Erixon-Arreman, Inger; et al.
New public management and the reform of education: European lessons for policy and practice, Abdingon, Oxon: Routledge 2016 : 66-80
Alexiadou, Nafsika; Lundahl, Lisbeth
Nordic superintendents: agents in a broken chain, Cham: Springer 2016 : vi-viii
Lundahl, Lisbeth
Research in Comparative and International Education, Sage Publications 2016, Vol. 11, (1) : 3-12
Lundahl, Lisbeth
Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?, Ljubljana: CEPS and SVIZ 2016 : 85-115
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie; et al.
NERA 2016 Social Justice, Equality and Solidarity in Education : 280-280
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael
ECER 2016, European Conference of Educational Research, Dublin, Ireland, August 23-26, 2016
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset, Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura FERA 2016 : 69-97
Varjo, Janne; Kalalahti, Mira; Lundahl, Lisbeth
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 27-29
Gruffman Cruse, Ewa; Lundahl, Lisbeth; Malmros, Bengt; et al.
Halbtags oder Ganztags?: Zeitpolitiken von Kinderbetreuung und Schule nach 1945 im europäischen Vergleich, Landsberg: Beltz Juventa 2015 : 209-231
Lundahl, Lisbeth
Karriärvägledning: en forskningsöversikt, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 135-154
Lundahl, Lisbeth
Resultatdialog 2015, Stockholm: Vetenskapsrådet 2015 : 107-116
Lundahl, Lisbeth; Lidström, Lena; Lindblad, Michael; et al.
Lund: Studentlitteratur AB 2015
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Sverker
Education, Equity, Economy: Crafting a New Intersection, Dordrecht: Springer 2015 : 73-96
Varjo T., Janne; Kalalahti, Mira; Lundahl, Lisbeth
Fair and competitive?: critical perspectives on contemporary Nordic schooling, London: Tufnell Press 2014 : 1-19
Arnesen, Anne-Lise; Lahelma, Elina; Lundahl, Lisbeth; et al.
London: Tufnell Press 2014
Arnesen, Anne-Lise; Lahelma, Elina; Lundahl, Lisbeth; et al.
Éducation, formation, recherche: Quelle place pour les collectivités territoriales?, Paris: le Moniteur 2014 : 229-235
Lundahl, Lisbeth
Thule: Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2014, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2014 : 37-48
Lundahl, Lisbeth