"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärande för hållbar utveckling

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Fortsättning av ett påbörjat samarbete avseende Lärande för hållbar utveckling. Söka samband mellan rektorers, lärares och elevers enkätsvar och skapa strategier för hållbar användning av kartläggningsdata.

Projektansvarig

Annika Manni
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 51

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-05-30 2023-12-31

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå kommun

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2023-12-20