Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Eva Knekta

Eva Knekta

Jag är postdoktor och forskar på frågor relaterat till funktionen av naturvetenskaplig utbildning och utbildning för en hållbar samhällsförändring.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är postdoktor på institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik på Umeå Universitet och tillhör forskningsmiljön UmSER (Umeå Science Education Research). Jag har en lärarexamen för undervisning i biologi och kemi på gymnasieskolan, en magisterexamen i biologi och en doktorsexamen i beteendevetenskapliga mätningar. Jag har goda kunskaper i olika motivationsteorier och statiska analyser, särskilt i att planera och analysera mätningar av kunskaper och attityder. Jag har också kunskaper om olika teorier relaterat till utbildning för hållbar utveckling.

Innan jag påbörjade mina forskarstudier har jag arbetat som miljökonsult, lärare på gymnasieskolan och som provutvecklare för nationella proven. Mina forskarstudier handlade om elevers motivation i relation till storskaliga prov. Under en postdok i Miami forskade jag på elevers intresse för biologi och deras känsla av tillhörighet och engagemang i biologiinstitutionen.

Jag är för närvarande involverad i tre olika forskningsprojekt. Ett projekt fokuserar på samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll och vilken funktion naturvetenskaplig utbildningen har i samhället. Det andra projektet är ett samarbete mellan Sverige och Sydafrika som syftar till att undersöka i vilken grad sydafrikanska och svenska lärare samt elever verkar för och upplever att de får stöd för att agera för samhällsförändring. Det tredje projektet är ett samverkansprojekt med Umeå kommun där vi utvärderar och utvecklar lärande för hållbarutveckling i kommunens skolor.

2020
International Journal of STEM education, Springer 2020, Vol. 7
Knekta, Eva; Rowland, Ashley A.; Corwin, Lisa A.; et al.
2019
CBE - Life Sciences Education, Vol. 18, (1) : 1-17
Knekta, Eva; Runyoun, Christopher; Eddy, Sarah
2019
Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 26, (2) : 202-221
Knekta, Eva; Sundström, Anna
2019
CBE - Life Sciences Education, The American Society for Cell Biology 2019, Vol. 18, (3)
Rowland, Ashley A.; Knekta, Eva; Eddy, Sarah; et al.
2019
CBE - Life Sciences Education, The American Society for Cell Biology (ASCB) 2019, Vol. 18, (3) : 1-14
Rowland, Ashley; Knekta, Eva; Eddy, Sarah; et al.
2018
The 19th Annual AEA-Europe Conference - Building bridges to future educational assessment, Arnhem/Nijmegen, The Netherlands, November 7-10, 2018
Knekta, Eva
2018
2018 SABER National Meeting, University of Minnesota, USA, July 27-29, 2018
Knekta, Eva; McCartney, Melissa
2017
18th conference of the Association for Educational Assessment - Europe (AEA-Europe). Prague, Czech Republic, November 9-11, 2017
Eklöf, Hanna; Costa, Denise Reis; Knekta, Eva
2017
International Journal of Quantitative Research in Education, Vol. 4, (1/2) : 52-71
Eklöf, Hanna; Knekta, Eva
2017
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 9
Knekta, Eva
2016
10th Conference of the International Test Commission (ITC), Vancouver, Canada, July 1-4, 2016
Eklöf, Hanna; Knekta, Eva
2015
Journal of Psychoeducational Assessment, Thousand oaks: Sage Publications 2015, Vol. 33, (7) : 662-673
Knekta, Eva; Eklöf, Hanna
2013
14th Annual Conference of the AEA-Europe, Paris, November 2013
Eklöf, Hanna; Elwood, Janette; Hopfenbeck, Therese; et al.
2013
14th SweSAT Conference on admission to higher education, Umeå, 2013
Knekta, Eva
2013
14th SweSAT Conference on admission to higher education, Umeå, 2013
Knekta, Eva; Eklöf, Hanna
2004
Chemosphere, Vol. 57, (10) : 1495-1503
Knekta, E; Andersson, Patrik; Johansson, Susanne M C; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt