"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Eva Knekta

Jag är universitetslektor och forskar på frågor kopplat till naturvetenskaplig utbildning, medborgarbildning och en hållbar samhällsförändring.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är universitetslektor på institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik på Umeå Universitet och tillhör forskningsmiljön UmSER (Umeå Science Education Research). Mina forskningsintressen är främst elevers motivation, medborgarbildning och utbildning för hållbar utveckling. Jag arbetar med olika teoretiska och metodologiska ansatser men har min expertis inom storskaliga mätningar av kunskaper och attityder. Det är viktigt för mig att min forskning gör nytta och därför samverkar jag gärna med omgivande samhället.

Min huvudsakliga forskning sker idag inom två projekt: Undervisnings idag och i framtiden, medborgarbildning inom yrkesprogrammen (ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med Örnsköldsviks gymnasium) och Naturvetenskapens roll för ett aktivt medborgarskap, skillnader mellan olika gymnasiala program. Jag medverkan även i ett samverkansprojekt med Umeå kommun där vi utvärderar och utvecklar lärande för hållbar utveckling i kommunens skolor.

Utöver forskningen undervisar jag på lärarutbildningen och är institutionens representant för lika villkor.

Jag har en lärarexamen för undervisning i biologi och kemi på gymnasieskolan, en magisterexamen i biologi och en doktorsexamen i beteendevetenskapliga mätningar. Innan jag påbörjade mina forskarstudier har jag arbetat som miljökonsult, lärare på gymnasieskolan och som provutvecklare för nationella proven. Mina forskarstudier handlade om elevers motivation i relation till storskaliga prov. Under en postdok i Miami forskade jag på elevers intresse för biologi och deras känsla av tillhörighet och engagemang i biologiinstitutionen.

 

Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 13-24
Knekta, Eva; Ledman, Kristina; Kärnebro, Katarina; et al.
Undervisning idag och för framtiden: Medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 53-61
Kärnebro, Katarina; Ledman, Kristina; Lindmark, Torbjörn; et al.
Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 63-65
Ledman, Kristina; Knekta, Eva; Kärnebro, Katarina; et al.
Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 1-11
Ottander, Christina; Knekta, Eva; Kärnebro, Katarina; et al.
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Vol. 18, (1) : 39-62
Knekta, Eva; Almarlind, Pia; Ottander, Christina
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Oslo: University of Oslo 2022, Vol. 18, (1) : 63-81
Manni, Annika; Knekta, Eva
NFSUN 2021, The Nordic Research Symposium on Science Education; Science Education in the light of Global Sustainable Development – Trends and possibilities, Virtual via University College in Aarhus, Denmark, June 1-2, 2021
Almarlind, Pia; Knekta, Eva; Ottander, Christina
CBE - Life Sciences Education, AMER SOC CELL BIOLOGY 2020, Vol. 19, (3)
Knekta, Eva; Chatzikyriakidou, Kyriaki; McCartney, Melissa
International Journal of STEM education, Springer 2020, Vol. 7
Knekta, Eva; Rowland, Ashley A.; Corwin, Lisa A.; et al.
Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete i en global tid, Umeå University, August 19-20, 2019
Almarlind, Pia; Knekta, Eva; Ottander, Christina
CBE - Life Sciences Education, Vol. 18, (1) : 1-17
Knekta, Eva; Runyoun, Christopher; Eddy, Sarah
Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 26, (2) : 202-221
Knekta, Eva; Sundström, Anna
CBE - Life Sciences Education, The American Society for Cell Biology 2019, Vol. 18, (3)
Rowland, Ashley A.; Knekta, Eva; Eddy, Sarah; et al.
CBE - Life Sciences Education, The American Society for Cell Biology (ASCB) 2019, Vol. 18, (3) : 1-14
Rowland, Ashley; Knekta, Eva; Eddy, Sarah; et al.
The 19th Annual AEA-Europe Conference - Building bridges to future educational assessment, Arnhem/Nijmegen, The Netherlands, November 7-10, 2018
Knekta, Eva
2018 SABER National Meeting, University of Minnesota, USA, July 27-29, 2018
Knekta, Eva; McCartney, Melissa
18th conference of the Association for Educational Assessment - Europe (AEA-Europe). Prague, Czech Republic, November 9-11, 2017
Eklöf, Hanna; Costa, Denise Reis; Knekta, Eva
International Journal of Quantitative Research in Education, Vol. 4, (1/2) : 52-71
Eklöf, Hanna; Knekta, Eva
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 9
Knekta, Eva
10th Conference of the International Test Commission (ITC), Vancouver, Canada, July 1-4, 2016
Eklöf, Hanna; Knekta, Eva
Journal of Psychoeducational Assessment, Thousand oaks: Sage Publications 2015, Vol. 33, (7) : 662-673
Knekta, Eva; Eklöf, Hanna
14th Annual Conference of the AEA-Europe, Paris, November 2013
Eklöf, Hanna; Elwood, Janette; Hopfenbeck, Therese; et al.
14th SweSAT Conference on admission to higher education, Umeå, 2013
Knekta, Eva
Annual Conference of the Association for Educational Assessment – Europe (AEA-E), Paris, France, November 7-9, 2013
Knekta, Eva
14th SweSAT Conference on admission to higher education, Umeå, 2013
Knekta, Eva; Eklöf, Hanna
Chemosphere, Vol. 57, (10) : 1495-1503
Knekta, E; Andersson, Patrik; Johansson, Susanne M C; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

30 maj 2022 till 31 december 2023