"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärares och elevers val och användande av digitala verktyg och resurser – en fråga om co-design

Doktorandprojekt I min kommande forskning vill jag undersöka elevers meningsskapande utifrån resurser för lärande och den meningspotential olika resurser har och den affordance elevers användande ger.

I ett nära perspektiv på elevers meningsskapande kan lärares och elevers roll som meddesigners i undervisningen gestalta sig och ge implikationer för hur undervisningen kan utformas digitalt på olika sätt och hur applikationer kan utformas därefter. En av utmaningar i digitaliseringen av dagens skola är detta nära perspektiv på olika resursers betydelse och användande för meningsskapande och hur det kan bidra till utveckling på olika nivåer. En socialsemiotisk multimodal utgångspunkt kan utgöra ramar för vidare granskning av dessa perspektiv och människa-dator interaktion (MDI). Därtill kommer tillgänglighet att utgöra ett övergripande ramverk.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Handledare: Limin Gu

Biträdande handledare: Oscar Rantatalo

Senast uppdaterad: 2019-09-18