Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Karoline Schnaider

Karoline Schnaider

Jag kommer att bedriva mina forskarstudier med inriktning mot digitala teknologier i utbildning och jag är del av forskarskolan GRADE, https://graderesearch.umu.se/

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

I min kommande forskning vill jag undersöka elevers meningsskapande utifrån resurser för lärande och den meningspotential olika resurser har och den affordance elevers användande ger. I ett nära perspektiv på elevers meningsskapande kan lärares och elevers roll som meddesigners i undervisningen gestalta sig och ge implikationer för hur undervisningen kan utformas digitalt på olika sätt och hur applikationer kan utformas därefter. En av utmaningar i digitaliseringen av dagens skola är detta nära perspektiv på olika resursers betydelse och användande för meningsskapande och hur det kan bidra till utveckling på olika nivåer. En socialsemiotisk multimodal utgångspunkt kan utgöra ramar för vidare granskning av dessa perspektiv och människa-dator interaktion (MDI). Därtill kommer tillgänglighet att utgöra ett övergripande ramverk.

Mer om forskarskolan GRADE
Mer om verksamhetsområdet Lärande och IKT

Postdigital Science and Education, Springer 2022 : 271-329
MacKenzie, Alison; Bacalja, Alexander; Annamali, Devisakti; et al.
Proceedings for the Thirteenth International Conference on Networked Learning 2022
Schiavetto, Stefano; Schnaider, Karoline
Multimodal Technologies and Interaction, Basel, Switzerland: MDPI 2022, Vol. 6, (2)
Schnaider, Karoline; Gu, Limin
INTED2022 Proceedings: 16 th annual 16th annual International Technology, Education and Development Conference
Schnaider, Karoline; Schiavetto, Stefano
Advances in Quantitative Ethnography: Third International Conference, ICQE 2021, Virtual Event, November 6–11, 2021, Proceedings, Springer 2022 : 298-317
Schnaider, Karoline; Schiavetto, Stefano; Spikol, Daniel
Postdigital Science and Education, Springer 2021, Vol. 3 : 326-369
Networked Learning Editorial Collective, (NLEC); Gourlay, Lesley; Rodríguez‑Illera, José Luis; et al.
Educação, Sociedade & Culturas, Porto: Universidade do Porto 2021, (59)
Schiavetto Amancio, Stefano; Schnaider, Karoline
2021 International conference on multimodality (10ICOM) - Multimodality for transformation: Approaches, contexts, meanings : 156-156
Schnaider, Karoline
Abstracts: 17. nordiske konference om SFL og socialsemiotik (NSFL-17) – SFL og den kommunikerende organisation, Odense: Syddansk Universitet 2021 : 22-22
Schnaider, Karoline
INTED2021 Proceedings: 15th International Technology, Education and Development ConferenceOnline Conference. 8-9 March, 2021, Valencia: 2021 : 1526-1535
Schnaider, Karoline; Gu, Limin
7th International Designs for Learning conference - Remediation of Learning: Book of Abstracts, Stockholm: Stockholm University Press 2021 : 59-60
Schnaider, Karoline; Gu, Limin
Advances in Quantitative Ethnography: Second International Conference, ICQE 2020, Malibu, CA, USA, February 1-3, 2021, Proceedings, Springer Nature 2021 : 406-421
Schnaider, Karoline; Schiavetto, Stefano; Meier, Florian; et al.
Networked Learning 2020: Proceedings for the Twelfth International Conference on Networked Learning 2020, Aalborg University (AAU) 2020 : 333-340
Schnaider, Karoline
The international journal of information and learning technology, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 37, (5) : 375-387
Schnaider, Karoline; Gu, Limin; Rantatalo, Oscar