Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Lärarperspektiv på övergångar inom grundskolan

Doktorandprojekt

Syftet med projektet är att bidra med kunskap om hur lärare ser på övergångar inom grundskolan, främst mellan årskurs 6 och årskurs 7; vilka olika förståelser av dessa övergångar konstrueras?

Projektansvarig

Josefin Ånger
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 02

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-08-17

Finansiering

Lärarhögskolan och Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Tidigare forskning har visat att övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 är komplex med många potentiella förändringar i lärmiljön och många aktörer inblandade. Studier visar att övergången har betydelse för eleverna och kan påverka både motivation och resultat. I den tidigare forskningen har elevperspektivet fått stort utrymme, därför kommer fokus i det här projektet vara på lärarnas perspektiv.

Projektet har en didaktisk utgångspunkt vilket innebär att lärarnas konstruktioner av övergångar studeras i relation till olika teman som på olika sätt påverkar undervisningen. Några frågor som förhoppningsvis kan besvaras utifrån projektet är: Vilka olika förståelser för övergången finns hos lärare och hur relaterar dessa skillnader till exempelvis undervisningsämne och skolorganisation? Vad är allmändidaktiska aspekter av övergångar och vad är ämnesspecifikt?

Handledare: Henrik Åström Elmersjö
Biträdande handledare: Eva Leffler