"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärarperspektiv på övergångar inom grundskolan

Doktorandprojekt

Syftet med projektet är att bidra med kunskap om hur lärare ser på övergångar inom grundskolan, främst mellan årskurs 6 och årskurs 7; vilka olika förståelser av dessa övergångar konstrueras?

Projektansvarig

Josefin Ånger
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 02

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-08-17

Finansiering

Lärarhögskolan och Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Tidigare forskning har visat att övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 är komplex med många potentiella förändringar i lärmiljön och många aktörer inblandade. Studier visar att övergången har betydelse för eleverna och kan påverka både motivation och resultat. I den tidigare forskningen har elevperspektivet fått stort utrymme, därför kommer fokus i det här projektet vara på lärarnas perspektiv.

Projektet har en didaktisk utgångspunkt vilket innebär att lärarnas konstruktioner av övergångar studeras i relation till olika teman som på olika sätt påverkar undervisningen. Några frågor som förhoppningsvis kan besvaras utifrån projektet är: Vilka olika förståelser för övergången finns hos lärare och hur relaterar dessa skillnader till exempelvis undervisningsämne och skolorganisation? Vad är allmändidaktiska aspekter av övergångar och vad är ämnesspecifikt?

Handledare: Henrik Åström Elmersjö
Biträdande handledare: Kristina Ledman, Eva Leffler

Senast uppdaterad: 2023-09-15