"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läsutveckling

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Fortbildningsträffar för lärare kopplat till ett projekt om metoder för intensiv läsundervisning i syfte att utveckla elevers läsutveckling.

Projektansvarig

Yvonne Knospe
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 35

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-05-30 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Institutionen för språkstudier, Umeå kommun

Senast uppdaterad: 2023-12-18