"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Levlin

Lektor i språkdidaktik. Jag undervisar på speciallärarprogrammet och mitt forskningsområde är läs- och skrivsvårigheter.

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
Y, Beteendevetarhuset, korridor BET.A.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag jobbar som lektor i språkdidaktik och undervisar framförallt på speciallärarprogrammet. Jag har tidigare jobbat som leg logoped inom region och kommun och då framförallt träffat förskolebarn och skolbarn med språk-, läs- och skrivsvårigheter.

Mitt huvudsakliga forskningsområde är lässvårigheter i relation till språklig förmåga, skrivförmåga och skolresultat. Jag är även intresserad av interventionsstudier med fokus på hur man kan främja avkodning, läsförståelse, ordförståelse och skrivande i både tidiga och senare skolår.

I ett pågående longitudinellt projekt (2009- 2022) följer vi ca 100 elevers läs- och skrivutveckling från åk 2 på lågstadiet upp till gymnasiet. Uppföljningen på gymnasiet är ett VR-finansierat projekt som pågår 2019-2022.

Jag är även intresserad av interventionsstudier med fokus på språk, läsning och skrivande. I ett projekt (2014-2016) finansierat bland annat av Specialpedagogiska skolmyndigheten genomförde vi en interventionsstudie med intensiv avkodningsträning för elever identifierade med svag avkodningsförmåga i åk 2. I ett annat projekt (2015-2018) finansierat av Litum genomfördes en interventionsstudie där genrepedagogikens cirkelmodell för skrivande utvärderades i en kontrollerad design med elever på mellanstadiet. I ett forskningsprojekt (2018-2020) delvis finansierat av Lärarhögskolan i Umeå utvärderade vi aktiva lärandemetoder och deras effekt på ordförrådet vid språkstörning.

Jag handleder även doktorander.

 

Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2024, Vol. 68, (2) : 172-188
Levlin, Maria; Okonski, Lacey; Sullivan, Kirk P. H.
Umeå: Umeå University 2024
Sturk, Erika; Levlin, Maria; Lindgren, Eva
Journal of second language writing, Elsevier 2024, Vol. 65
Vandermeulen, Nina; Lindgren, Eva; Waldmann, Christian; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2024, Vol. 14
Waldmann, Christian; Levlin, Maria
Journal of research in reading (Print), John Wiley & Sons 2024, Vol. 47, (2) : 117-131
Åsberg Johnels, Jakob; Waldmann, Christian; Levlin, Maria
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Sehlström, Pär; Waldmann, Christian; Levlin, Maria
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 281-305
Knospe, Yvonne; Levlin, Maria; Waldmann, Christian
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 69-96
Levlin, Maria; Rijlaarsdam, Gert
Language, Speech, and Hearing Services in Schools, American Speech-Language-Hearing Association 2022, Vol. 53, (2) : 542-560
Levlin, Maria; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Sandgren, Olof; et al.
L1-Educational Studies in Language and Literature, International Association for Research in L1 Education (ARLE) 2022, Vol. 22, (1)
Sehlström, Pär; Waldmann, Christian; Steinvall, Anders; et al.
Språk i skola, på fritid och i arbetsliv : aktuella arenor för svensk forskning inom tillämpad språkvetenskap: Language in school, leisure time, and working life : current arenas for Swedish research in applied linguistics, Association suédoise de linguistique appliquée (ASLA) 2022 : 187-212
Waldmann, Christian; Ranjkesh, Rebecca; Malmström, Amanda; et al.
Dyslexia, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (4) : 427-441
Levlin, Maria; Nakeva von Mentzer, Cecilia
L1-Educational Studies in Language and Literature, International Association for Research in L1 Education (ARLE) 2020, Vol. 20 : 1-25
Levlin, Maria; Waldmann, Christian
The Journal of educational research (Washington, D.C.), Routledge 2019, Vol. 112, (4) : 483-494
Hermansson, Carina; Jonsson, Bert; Levlin, Maria; et al.
Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april, 2018, Karlstad: Karlstads universitet 2019 : 305-323
Waldmann, Christian; Levlin, Maria
Dyslexi, Svenska Dyslexiföreningen 2017, Vol. 22, (4) : 6-11
Levlin, Maria
Språk och norm / Language and Norms: Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21–22 april 2016 / Papers from the ASLA Symposium, Uppsala University 21–22 April 2016, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap 2017 : 62-70
Levlin, Maria; Waldmann, Christian
Joint Annual Conference of the BPS Developmental and Cognitive Sections (CogDev 2013), University of Reading, UK, 4-6 september, 2013
Levlin, Maria; Sullivan, Kirk; Olofsson, Åke
EDA 2012, 4th All-European Dyslexia Conference, Växjö, Sweden, September 20-22, 2013
Levlin, Maria; Sullivan, Kirk; Olofsson, Åke
Nationell konferens i logopedi i Jönköping, Sverige, 15-16 november, 2012
Levlin, Maria; Sullivan, Kirk; Olofsson, Åke

På speciallärarprogrammet handleder jag examensarbeten och undervisar på kurser som behandlar språkpsykologiska perspektiv på språk- och lässvårigheter, samt utredning och insatser vid språk-, läs- och skrivsvårigheter. Jag handleder även en del examensarbeten i logopedi.