"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ledarskap, ledning och jämställdhet i akademin

Forskningsprojekt Projektet fokuserar jämställdhet i akademiska karriärer samt institutionella logiker för fördelning av forskningsresurser.

Detta övergripande projekt består av flera olika studier och genomförs i olika konstellationer. Framförallt fokuseras jämställdhet i akademiska karriärer samt hur universiteten fördelar forskningsresurser till fakulteter, institutioner, forskargrupper och/eller individer utifrån olika institutionella logiker kring bl.a. prestationsmätningar och profileringsinitiativ.

Projektansvarig

Ulrika Haake
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 21

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2020-12-31

Finansiering

Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik
Senast uppdaterad: 2020-09-24