"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Libertariansk paternalism och folkhälsopolitikens moraliska gränser

Forskningsprojekt Detta projekt syftar till att undersöka i vilken utsträckning libertariansk paternalism kan hjälpa folkhälsopolitiken balansera värdet av frihet mot värdet av hälsa.

Folkhälsoetik växer nu fram som ett oberoende forskningsområde. En av de centrala frågorna är det starka skyddet för individuell autonomi i modern medicinsk etik och huruvida och på vilket sätt det skyddet är relevant för folkhälsofrågor. Huvudtanken med libertariansk paternalism är att kombinera det bästa av libertarianism med det bästa av paternalism genom att bevara valfrihet men samtidigt designa valsituationer så att de främjar kloka val. Detta projekt syftar till att undersöka i vilken utsträckning libertariansk paternalism kan hjälpa folkhälsopolitiken balansera värdet av frihet mot värdet av hälsa.

Projektansvarig

Kalle Grill
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 07

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-01-01 2014-12-31

Finansiering

Finansår , 2011, 2012, 2013, 2014

huvudman: Kalle Grill, finansiar: FAS/Forte, y2011: 868850, y2012: 868850, y2013: 728100, y2014: 986708,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Filosofi och vetenskapsteori

Projektbeskrivning

Saknas. Se engelsk version.
Senast uppdaterad: 2019-09-18