"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Livsstils- och socioekonomiska faktorers roll för kognitiv nedsättning och demens

Forskningsprojekt Projektet syftar till att identifiera riskfaktorer för kognitiv nedsättning och demens med särskilt fokus på socioekonomiska och livsstilsfaktorer.

Med en snabbt åldrande befolkning är det viktigt att studera vilka faktorer som bidrar till ett gott kognitivt åldrande och minskar risken för demenssjukdomar. Denna samlade information kan ge värdefull kunskap över vilka faktorer som kan relateras till kognitiv nedsättning och demenssjukdomar, vilket i förlängningen kan leda till att förebyg­gan­de insatser kan göras, något som är av största vikt både för den enskilda individen och för samhället som helhet.

Projektansvarig

Anna Sundström
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-01-01 2015-12-31

Finansiering

Riksbankens Jubileumsfond, 2012-2015: 2 040 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

The population in most industrialised countries is ageing rapidly, and understanding what factors enhance successful ageing is a major challenge. Although considerable research has been devoted to factors associated with cognitive ageing, rather less focus has been placed on the interaction among these factors. Furthermore, much information has been received from cross-sectional research, and examining risk factors over the life course is particularly valuable since cognitive decline and dementia diseases usually develop over a long period and several years before symptoms appear. In this project we can extend such an approach with longitudinal analyses. Examining the characteristics of successful cognitive ageing will benefit from an interdisciplinary approach that involves scientists from several fields. This project will be conducted within the interdisciplinary research programme, Ageing and Living Conditions (ALC), Umeå University. The ALC centre holds the newly developed Linnaeus database, which combines data from several different longitudinal Swedish databases. The unique Linnaeus database opens opportunities for new research into the relation among cognitive ageing, dementia, health, lifestyle behaviours, and socioeconomic conditions. The aim of this interdisciplinary project is to investigate risk factors for cognitive decline and dementia diseases with a specific focus on the impact of education, occupational complexity, and leisure activities.
Senast uppdaterad: 2023-03-29