"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maskininlärning för studier av orsakssamband med hjälp av stora databaser

Forskningsprojekt Storskaliga registerdatabaser möjliggör studier av komplexa orsakssambandsmekanismer inom samhälls- och hälsovetenskap. En vetenskaplig utmaning är att klassiska statistiska metoder inte är anpassade till stora datamängder vilket kan resultera i felaktiga slutsatser. Genom att utveckla maskininlärningsmetoder för orsakssamband, t.ex. neurala nätverk, vill vi uppnå liknande resultat som gjorts när man applicerat dessa metoder för prognossyfte, som exempelvis vid automatisk tumöridentifiering.

Du kan läsa mer om projektet på den engelska sidan.

Projektansvarig

Xavier de Luna
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 59

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-06-01 2026-12-31

Finansiering

6’000’000 SEK, Marianne and Marcus Wallenberg Stiftelse, PI: Xavier de Luna

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Statistik
Senast uppdaterad: 2022-10-21