Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Per Gustafsson

Per Gustafsson

Jag är en undervisande forskare med ett särskilt intresse för alla former av sociala ojämlikheter i hälsa och vård.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Jag arbetar som forskare och lärare vid Epidemiologi och Global Hälsa. Jag är ursprungligen disputerad inom Barn- och Ungdomspsykiatri (2008) och numera Docent i Folkhälsovetenskap (2014).

Mina forskningsintressen brukar landa inom socialepidemiologi och närbesläktade områden, och jag har under de senaste åren varit särskilt fokuserad på olika uttryck för sociala ojämlikheter i hälsa och vård, som en del av Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care. Tidigare har jag också forskat om exempelvis betydelsen av bostadsområden och sociala bestämningsfaktorer över livsloppet för psykisk och fysisk ohälsa i vuxen ålder.

Undervisningsmässig är jag inblandad i masterutbildningen som kursansvarig i epidemiologi, och som lärare mestadels i teori och metod på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå om exempelvis epidemiologi, socialepidemiologi, biostatistik, folkhälsovetenskap, och vetenskapsfilosofi.

Journal of Epidemiology and Community Health, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 76, (3) : 261-267
Gustafsson, Per E; San Sebastian, Miguel; Fonseca Rodriguez, Osvaldo; et al.
The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences
Gustafsson, Per E.; Schröders, Julia; Nilsson, Ingeborg; et al.
Social Science and Medicine, Elsevier 2021, Vol. 283
Fagrell Trygg, Nadja; Månsdotter, Anna; Gustafsson, Per E.
BMJ Global Health, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 6, (7)
Fonseca-Rodríguez, Osvaldo; Gustafsson, Per E; San Sebastian, Miguel; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Mosquera, Paola A.; San Sebastian, Miguel; Burström, Bo; et al.
Preventive Medicine Reports, Elsevier 2020, Vol. 17
Amroussia, Nada; Gustafsson, Per E.; Pearson, Jennifer L.
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2020, Vol. 19, (1)
Nyamande, Fortune N.; Mosquera, Paola; San Sebastian, Miguel; et al.
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2020, Vol. 19, (1)
Pedrós Barnils, Núria; Eurenius, Eva; Gustafsson, Per E.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2020, Vol. 48, (4) : 442-451
Szilcz, Máté; Mosquera, Paola A.; San Sebastian, Miguel; et al.
SSM - Population Health, Vol. 11
Vaezghasemi, Masoud; Mosquera, Paola; Gustafsson, Per E.; et al.
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2019, Vol. 18
Amroussia, Nada; Pearson, Jennifer L.; Gustafsson, Per E.
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2019, Vol. 18
Degerlund Maldi, Kinza; San Sebastian, Miguel; Gustafsson, Per E; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2019, Vol. 29, (Suppl 4) : 233-233
Fritzell, S.; Källberg, H.; Busch, H.; et al.
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2019, Vol. 18, (1)
Mamani-Ortiz, Yercin; Gustafsson, Per E; San Sebastián Chasco, Miguel; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2019, Vol. 47, (7) : 765-773
Ramadani, Royasia Viki; Mosquera, Paola A.; San Sebastián, Miguel; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2019, Vol. 19
San Sebastian, Miguel; Mosquera, Paola A.; Gustafsson, Per E.
International Journal for Equity in Health, BMC 2019, Vol. 18, (1)
Trygg, Nadja; Gustafsson, Per E; Månsdotter, Anna
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 47
Waenerlund, Anna-Karin; Mosquera, Paola; Gustafsson, Per E; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 47
Wagenius, Cecilia M.; San Sebastian, Miguel; Gustafsson, Per E.; et al.
International Journal for Equity in Health, Vol. 17
Boldis, Beáta Vivien; San Sebastian, Miguel; Gustafsson, Per E.
PLOS ONE, Vol. 13, (3)
Córdoba-Doña, Juan Antonio; Escolar-Pujolar, Antonio; San Sebastián, Miguel; et al.
International Journal for Equity in Health, Vol. 17
Mosquera, Paola A.; San Sebastian, Miguel; Ivarsson, Anneli; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2018, Vol. 28, (6) : 1056-1061
San Sebastian, Miguel; Mosquera, Paola; Gustafsson, Per E.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2018, Vol. 46, (1) : 112-123
Szilcz, Máté; Mosquera, Paola A; Sebastián, Miguel San; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2018, Vol. 28 : 95-95
Trygg, Nadja; Gustafsson, Per E; Månsdotter, A.
Global Health Action, Vol. 10
Amroussia, Nada; Gustafsson, Per E.; Mosquera, Paola A.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2017, Vol. 45, (8) : 733-740
Byhamre, Marja Lisa; Gustafsson, Per E.; Jansson, Jan-Håkan; et al.
Health and Place, Elsevier 2017, Vol. 46 : 137-144
Gustafsson, Per E.; Bozorgmehr, Kayvan; Hammarström, Anne; et al.
International Journal for Equity in Health, Vol. 16
Gustafsson, Per E.; Linander, Ida; Mosquera, Paola A.
International Journal for Equity in Health, Vol. 16
Jonsson, Frida; Sebastian, Miguel San; Hammarström, Anne; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 45, (4) : 366-372
Malm, Desiré; Bishop, Linn; Gustafsson, Per; et al.
European Journal of Public Health, Vol. 27, (2) : 223-233
Mosquera, Paola A; San Sebastian, Miguel; Ivarsson, Anneli; et al.
International Journal for Equity in Health, Vol. 16
Mosquera, Paola A; Waenerlund, Anna-Karin; Goicolea, Isabel; et al.
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (suppl_3) : 40-41
San Sebastian, Miguel; Mosquera, Paola; Gustafsson, Per E.
European Journal of Public Health, Vol. 27, (4) : 637-643
San Sebastián, Miguel; Mosquera, Paola A; Ng, Nawi; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2016, Vol. 26, (Suppl 1) : 142-142
Brydsten, Anna; Gustafsson, Per; Hammarström, Anne; et al.
BMC Public Health, Vol. 16
Cordoba-Dona, Juan Antonio; Escolar-Pujolar, Antonio; San Sebastian, Miguel; et al.
Longitudinal and life course studies, Vol. 7, (1) : 79-103
Delpierre, Cyrille; Barbosa-Solis, Cristina; Torrisani, Jerome; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2016, Vol. 9
Gustafsson, Per E.; Sebastián, Miguel San; Mosquera, Paola A.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2016, Vol. 26, (Suppl 1) : 227-227
Jonsson, F.; San Sebastian, Miguel; Strömsten, Lotta M. J.; et al.
International Journal of Public Health, Vol. 61, (1) : 75-81
Landstedt, Evelina; Gustafsson, Per E.; Johansson, Klara; et al.
Social Science and Medicine, Elsevier 2016, Vol. 149 : 135-144
Mosquera, Paola A; San Sebastian, Miguel; Waenerlund, Anna-Karin; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2016, Vol. 26, (1) : 23-29
Rajaleid, Kristiina; Nummi, Tapio; Westerlund, Hugo; et al.
Public Health Nutrition, Cambridge University Press 2016, Vol. 19, (3) : 667-673
Wennberg, Maria; Gustafsson, Per; Wennberg, Patrik; et al.