"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Med arbetsliv i sikte - Stöd till utbildning för unga vuxna med psykisk ohälsa

Forskningsprojekt Att erbjuda stöd till unga vuxna med psykisk ohälsa vid studier är viktigt för att främja möjligheten till arbete och förebygga långvariga funktionshinder. Projektet innehåller tre delstudier som genererar kunskap avseende grundläggande komponenter vid denna typ av stödfunktion, beskrivning av de behov som uppkommer vid studier på högre nivå för målgruppen samt specifik kunskap om hur metoden skulle kunna implementeras i Sverige.

Psykisk ohälsa uppträder ofta i ung ålder då man ännu inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden, utvecklat någon yrkesroll eller tagit del av eftergymnasiala studier. Supported Education är en metod som syftar till att nå framgång i olika utbildningssammanhang och akademiska miljöer. Projektet innehåller tre delstudier som genererar kunskap avseende grundläggande komponenter vid denna typ av stödfunktion, beskrivning av de behov som uppkommer vid studier på högre nivå för målgruppen samt specifik kunskap om hur metoden skulle kunna implementeras i Sverige.

Projektansvarig

David Rosenberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 06

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2019-12-31

Finansiering

Forte

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Projektbeskrivning

Att erbjuda stöd till personer med psykisk ohälsa vid studier är viktigt för att främja möjligheten till arbete och förebygga långvariga funktionshinder. Psykisk ohälsa uppträder ofta i ung ålder då man ännu inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden, utvecklat någon yrkesroll eller tagit del av eftergymnasiala studier. Allt fler av dessa personer uppbär aktivitets- eller sjukersättning och många får då stöd i form av daglig verksamhet för att "förträna" i en skyddad miljö, vilket sällan visat sig leda till lönearbete eller högre studier. I takt med att arbetsmarknaden ställer högre krav på utbildning och kompetens har forskning kring den evidensbaserade metoden Supported Employment börjat rikta uppmärksamheten på behov av specifikt stöd inriktat på karriärmöjligheter och högre utbildning för att främja en mer långvarig etablering på arbetsmarknaden. Supported Education är en metod som syftar till att nå framgång i olika utbildningssammanhang och akademiska miljöer. Metoden inriktar sig på stöd till unga vuxna i beslut och val kring karriärmöjligheter genom att erbjuda specifik sakkunskap, konkret stöd och samordning med psykiatrisk vård och omsorg. Flera studier framhåller nu ett behov av att integrera dessa metoder för att stärka möjligheterna för målgruppen att uppnå en mer långvarig och framgångsrik karriär på arbetsmarknaden och så förebygga ett långvarigt beroende av psykiatrisk vård och omsorg. Projektets övergripande syfte är att utveckla kunskap kring SEd och dess grundläggande komponenter möjliga att implementera i ett svenskt kontext samt att beskriva och analysera betydelsen av denna service för unga vuxna med psykisk ohälsa. Projektet innehåller tre delstudier som genererar kunskap avseende grundläggande komponenter vid denna typ av stödfunktion, beskrivning av de behov som uppkommer vid studier på högre nivå för målgruppen samt specifik kunskap om hur metoden skulle kunna implementeras i Sverige.

Senast uppdaterad: 2021-11-03