"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

David Rosenberg

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt forskningsintresse är inom psykiatri med fokus på  återhämtning, psykiatrisk rehabilitering, delaktighet och brukarinflytande. Jag disputerade 2009 och mitt avhandlingsarbete undersökte liv i samhället för personer med psykiskt funktionshinder. Jag är socionom och har många års erfarenhet av arbete inom psykiatrin och socialpsykiatri, främst i USA där jag har arbetat med Community Mental Health services, Supported Employment och Education och även som chef på ett Fontänhus i många år.

Psychiatric rehabilitation journal, American Psychological Association (APA) 2024, Vol. 47, (1) : 37-45
Hillborg, Helene; Lövgren, Veronica; Bejerholm, Ulrika; et al.
Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, Springer 2023, Vol. 10 : 313-329
Grim, Katarina; Bergmark, Magnus; Argentzell, Elisabeth; et al.
Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health
Liljeholm, Ulrika; Hillborg, Helene; Argentzell, Elisabeth; et al.
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Markström, Urban; Näslund, Hilda; Schön, Ulla-Karin; et al.
Journal of Evidence-Based Social Work, Routledge 2022, Vol. 19, (2) : 161-184
Bergmark, Magnus; Richter Sundberg, Linda; Markström, Urban; et al.
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Grim, Katarina; Näslund, Hilda; Allaskog, Conny; et al.
Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, Springer 2022 : 203-219
Liljeholm, Ulrika; Argentzell, Elisabeth; Hillborg, Helene; et al.
Perspektiv på hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 193-215
Markström, Urban; Rosenberg, David
Perspektiv på hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 193-215
Markström, Urban; Rosenberg, David
Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, Springer 2021, Vol. 8, (1) : 35-60
Hillborg, Helene; Lövgren, Veronica; Bejerholm, Ulrika; et al.
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 1-11
Lövgren, Veronica; Hillborg, Helene; Bejerholm, Ulrika; et al.
Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, Vol. 6 : 157-173
Grim, Katarina; Tistad, Malin; Schön, Ulla-Karin; et al.
Psychological services, American Psychological Association (APA) 2019, Vol. 6, (4) : 675-686
Heatherington, Laurie; Bonner, Bryan L.; Rosenberg, David; et al.
International Journal of Inclusive Education, Taylor & Francis 2019, (12) : 1263-1276
Winberg, Kerstin; Bertilsdotter Rosqvist, Hanna; Rosenberg, David
Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, Vol. 5, (1) : 53-61
Rosenberg, David; Argentzell, Elisabeth
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2018, Vol. 13, (1)
Schön, Ulla-Karin; Grim, Katarina; Wallin, Lars; et al.
Psychiatric rehabilitation journal, Vol. 40, (3) : 293-302
Grim, Katarina; Rosenberg, David; Svedberg, Petra; et al.
Refocus on Recovery 2017, Nottingham,UK, September 18-20, 2017
Rosenberg, David
Refocus on Recovery 2017
Rosenberg, David; Grim, Katarina; Schön, Ulla-Karin; et al.
ENMESH, the context of mental health care, Groningen 2017: Abstractbook : 168-169
Rosenberg, David; Hillborg, Helene; Lövgren, Veronica; et al.
Journal of Mental Health, Taylor & Francis 2017, Vol. 26, (2) : 142-149
Rosenberg, David; Schön, Ulla-Karin; Nyholm, Maria; et al.
Journal of Social Work Practice in The Addictions, Vol. 16, (4) : 385-402
Augutis, Marika; Rosenberg, David; Hillborg, Helene
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2016, Vol. 11
Grim, Katarina; Rosenberg, David; Svedberg, Petra; et al.
Social Policy & Administration, Vol. 50, (3) : 336-352
Rosenberg, David; Hillborg, Helene
Drug And Alcohol Dependence, Vol. 146 : e212-e212
Augustis, Marika; Rosenberg, David; Hillborg, Helene
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 22, (9) : 688-697
Dahlqvist-Jönsson, Patrik; Schön, Ulla-Karin; Rosenberg, David; et al.
11th Conference of the European Network for Mental Health Service Evaluation, 1-3 October, 2015, Malaga
Rosenberg, David; Schön, Ulla-Karin; Svedberg, Petra
Psychiatric rehabilitation journal, Vol. 38, (4) : 328-335
Rosenberg, David; Svedberg, Petra; Schön, Ulla-Karin
Nordic Journal of Psychiatry, Vol. 69, (4) : 275-281
Schön, Ulla-Karin; Svedberg, Petra; Rosenberg, David
Region Jönköpings län 2014
Rosenberg, David; Schön, Ulla-Karin
Att leva med psykisk funktionsnedsättning: livssituation och effektiva vård- och stödinsatser, Lund: Studentlitteratur 2014 : 355-374
Rosenberg, David; Schön, Ulla-Karin
WASP 50th Jubilee Congress, World Association of Social Psychiatry, London, UK, November 13-15, 2014
Rosenberg, David; Svedberg, Petra; Schön, Ulla-Karin; et al.
Journal of Mental Health, Informa Healthcare 2013, Vol. 22, (6) : 563-569
Schön, Ulla-Karin; Rosenberg, David
Stockholm: Gothia Förlag AB 2012
Bogarve, Camilla; Ershammar, David; Rosenberg, David
Rapport / FoU Västernorrland, 2012:15
Bostedt, Göran; Hillborg, Helene; Rosenberg, David
Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder: Möjlighetens metoder för en ny praktik, Stockholm: Gothia Förlag AB 2012 : 42-63
Rosenberg, David; Markström, Urban; Lindqvist, Rafael
Refocus on Recovery 2012 conference, London, UK, March 5-7, 2012
Rosenberg, David; Markström, Urban; Lindqvist, Rafael
NHV-rapport, 2011:4 R
Lindqvist, Rafael; Bengtsson, Steen; Fredén, Lars; et al.
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: 2011, Vol. 88, (6) : 524-533
Rosenberg, David; Lindqvist, Rafael; Fredén, Lars
Scandinavian Journal of Disability Research, Taylor & Francis 2010, Vol. 12, (1) : 47-58
Dalin, Rolf; Rosenberg, David
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2010
Lindqvist, Rafael; Markström, Urban; Rosenberg, David
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 63
Rosenberg, David
Scandinavian Journal of Disability Research, Taylor & Francis 2009, Vol. 11, (1) : 1-16
Rosenberg, David; Lindqvist, Rafael; Markström, Urban
FoU Västernorrland
Jakobsson Lund, Anna; Rosenberg, David
Rehabilitering och välfärdspolitik, Lund: Studentlitteratur 2004 : 149-184
Rosenberg, David; Lindqvist, Rafael
International Social Work, London: Sage Publications 2002, Vol. 45, (3) : 305-314
Rosenberg, David