"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Veronica Lövgren

Filosofie doktor och lektor i socialt arbete. Docent sedan 2021. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag heter Veronica Lövgren, är docent i socialt arbete och arbetar som lektor vid institutionen för socialt arbete. 

Min forskning är främst inriktad på möjligheter och hinder för delaktighet (i relation till studier, arbete och sysselsättning) inom funktionshinderområdet. Funktionshinder är ett begrepp med flera dimensioner, och kan beskrivas som en effekt av hur miljön är utformad, vilka krav som ställs på individen i specifika situationer samt individens förutsättningar. 

För närvarande leder jag ett forskningsprojekt: Vardagslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning i skuggan av pandemin. Om levnadsvillkor, delaktighet och begränsningsåtgärder/begränsande praktiker. Jag deltar också i ett projekt med namnet Investing in young adults with mental health problems – Career-oriented outcomes and responsibility in the Swedish Welfare system.

Utöver det lägger jag sista handen vid tre tidigare projekt: Intim hjälp och omsorg i hemtjänsten – en kvalitativ studie av brukares och personals egna erfarenheter; Disability and Intimate Partner Violence (DIS-IPV); DISTIME Ageing with disabilities in past, present and future societies: Risks, loads and later life outcomes. 

Jag disputerade 2013 med avhandlingen Villkorat vuxenskap. Levd erfarenhet av intellektuellt funktionshinder, kön och ålder. Avhandlingen belyste hur vardagen för medelålders kvinnor och män med intellektuell funktionsnedsättning genomkorsas av institutionella villkor. Efter disputationen har jag fortsatt undersöka interaktionen mellan funktionshinder och ålder som sociala katergoriseringsordningar. 

Utöver forskning och undervisning är jag fram till maj 2023 styrelseledamot i NNDR, Nordic Network on Disability Research (http://nndr.no), samt aktiv inom Research Network on Age in Sweden (AgeS, https://www.kau.se/index.php/swedish-research-network-age), och institutionens forskningsprofil, Ageing and Social welfare (http://www.socw.umu.se/forskning/profiler/ageing-and-social-welfare/).

Psychiatric rehabilitation journal, American Psychological Association (APA) 2024, Vol. 47, (1) : 37-45
Hillborg, Helene; Lövgren, Veronica; Bejerholm, Ulrika; et al.
Violence against Women, Sage Publications 2024, Vol. 30, (2) : 622-640
Namatovu, Fredinah; Ineland, Jens; Lövgren, Veronica
European Journal of Social Work, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 26, (5) : 828-839
Ahnlund, Petra; Lövgren, Veronica; Andersson, Katarina; et al.
British Journal of Social Work, Oxford University Press 2023, Vol. 53, (2) : 921-938
Andersson, Katarina; Lövgren, Veronica; Ahnlund, Petra; et al.
Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health
Liljeholm, Ulrika; Hillborg, Helene; Argentzell, Elisabeth; et al.
Journal of Social Work, Sage Publications 2023, Vol. 23, (6) : 1118-1134
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Andersson, Katarina; et al.
Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, Springer 2022 : 203-219
Liljeholm, Ulrika; Argentzell, Elisabeth; Hillborg, Helene; et al.
Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, Springer 2021, Vol. 8, (1) : 35-60
Hillborg, Helene; Lövgren, Veronica; Bejerholm, Ulrika; et al.
CEDAR Working Papers, 2021:7
Namatovu, Fredinah; Ineland, Jens; Lövgren, Veronica
Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola; Umeå universitet; Malmö stad; Högskolan Halmstad 2021
Tideman, Magnus; Björne, Petra; Appelgren, Marie; et al.
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 1-11
Lövgren, Veronica; Hillborg, Helene; Bejerholm, Ulrika; et al.
Stockholm: Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2020
Tideman, Magnus; Lövgren, Veronica; Malmqvist, Johan
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 9-22
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica
Book of abstracts, NNDR 2019
Lövgren, Veronica
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 57-70
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Sauer, Lennart
Socionomen, Stockholm: Akademikerförbundet SSR 2018, (4) : 64-65
Lövgren, Veronica
Introduktion till kritiska åldersstudier, Lund: 2017 : 95-108
Lövgren, Veronica
Abstract book: NNDR 14th Research Conference, Örebro University, May 3-5, 2017
Lövgren, Veronica
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, Vol. 16, (1) : 14-37
Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart; Markström, Urban
ENMESH, the context of mental health care, Groningen 2017: Abstractbook : 168-169
Rosenberg, David; Hillborg, Helene; Lövgren, Veronica; et al.
Forskning i korthet, 10
Tideman, Magnus; Lövgren, Veronica; Szönyi, Kristina
Wagadu: a Journal of Transnational Women's & Gender Studies, State University of New York College at Cortland 2016, Vol. 15 : 63-81
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
WAGADU volume15: Epistemic Injustice in Practice, Bloomington, Indiana, US: Xlibris LLC 2016 : 137-174
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
Arbetsliv för alla: funktionsnedsättning och arbete, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 129-148
Lövgren, Veronica; Markström, Urban; Sauer, Lennart
Nordic Network on Disability Research, 13th Research Conference, Bergen, Norway, May 6-8, 2015
Lövgren, Veronica
Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, Vol. 2, (2) : 207-217
Lövgren, Veronica
International Journal of Social Welfare, Oxford: Blackwell Publishing 2015, Vol. 24, (3) : 263-272
Lövgren, Veronica; Bertilsdotter Rosqvist, Hanna
Nordic Network on Disability Research, 13th Research Conference, Bergen, Norway, 6-8 May 2015
Sauer, Lennart; Lövgren, Veronica
Research reports in social work, 58
Lövgren, Veronica; Markström, Urban; Sauer, Lennart
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Elsevier 2013, Vol. 7, (1) : 56-68
Bertilsdotter Rosqvist, Hanna; Lövgren, Veronica
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 76
Lövgren, Veronica
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica
Etiska dilemman: Forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 7-20
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 55-68
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Sauer, Lennart
Konferens Etiska dilemman i kvalitativ forskning Umeå 16-17 juni, 2011
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
Социализация детей с проблемами здоровья и поведения: модель, содержание, технологииПроект «Грани добра, Petrozavodsk: The Ministry of Education of the Republic of Karelia 2011 : 47-56
Lövgren, Veronica
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 3, (2) : 91-117
Lövgren, Veronica; Hamreby, Kerstin

Jag undervisar framförallt på Socionomprogrammet, men också i kurser på avancerad nivå och en fristående kurs om funktionshinder i samarbete med Halmstad högskola