Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Veronica Lövgren

Veronica Lövgren

Filosofie doktor och lektor i socialt arbete, samt forskningsledare/föreståndare för Umeå centrum för funktionshinderforskning. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar med undervisning och forskning vid Institutionen för socialt arbete samt fungerar som forskningsledare/föreståndare för Umeå centrum för funktionshinderforskning, UCFF, ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare och lärare vid Umeå universitet, samarbetspartners inom kommun, landsting samt organisationer med intresse för forskning om funktionshinder. 

Jag undervisar framförallt vid Socionomprogrammet, men också i fristående kurser om funktionshinder i samarbete med Halmstad högskola. Min forskning är främst inriktad på möjligheter och hinder för delaktighet (i relation till studier, arbete och sysselsättning) inom funktionshinderområdet. Funktionshinder är ett begrepp med flera dimensioner, och kan beskrivas som en effekt av hur miljön är utformad, vilka krav som ställs på individen i specifika situationer samt individens förutsättningar. 

För närvarande deltar jag i tre forskningsprojekt; Ha en röst som räknas? Förutsättningar för inflytande och självbestämmande för personer som tar del av daglig verksamhet; Med arbetsliv i sikte - stöd till utbildning för unga vuxna med psykisk ohälsa; samt Intim hjälp och omsorg i hemtjänsten – en kvalitativ studie av brukares och personals egna erfarenheter.

Jag disputerade 2013 med avhandlingen Villkorat vuxenskap. Levd erfarenhet av intellektuellt funktionshinder, kön och ålder. Avhandlingen belyste hur vardagen för medelålders kvinnor och män med intellektuell funktionsnedsättning genomkorsas av institutionella villkor. Efter disputationen har jag fortsatt undersöka interaktionen mellan funktionshinder och ålder som sociala katergoriseringsordningar.

Utöver forskning och undervisning är jag styrelseledamot i NNDR, Nordic Network on Disability Research (http://nndr.no), samt aktiv inom Research Network on Age in Sweden (AgeS, https://www.kau.se/index.php/swedish-research-network-age), och institutionens forskningsprofil, Ageing and Social welfare (http://www.socw.umu.se/forskning/profiler/ageing-and-social-welfare/).

2020
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 22, (1) : 1-11
Lövgren, Veronica; Hillborg, Helene; Bejerholm, Ulrika; et al.
2020
Stockholm: Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2020
Tideman, Magnus; Lövgren, Veronica; Malmqvist, Johan
2019
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 9-22
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica
2019
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019
2019
Book of abstracts, NNDR 2019
Lövgren, Veronica
2019
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 57-70
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Sauer, Lennart
2018
Socionomen, Stockholm: Akademikerförbundet SSR 2018, (4) : 64-65
Lövgren, Veronica
2017
Introduktion till kritiska åldersstudier, Lund: 2017 : 95-108
Lövgren, Veronica
2017
Abstract book: NNDR 14th Research Conference, Örebro University, May 3-5, 2017
Lövgren, Veronica
2017
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, Vol. 16, (1) : 14-37
Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart; Markström, Urban
2017
Forskning i korthet, 10
Tideman, Magnus; Lövgren, Veronica; Szönyi, Kristina
2016
Wagadu: a Journal of Transnational Women's & Gender Studies, State University of New York College at Cortland 2016, Vol. 15 : 63-81
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
2016
WAGADU volume15: Epistemic Injustice in Practice, Bloomington, Indiana, US: Xlibris LLC 2016 : 137-174
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
2016
Arbetsliv för alla: funktionsnedsättning och arbete, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 129-148
Lövgren, Veronica; Markström, Urban; Sauer, Lennart
2015
Nordic Network on Disability Research, 13th Research Conference, Bergen, Norway, 6-8 May 2015
Lövgren, Veronica
2015
Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, Vol. 2, (2) : 207-217
Lövgren, Veronica
2015
International Journal of Social Welfare, Oxford: Blackwell Publishing 2015, Vol. 24, (3) : 263-272
Lövgren, Veronica; Bertilsdotter Rosqvist, Hanna
2015
Nordic Network on Disability Research, 13th Research Conference, Bergen, Norway, 6-8 May 2015
Sauer, Lennart; Lövgren, Veronica
2014
Research reports in social work, 58
Lövgren, Veronica; Markström, Urban; Sauer, Lennart
2013
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Elsevier 2013, Vol. 7, (1) : 56-68
Bertilsdotter Rosqvist, Hanna; Lövgren, Veronica
2013
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 76
Lövgren, Veronica
2012
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012
2012
Etiska dilemman: Forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 7-20
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica
2012
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 55-68
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Sauer, Lennart
2011
Konferens Etiska dilemman i kvalitativ forskning Umeå 16-17 juni, 2011
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
2011
Социализация детей с проблемами здоровья и поведения: модель, содержание, технологииПроект «Грани добра, Petrozavodsk: The Ministry of Education of the Republic of Karelia 2011 : 47-56
Lövgren, Veronica
2011
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 3, (2) : 91-117
Lövgren, Veronica; Hamreby, Kerstin