Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Veronica Lövgren

Veronica Lövgren

Filosofie doktor och lektor i socialt arbete. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som lektor arbetar jag med undervisning och forskning vid Institutionen för socialt arbete.

Jag undervisar framförallt på Socionomprogrammet, men också i fristående kurser om funktionshinder i samarbete med Halmstad högskola. Min forskning är främst inriktad på möjligheter och hinder för delaktighet (i relation till studier, arbete och sysselsättning) inom funktionshinderområdet. Funktionshinder är ett begrepp med flera dimensioner, och kan beskrivas som en effekt av hur miljön är utformad, vilka krav som ställs på individen i specifika situationer samt individens förutsättningar. 

För närvarande deltar jag i fem forskningsprojekt: Med arbetsliv i sikte - stöd till utbildning för unga vuxna med psykisk ohälsa; Intim hjälp och omsorg i hemtjänsten – en kvalitativ studie av brukares och personals egna erfarenheter; Investing in young adults with mental health problems – Career-oriented outcomes and responsibility in the Swedish Welfare system; Disability and Intimate Partner Violence (DIS-IPV); DISTIME Ageing with disabilities in past, present and future societies: Risks, loads and later life outcomes. 

Jag disputerade 2013 med avhandlingen Villkorat vuxenskap. Levd erfarenhet av intellektuellt funktionshinder, kön och ålder. Avhandlingen belyste hur vardagen för medelålders kvinnor och män med intellektuell funktionsnedsättning genomkorsas av institutionella villkor. Efter disputationen har jag fortsatt undersöka interaktionen mellan funktionshinder och ålder som sociala katergoriseringsordningar.

Utöver forskning och undervisning är jag styrelseledamot i NNDR, Nordic Network on Disability Research (http://nndr.no), samt aktiv inom Research Network on Age in Sweden (AgeS, https://www.kau.se/index.php/swedish-research-network-age), och institutionens forskningsprofil, Ageing and Social welfare (http://www.socw.umu.se/forskning/profiler/ageing-and-social-welfare/).

Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, Springer 2021, Vol. 8, (1) : 35-60
Hillborg, Helene; Lövgren, Veronica; Bejerholm, Ulrika; et al.
CEDAR Working Papers, 2021:7
Namatovu, Fredinah; Ineland, Jens; Lövgren, Veronica
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 1-11
Lövgren, Veronica; Hillborg, Helene; Bejerholm, Ulrika; et al.
Stockholm: Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2020
Tideman, Magnus; Lövgren, Veronica; Malmqvist, Johan
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 9-22
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019
Book of abstracts, NNDR 2019
Lövgren, Veronica
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 57-70
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Sauer, Lennart
Socionomen, Stockholm: Akademikerförbundet SSR 2018, (4) : 64-65
Lövgren, Veronica
Introduktion till kritiska åldersstudier, Lund: 2017 : 95-108
Lövgren, Veronica
Abstract book: NNDR 14th Research Conference, Örebro University, May 3-5, 2017
Lövgren, Veronica
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, Vol. 16, (1) : 14-37
Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart; Markström, Urban
ENMESH, the context of mental health care, Groningen 2017: Abstractbook : 168-169
Rosenberg, David; Hillborg, Helene; Lövgren, Veronica; et al.
Forskning i korthet, 10
Tideman, Magnus; Lövgren, Veronica; Szönyi, Kristina
Wagadu: a Journal of Transnational Women's & Gender Studies, State University of New York College at Cortland 2016, Vol. 15 : 63-81
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
WAGADU volume15: Epistemic Injustice in Practice, Bloomington, Indiana, US: Xlibris LLC 2016 : 137-174
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
Arbetsliv för alla: funktionsnedsättning och arbete, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 129-148
Lövgren, Veronica; Markström, Urban; Sauer, Lennart
Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, Vol. 2, (2) : 207-217
Lövgren, Veronica
Nordic Network on Disability Research, 13th Research Conference, Bergen, Norway, May 6-8, 2015
Lövgren, Veronica
International Journal of Social Welfare, Oxford: Blackwell Publishing 2015, Vol. 24, (3) : 263-272
Lövgren, Veronica; Bertilsdotter Rosqvist, Hanna
Nordic Network on Disability Research, 13th Research Conference, Bergen, Norway, 6-8 May 2015
Sauer, Lennart; Lövgren, Veronica
Research reports in social work, 58
Lövgren, Veronica; Markström, Urban; Sauer, Lennart
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Elsevier 2013, Vol. 7, (1) : 56-68
Bertilsdotter Rosqvist, Hanna; Lövgren, Veronica
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 76
Lövgren, Veronica
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012
Etiska dilemman: Forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 7-20
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 55-68
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Sauer, Lennart
Konferens Etiska dilemman i kvalitativ forskning Umeå 16-17 juni, 2011
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
Социализация детей с проблемами здоровья и поведения: модель, содержание, технологииПроект «Грани добра, Petrozavodsk: The Ministry of Education of the Republic of Karelia 2011 : 47-56
Lövgren, Veronica
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 3, (2) : 91-117
Lövgren, Veronica; Hamreby, Kerstin