"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medskapande välfärd genom digitalisering

Doktorandprojekt Offentlig sektor är pressad att både effektivisera och höja kvaliteten på sina tjänster gentemot medborgare. Digital tjänsteinnovation ses som ett sätt att uppnå dessa mål. Hugo Hedlund studerar styrning och utförande av digitala tjänsteinnovationsprocesser i offentlig sektor.

Offentlig sektor i Sverige står inför ett antal stora utmaningar för framtiden. Bland dessa utmaningar märks sådana faktorer som att ett minskat antal medborgare i arbetsför ålder ska försörja den växande äldre delen av befolkningen. Samtidigt ökar kraven på tillgänglig och personlig service från offentlig sektor utifrån megatrender såsom globalisering, urbanisering och hållbarhet. Digitalisering ses som ett av sätten för offentlig sektor att möta dessa utmaningar, både genom att effektivisera interna processer och på så vis spara resurser men också genom att kunna tillhandahålla rätt service vid rätt tidpunkt för dem man är till för.

Projektansvarig

Hugo Hedlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 97

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-10-01 2021-10-01

Finansiering

Skellefteå kommun

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik

Forskningsområde

Informatik
Senast uppdaterad: 2019-09-18