"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Wearable movement analysis system for the clinic

Vår ambition är att utveckla, tillverka och sälja ett marknadsledande bärbart, digitalt system för rörelsemätning för försäljning till frisk- och sjukvårdsaktörer nationellt och internationellt. Vårt system mäter rörelse med hjälp av tröghetssensorer och optiska sensorer. Syftet med projektet är att genomföra klinisk verifiering och att utveckla en mätmodul för långtidsmätning, en analysmjukvara anpassad för överkropp samt skräddarsydda moduler mot specifika sjukdomsgrupper.

De verktyg som idag primärt finns tillgängliga för att bedöma rörelsefunktion är trubbiga visuella skalor med låg tillförlitlighet. Detta medför att det är svårt att detektera mindre förändringar, efter exempelvis behandling eller rehabilitering, trots att dessa är viktiga för den fortsatta kliniska handlingsplanen. För att förbättra dessa bedömningar behövs bättre verktyg som kan kvantifiera rörelsefunktion som del av klinisk rutin respektive yrkesmedicinsk utredning.

Vi har utvecklat ett kroppsburet system för rörelseanalys i den kliniska verksamheten. Systemet är resultatet av mer än 15 års forskning vid Medicinsk teknik FoU på Norrlands Universitetssjukhus (NUS) och det mäter rörelse med hjälp av tröghetssensorer (accelerometrar, gyroskop och magnetometrar) och optiska sensorer som monteras med elastiska band på de kroppsdelar som ska undersökas. Sensorerna skickar data till en liten enhet fäst vid midjan eller till en dator. De utfallsmått som presenteras är ledvinklar, temporala och spatiala parametrar under en given rörelse samt steghöjd och -bredd under gång. Systemet vidareutvecklas nu även för genomförande av långtidsmätningar med syftet att mäta fysisk belastning för att förhindra förslitningsskador.

Med vårt system kan rörelser studeras i form av animeringar i realtid. Även grafer och mått som jämför rörelsefunktionen hos en patient mot referensgrupper presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt. Företagssamverkan sker med AnyMo AB samt Likvor AB och klinisk validering görs i samverkan med Neurocentrum vid NUS samt Neurorehab i Sävar respektive Linköping.

En viktig del av detta projekt är att genomföra klinisk verifiering. Här inkluderar potentiella slutanvändare systemet i sin dagliga verksamhet och utvärderar dess användbarhet ur klinikens och patientens olika infallsvinklar. En annan viktig del är vidareutveckling mot specifika patient- och användargrupper för ökad användarvänlighet.

Kontakt

Nina Sundström
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 28
Senast uppdaterad: 2019-05-27