"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

See what you feel and feel what you see

Den bärande idén med detta projekt är att utveckla en ny typ av millimetertunn ultraljudssensor tänkt att fästas på den yttersta falangen av ett finger, kanske som en integrerad del av en handske. Detta möjliggör att man med fingret kan känna på det patologiska området och samtidigt se en 2D ultraljudsbild av samma område i realtid. Kombinationen av visuell och taktil information ger ytterligare värdefulla dimensioner i förståelsen av det område man studerar.

Antalet patienter med stomi ökar med ca 3000 per år i Sverige och idag finns det omkring 50 000 personer med stomi i Sverige. Av dessa söker 25 % någon gång akut för sina besvär och upp till 80 % drabbas av stomibråck. För att skärpa diagnostiken av stomirelaterade besvär har 3D intrastomalt ultraljud utvecklats och introducerats men denna teknologi är för dyr och avancerad för att föra ut i sjukstugor och hälsocentraler. Läkarna på hälsocentralen/sjukstugan ser behovet av en diagnostik som kan fungera på plats. Med en ultraljudssensor på fingret kan man känna inuti stomin där patienten upplever problem och samtidigt titta på ultraljudsbilden. Med en åldrande befolkning i glesbygd skulle en sådan utrustning vara av stort värde både för patient och vård.

Sensortekniken är primärt tänkt att användas för undersökning av stomiproblem såsom smärta och bråck men tekniken är allmänt användbar och kan användas i många andra sammanhang. Målet för projektet är att utveckla en grund eller prototyp till ett instrument som är enkelt, billig och lätt att koppla mot internet för att möjliggöra jämlik och patientnära vård utan långa resor för patienter med stomi i glesbygd.

Kontakt

Karin Strigård
Adjungerad professor
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2019-05-27