"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Individual treatment optimization for normal pressure hydrocephalus

Multicenterstudien PULSE-OPT utvärderar en ny metod för att optimera och individanpassa behandlingen av patienter med normaltryckshydrocefalus. Projektet i stort syftar till att utveckla metodiken till ett kliniskt implementerbart verktyg för att hjälpa sjukvården att guida behandlingen av varje individuell patient med normaltryckshydrocefalus.

Normaltryckshydrocefalus är en relativt vanlig orsak till gång/balansproblem och demens hos äldre, men det kan vara svårt att nå rätt diagnos och optimal behandling. Syftet med det här projektet är att tillämpa en ny medicinteknisk analysmetod för att förbättra och individanpassa behandlingen av den här sjukdomen. Behandlingen går ut på att en shunt minskar mängden vätska som finns i hålrummen i patientens hjärna. Dessa hålrum är förstorade vid denna sjukdom, och då vätska dräneras kan symptomen förbättras. Om shunten minskar vätskemängden för mycket kan det dock leda till komplikationer, i värsta fall en blödning. Den nya metoden går ut på att där ett analysera tryckmiljön i hjärnan på ett nytt sätt vid en så kallad infusionsundersökning, resultatet kallas ”pulsationskurvan”. PULSE-OPT är en nordisk multicenterstudie, ledd från Umeå, där pulsationskurvan  används för att ”intelligent” justera shunten så att den anpassar vätskemängden för den specifika patienten. I studien utvärderas om den nya metoden leder till bättre livskvalité hos patienterna och minskad risk för komplikationer, jämfört med att ge alla patienter samma standardbehandling. En första version av analysmetoden finns implementerad i infusioninstrumentet CELDATM, som tillverkas av Umeå-företaget Likvor AB. I projektet ingår även ett samarbete med Likvor AB kring att vidareutveckla metodiken till ett kliniskt implementerbart verktyg som kan användas i framtida rutinsjukvård av normaltryckshydrocefalus.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-05-27