"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Miljöekonomiska tillämpningar inom energieffektivitet, avfallshantering och fjärrvärme

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Projektet avslutades den 20 november 2020 då Alejandro Egüez disputerade.

Alejandros forskning handlar om resurseffektivitet ur en institutionell och miljöekonomisk synvinkel. Hans fokusområden är energieffektivitet inom bostadsområden, EU: s avfallshierarki och fjärrvärme.

Doktorand

Alejandro Egüez
Gästforskare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-10-01 2019-10-01

Finansiering

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet 50% samt Umeå Energi 50%

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Nationalekonomi

Projektbeskrivning

I den första delstudien kopplas äganderätt och energiprestanda i en konceptuell ram och Alejandro Egüez tillsammans med Thomas Broberg har funnit bevis för att ägandeformen påverkar energiprestandan för flerbostadshus. I den andra delstudien utvärderar han tillsammans med Thomas Broberg och Andrius Kažukauskas effekten av energiprestationscertifikat (EPC) i investeringar som kan förbättra energieffektiviteten i enfamiljshus.

I den tredje delstudien undersöker Alejandro Egüez vilka landskarakteristika som kan förklara efterlevnaden av EU:s avfallshierarki, vilken fastställer en prioriterad ordning för hantering av avfall. Enligt EU:s avfallshierarki har avfallsreducering och återanvändning högsta prioritet, följt av återvinning och avfallsbränning för energiproduktion, medan avfallsdeponi är lägst i hierarkin.

Slutligen undersöker Alejandro Egüez i den fjärde delstudien vad som kan förklara skillnaderna i pris mellan olika fjärrvärmenät. Han har ett särskilt fokus på ägande, självrättelse och konkurrensen om värmepumpar.

Alejandro Egüez är doktorand på Centrum för miljö- och naturresursekonomi, CERE. Hans externa part är Umeå Energi.

Senast uppdaterad: 2022-12-09