"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Modell för hur elevers tolkning av matematiska problem kan stöttas

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Stöttning av elevers möjligheter att ta sig an matematiska problem. Modell för undervisning om strategier som är tillgängliga för alla elever i klassen.

Projektansvarig

Catarina Andersson
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 48

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-05-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Lärarhögskolan, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Projektbeskrivning

Lärare, utvecklingsledare och forskare samverkar för att identifiera viktiga komponenter i tolkning av problemuppgifter i matematik, genomföra undervisningsförsök och komma fram till en möjlig modell för klassundervisning som underlättar för elever att ta sig an matematiska problem.

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Vännäs kommun och Örnsköldsviks kommun

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2023-12-18