"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Catarina Andersson

Undervisning inom lärarutbildning och forskning om Bedömning för Lärande, dess genomförande och effekter på elevers kunskaper och motivation. 

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning

Undervisar studenter i lärarutbildningen, förskollärar-, grund- och gymnasielärarstudenter, så väl som studenter som kompletterar tidigare utbildning för att få behörighet att undervisa inom nya områden. De flesta kurserna handlar om bedöming för lärande (BfL), men andra kurser är t ex. VFU, matematikdidaktik och specialpedagogik. Min forskning är fokuserad på BfL, dess genomförande och effekter på elevers kunskaper och motivation. I min undervisning har jag möjlighet att använda mig av min forskning som är fokuserad på BfL, dess genomförande och effekter på elevers kunskaper och motivation. I min forskning är också intresserad av vilket stöd lärare behöver för att utveckla BfL i sin undervisning. Jag har varit med i större forsknings- och utvecklingsprojekt där lärargrupper gått fortbildningar i BfL. Projekten har handlat om matematikundervisning som är mitt stora intresse, men även andra skolämnen. I framtiden vill jag fördjupa mig i genomförande av BfL i matematikundervisning, men även i hur BfL kan genomföras i för- och särskolan, samt genomförande av BfL ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

Education Inquiry
Brown, Gavin T. L.; Andersson, Catarina; Winberg, Mikael T.; et al.
Cogent Education, Taylor & Francis Group 2024, Vol. 11, (1)
Palmberg, Björn; Granberg, Carina; Andersson, Catarina; et al.
Educational Studies in Mathematics, Springer Nature 2024, Vol. 115, (2) : 125-149
Säfström, Anna Ida; Lithner, Johan; Palm, Torulf; et al.
Frontiers in Education, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 8
Brown, Gavin T. L.; Andersson, Catarina; Winberg, Mikael T.; et al.
CADMO, Edizioni Franco Angeli 2023, (2) : 9-20
Palm, Torulf; Andersson, Catarina; Palmberg, Björn; et al.
Frontiers in Education, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 7
Andersson, Catarina; Granberg, Carina
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Hofverberg, Anders; Winberg, Mikael T.; Palmberg, Björn; et al.
Assessment Matters, Auckland, New Zealand: 2021, Vol. 15 : 4-30
Andersson, Catarina; Erixon, Eva-Lena
Frontiers in Education, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 6 : 1-17
Näsström, Gunilla; Andersson, Catarina; Granberg, Carina; et al.
Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], Gothenburg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) 2020, Vol. 25, (3-4) : 73-93
Andersson, Catarina
Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Routledge 2018, Vol. 25, (6) : 576-597
Andersson, Catarina; Palm, Torulf
Proceeding of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10), Dublin: European Society for Research in Mathematics Education 2017 : 3419-3426
Andersson, Catarina
Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) 2017, Vol. 22, (1) : 5-20
Andersson, Catarina; Boström, Erika; Palm, Torulf
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 8, (2) : 104-122
Andersson, Catarina; Palm, Torulf
ICT in mathematics education: the future and the realities: Proceedings of MADIF 10 The tenth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education Karlstad, January 26–27, 2016. Göteborg: SMDF, Göteborg: 2017 : 135-144
Palm, Torulf; Andersson, Catarina; Boström, Erika; et al.
Nordisk matematikkdidaktikk, Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning 2017, Vol. 22, (3) : 25-50
Palm, Torulf; Andersson, Catarina; Boström, Erika; et al.
Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, Vol. 43, (1) : 43-48
Andersson, Catarina
NORSMA 8, Kristianstad University, 19 - 20, November, 2015.
Andersson, Catarina
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 1650-8858
Andersson, Catarina
CERME9 : proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, European Society for Research in Mathematics Education 2015 : 3167-3168
Andersson, Catarina; Boström, Erika
NZARE Conference & Annual Meeting, University of Otago, Dunedin, New Zealand, Nov 26-28, 2013.
Andersson, Catarina
CERME 8, 5th- 10thFebruary 2013, Antalya, Turkey
Andersson, Catarina; Vingsle, Charlotta; Palm, Torulf